ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:40:02 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbiu z dnia 22 czerwca 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dąbie zarządzonych na dzień 11 lipca 2021 r. Małgorzata Kijewska

Zmiany z dnia: 2021-06-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:52:25 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz zawieszeniu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Małgorzata Kijewska
13:52:18 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz zawieszeniu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o moc do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid.234 położonej w obrębie Nowy Zagór, Gmina Dąbie” Małgorzata Kijewska
13:08:03 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbiu z dnia 21 czerwca 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dąbie zarządzonych na dzień 11 lipca 2021 r. Mateusz Gruszczyński
11:06:09 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie nr 38/2021 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dąbie zarządzonych na dzień 11 lipca 2021 r. Małgorzata Kijewska
11:01:49 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie nr 37/2021 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Dąbie. Małgorzata Kijewska

Zmiany z dnia: 2021-06-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:26:10 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie w obrębach: Gronów, Trzebule, Kosierz i Połupin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Małgorzata Kijewska
08:27:52 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbiu z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Dąbie zarządzonych na 11 lipca 2021r. Małgorzata Kijewska

Zmiany z dnia: 2021-06-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:06:46 Edycja elementu informacja Raport o stanie Gminy Dąbie za 2020 rok. Mateusz Gruszczyński
22:05:48 Upublicznienie elementu informacja Raport o stanie Gminy Dąbie za 2020 rok. Mateusz Gruszczyński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony