ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10733

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 18366
Statut Gminy 5946
Urząd Gminy 14907
Regulamin organizacyjny 837
Regulamin udzielania zamówień 134
Jednostki pomocnicze 8609
Statuty Sołectw 537
Jednostki organizacyjne 9168
Budżet Gminy 21659
Majątek Gminy 2551
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 203
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 24
adresy skrytek e-puap 1705
Wybory samorządowe 1624

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 258202
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 47544
Aktualne 14774
W toku 28206
Wyniki 49803
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 3430
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 22
Nabór na Ławników Sądowych 583
Przetargi 98693
Oświata 269
Zamówienia publiczne 133563
Plan postępowań o udzielenie zamówień 686
Do 30.000 euro 95005
Co i jak załatwić 70334
Uchwały Rady Gminy 166953
Apele 705
Referendum Ogólnokrajowe 3635
Wybory 5059
Wybory do Parlamentu Europejskiego 209
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1811
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 180
Wybory Sołtysów 4016
Wybory Sołtysów 2019 1384
Wybory Sołtysów 2015 560
Wybory Samorządowe 79
Wybory Samorządowe 2018 871
Wybory Samorządowe 2014 642
Wybory parlamentarne 3971
Wybory parlamentarne 2019 1209
Wybory parlamentarne 2015 327
Wybory Uzupełniające 1429
Wybory prezydenckie 5307
Wybory prezydenckie 2020 310
Wybory prezydenckie 2015 106
Gospodarka przestrzenna 9526
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 108181
złożone od roku 2012 26381
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 1213
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 499
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 372
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 557
Radni Gminy Dąbie 330
Interpelacje i zapytania radnych 277
Andrzejuk Zbigniew 421
Dudek Piotr 313
Gołębiowski Remigiusz 311
Jończyk Wiesław 295
Kostura Andrzej 165
Kuba – Wysokińska Izabela 174
Małysa Mariusz 276
Miechowicz Aleksandra 142
Piec Bartosz 633
Rewers - Polewka Helena 254
Suder Damian 243
Szymczak Maria 142
Węgrzyn Zbigniew 166
Wilencewicz Lidia 765
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 538
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 757
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 258
Działalność Rady Gminy 11354
Kadencja 2014-2018 7192
Kadencja 2010-2014 2663
Ochrona środowiska 3239
Jakość wody 4182
Gospodarka odpadami 2410
Podatki i opłaty 35755
Organizacje pozarządowe 19099
E-SESJA 0
Dziennik Ustaw 49
Archiwum SIWZ 12026
Rejestry, ewidencje 5561
Rejestr działalności regulowanej 3579
Rejestr informacji o środowisku 166101
Rejestr instytucji kultury 2531
Działalność lobbingowa 1694
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 62
Porozumienia Międzygminne 1121
Prawo do tłumacza języka migowego 977
Petycje 1231
rok 2015 326
Petycje do Wójta Gminy 8125
Petycje do Rady Gminy 1124
Konsultacje Społeczne 1026
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 1561
RODO 1203
Udostępnianie informacji publicznej 1484
Kontrole, nadzór 24170
Oświadczenia 1683
Sprawozdania 8119
Raport o stanie Gminy Dąbie 378

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 4247
Redakcja biuletynu 9264
Kontakt 20649
Rejestr zmian 216669
Mapa serwisu 2206
Statystyki 2163
Kanały RSS 1689
« powrót do poprzedniej strony