ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:48:47 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RS.6733.08.2021 z dnia 05.07.2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Łagów do miejscowości Gronów, sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Gronów, budowie infrastruktury i urządzeń towarzyszących w celu obsługi zabudowy na działkach nr ewidencyjny 176/5, 175, 176/1, 214, 133, 42/1, 42/2, 203/2, 203/1, 167, 45/2, 45/3, 55/3, 57, 206/8, 134/2, 210/3, 187 - obręb Łagów, 315, 182, 176, 51/7, 48/11, 177/1, 171/1, 74/7, 172/1, 71/4, 180 - obręb Gronów, gmina Dąbie powiat krośnieński. Małgorzata Kijewska
09:32:35 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nr 2/22 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie przeznaczonych do najmu Małgorzata Kijewska

Zmiany z dnia: 2022-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:13:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie dotyczące korekty planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Bór" - Zielona Góra Małgorzata Kijewska

Zmiany z dnia: 2022-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:01:47 Upublicznienie elementu informacja Przechowywanie książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Małgorzata Kijewska
09:35:12 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania pn.: "Zaprojektowanie zastępczego otworu studziennego na ujęciu wody w Dąbiu wraz z wykonaniem otworu pilotażowego" Małgorzata Kijewska
09:23:49 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację SUW w Dąbiu" Małgorzata Kijewska

Zmiany z dnia: 2022-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:56:03 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko młodszy referent ds. promocji, kultury i funduszy zewn. - Nazwa elementu do którego przynależy: 1 Mateusz Gruszczyński
13:55:54 Zmiana parametru danych do wyników. Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 1 Mateusz Gruszczyński
13:55:20 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 1 Mateusz Gruszczyński
13:50:25 Upublicznienie elementu wakaty - kandydat Małgorzata Kijewska - Nazwa elementu do którego przynależy: 1 Mateusz Gruszczyński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony