ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierzu
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.1 MiB)
  • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 10.2 MiB)
  • Zal 1A Projekt techniczny (ZIP, 8.8 MiB)
  • Zal 1B Specyfikacja (ZIP, 9.1 MiB)
  • Zal 1C Przedmiar robót (ZIP, 314.8 KiB)
  • Zal 1D inwentaryzacja (ZIP, 9.6 MiB)
  • Zal. 2-3 do SWZ (DOC, 171.5 KiB)
  • Zal 4 wzór umowy (PDF, 10.3 MiB)
  • Zal 5 do SWZ Link (DOCX, 21.2 KiB)