ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10776

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 19329
Statut Gminy 6285
Urząd Gminy 16047
Regulamin organizacyjny 1066
Regulamin udzielania zamówień 244
Jednostki pomocnicze 9016
Statuty Sołectw 670
Jednostki organizacyjne 9704
Budżet Gminy 24851
Majątek Gminy 2653
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 221
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 29
adresy skrytek e-puap 1878
Wybory samorządowe 1841

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 277430
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 50531
Aktualne 16210
W toku 29955
Wyniki 55462
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 4011
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 450
Nabór na Ławników Sądowych 952
Przetargi 106641
Oświata 584
Zamówienia publiczne 148943
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1546
Do 30.000 euro 100065
Co i jak załatwić 77606
Uchwały Rady Gminy 191448
Apele 850
Referendum Ogólnokrajowe 4014
Wybory 5369
Wybory do Parlamentu Europejskiego 320
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2952
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 348
Wybory Sołtysów 4158
Wybory Sołtysów 2019 1748
Wybory Sołtysów 2015 907
Wybory Samorządowe 140
Wybory Samorządowe 2018 1539
Wybory Samorządowe 2014 1175
Wybory parlamentarne 4061
Wybory parlamentarne 2019 2028
Wybory parlamentarne 2015 724
Wybory Uzupełniające 1998
Wybory prezydenckie 5507
Wybory prezydenckie 2020 2744
Wybory prezydenckie 2015 511
Gospodarka przestrzenna 10356
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 122737
złożone od roku 2012 30858
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 1635
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 692
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 620
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 922
Radni Gminy Dąbie 540
Interpelacje i zapytania radnych 418
Andrzejuk Zbigniew 646
Dudek Piotr 476
Gołębiowski Remigiusz 456
Jończyk Wiesław 480
Kostura Andrzej 283
Kuba – Wysokińska Izabela 237
Małysa Mariusz 407
Miechowicz Aleksandra 188
Piec Bartosz 934
Rewers - Polewka Helena 441
Suder Damian 383
Szymczak Maria 257
Węgrzyn Zbigniew 250
Wilencewicz Lidia 1136
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 859
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 1463
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 393
Działalność Rady Gminy 11517
Kadencja 2014-2018 8219
Kadencja 2010-2014 3166
Ochrona środowiska 3481
Jakość wody 5177
Gospodarka odpadami 2632
Podatki i opłaty 38280
Organizacje pozarządowe 23495
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 56
Archiwum SIWZ 13163
Rejestry, ewidencje 5829
Rejestr działalności regulowanej 3899
Rejestr informacji o środowisku 192021
Rejestr instytucji kultury 2742
Działalność lobbingowa 1911
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 70
Porozumienia Międzygminne 1326
Prawo do tłumacza języka migowego 1118
Petycje 1415
rok 2015 367
Petycje do Wójta Gminy 9627
Petycje do Rady Gminy 1526
Konsultacje Społeczne 1314
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 1738
RODO 1882
Udostępnianie informacji publicznej 1761
Kontrole, nadzór 25620
Oświadczenia 1927
Sprawozdania 9671
Raport o stanie Gminy Dąbie 749
Spis Rolny 208

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 4488
Redakcja biuletynu 9483
Kontakt 22395
Rejestr zmian 242595
Mapa serwisu 2325
Statystyki 2312
Kanały RSS 1825
« powrót do poprzedniej strony