ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-11-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:28:44 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wszczęciu w dniu 06.08.2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 41/41, 41/42, 49/3 w miejscowości Dąbie, gmina Dąbie, powiat krośnieński. Mateusz Gruszczyński
08:18:37 Edycja elementu sprawa Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / lokalizacji inwestycji celu publicznego Mateusz Gruszczyński
08:18:10 Edycja elementu sprawa Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / lokalizacji inwestycji celu publicznego Mateusz Gruszczyński
08:10:20 Upublicznienie elementu dokument Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospdoarowania terenu / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Nazwa elementu do którego przynależy: Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / lokalizacji inwestycji celu publicznego Mateusz Gruszczyński
08:09:32 Upublicznienie elementu dokument Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospdoarowania terenu / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Nazwa elementu do którego przynależy: Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / lokalizacji inwestycji celu publicznego Mateusz Gruszczyński

Zmiany z dnia: 2020-11-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:18:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego dnia 13.11.2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 Cecylia Szofer
10:18:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Inwestycji dnia 13.11.2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 Cecylia Szofer
10:18:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej dnia 13.11.2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 Cecylia Szofer
10:18:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa dnia 13.11.2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 Cecylia Szofer
10:18:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 13.11.2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 Cecylia Szofer

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony