ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:07:17 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn -0,4 kV - linia kablowa o dł. ok 253m dla zasilania dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr ewid. 114/3 do 114/12 zlokalizaowanej na dz. nr 113/1, 182, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13 - obręb Gronów, gmina Dąbie. Mateusz Gruszczyński

Zmiany z dnia: 2021-09-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:09:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Opinia RIO za I półrocze 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Budżet Gminy na 2021 r. Małgorzata Kijewska

Zmiany z dnia: 2021-09-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:28:30 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - 0,4kV - linia kablowa o dł. ok 926m dla zasilania dwudziestu sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr ewid. 805/1, do 805/17 i 805/19 do 805/27 przez dz. nr 44, 805/1,805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7, 805/8, 805/9, 805/10, 805/11, 805/12, 805/13, 805/14, 805/15, 805/16, 805/17, 805/18, 805/19, 805/20, 805/21, 805/22, 805/23, 805/24, 805/25, 805/26, 805/27 - obręb Dąbie, gmina Dąbie. Małgorzata Kijewska
14:17:52 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie w sprawie "Budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych innych niż niebezpieczne w m. Pław, Gmina Dąbie na dz. nr ewid. 86/10" Mateusz Gruszczyński
13:20:00 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej (ul.Młyńska) w miejscowości Ciemnice, Gmina Dąbie, dz. nr ewid. 384" Małgorzata Kijewska
12:51:07 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosierz, Gmina Dąbie, dz. nr ewid. 15/2, 8/6" Małgorzata Kijewska

Zmiany z dnia: 2021-09-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:59:29 Edycja elementu informacja XXIII Sesja Rady Gminy 30.06.2021 Cecylia Szofer
09:59:10 Upublicznienie elementu informacja XXIV Sesja Rady Gminy Dąbie 06.08.2021 Cecylia Szofer
09:55:17 Upublicznienie elementu informacja XXIII Sesja rady Gminy 30.06.2021 Cecylia Szofer

Zmiany z dnia: 2021-09-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:04:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 105/2021 – tryb prac nad projektem uchwały budżetowej na 2022 r - Nazwa elementu do którego przynależy: Budżet Gminy na 2022 r. Małgorzata Kijewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony