ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11048

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 30387
Statut Gminy 9433
Jednostki pomocnicze 14795
Statuty Sołectw 1812
Urząd Gminy 27000
Regulamin organizacyjny 3473
Regulamin udzielania zamówień 1151
Budżet Gminy 71300
Jednostki organizacyjne 15161
Majątek Gminy 3601
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 231
adresy skrytek e-puap 3698
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 54
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 844
Gminny Dom Kultury w Dąbiu 189
Statut Gminnego Domu Kultury w Dąbiu 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 541848
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 77578
Aktualne 32311
W toku 45049
Wyniki 120375
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 11641
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 4873
Nabór na Ławników Sądowych 6285
Przetargi 163111
Oświata 9718
Zamówienia publiczne 301515
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9102
Do 30.000 euro 182974
Co i jak załatwić 145100
Uchwały Rady Gminy 557127
Apele 1851
Referendum Ogólnokrajowe 8391
Wybory 8802
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1353
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 11015
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2085
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 304
Wybory Sołtysów 4790
Wybory sołtysów i rady sołeckiej 2023 352
Wybory Sołtysów 2019 4036
Wybory Sołtysów 2015 5485
Wybory sołtysów i rad sołeckich 2024 49
Wybory Samorządowe 726
Wybory Samorządowe 2018 11426
Wybory Samorządowe 2014 7627
Wybory Samorządowe 2024 2943
Wybory parlamentarne 4673
Wybory parlamentarne 2019 9025
Wybory parlamentarne 2015 5396
Wybory Uzupełniające 15308
Wybory prezydenckie 6912
Wybory prezydenckie 2020 20716
Wybory prezydenckie 2015 5758
Przedterminowe wybory Wójta Gminy Dąbie 5134
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 3462
Gospodarka przestrzenna 22770
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie dla obszarów w obrębach: Gronów, Trzebule, Kosierz i Połupin. 220
Oświadczenia majątkowe 267084
złożone od roku 2012 121400
Działalność Rady Gminy kadencja 2024-2029 187
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2024-2029 68
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2024-2029 170
Radni Gminy Dąbie kadencji 2024-2029 77
Interpelacje i zapytania radnych 54
Andrzejuk Halina 18
Dudek Piotr 14
Hajdasz Sylwia 15
Kamiski Krzysztof 15
Kiełbasa Karina 23
Kolański Tomasz 9
Kuba-Wysokińska Izabela 5
Małysa Mariusz 8
Mazur Karolina 13
Modlińska Marlena 6
Pawłowska Małgorzata 11
Piec Bartosz 10
Węclewski Marcin 12
Węgrzyn Zbigniew 8
Wilencewicz Lidia 15
Klub Radnych "Jedność Buduje" 19
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2024 4913
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2024 5135
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2024 11404
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2024 9038
Radni Gminy Dąbie 3614
Interpelacje i zapytania radnych 1643
Andrzejuk Zbigniew 2751
Borowska Agnieszka 208
Brenskott Przemysław 230
Dudek Piotr 2038
Jończyk Wiesław 2271
Gołębiowski Remigiusz 2583
Kostura Andrzej 2104
Małysa Mariusz 1896
Kuba – Wysokińska Izabela 1100
Rewers - Polewka Helena 2346
Piec Bartosz 4118
Miechowicz Aleksandra 592
Szymczak Maria 1485
Suder Damian 1577
Węgrzyn Zbigniew 1403
Wilencewicz Lidia 5522
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 3940
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 15004
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 1601
Działalność Rady Gminy 13238
Kadencja 2014-2018 23828
Kadencja 2010-2014 14079
Ochrona środowiska 6057
Jakość wody 14629
Gospodarka odpadami 4501
Gospodarowanie odpadami - komunikaty 3
Podatki i opłaty 62606
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie dla obszarów w obrębach: Gronów, Trzebule, Kosierz i Połupin 47
Organizacje pozarządowe 98926
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 91
Archiwum SIWZ 26303
Rejestry, ewidencje 8464
Rejestr informacji o środowisku - PDWD 249
Rejestr działalności regulowanej 6516
Rejestr informacji o środowisku 627262
Rejestr instytucji kultury 4755
Działalność lobbingowa 3862
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 151
Porozumienia Międzygminne 2987
Prawo do tłumacza języka migowego 2598
Petycje 3551
rok 2015 680
Petycje do Wójta Gminy 24841
Petycje do Rady Gminy 8524
Konsultacje Społeczne 3955
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 3257
RODO 6381
Deklareacja dostępności 219
Udostępnianie informacji publicznej 3368
Kontrole, nadzór 34844
Sprawozdania 21617
Oświadczenia 4053
Raport o stanie Gminy Dąbie 8010
Spis Rolny 2873
Nieodpłatne poradnictwo 688
Strategia Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2023-2030 752

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 6506
Redakcja biuletynu 11432
Deklaracja Dostępności 6298
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 3279
Kontakt 40744
Rejestr zmian 816915
Mapa serwisu 3361
Statystyki 3232
Kanały RSS 2614
« powrót do poprzedniej strony