ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10848

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 21294
Statut Gminy 7026
Urząd Gminy 18429
Regulamin organizacyjny 1493
Regulamin udzielania zamówień 452
Jednostki pomocnicze 10086
Statuty Sołectw 953
Jednostki organizacyjne 10934
Budżet Gminy 33438
Majątek Gminy 2858
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 223
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 38
adresy skrytek e-puap 2279
Wybory samorządowe 2286

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 328613
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 55904
Aktualne 19648
W toku 32595
Wyniki 68766
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 5515
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 1197
Nabór na Ławników Sądowych 2068
Przetargi 121616
Oświata 2256
Zamówienia publiczne 179166
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2964
Do 30.000 euro 114352
Co i jak załatwić 92566
Uchwały Rady Gminy 271250
Apele 1079
Referendum Ogólnokrajowe 4913
Wybory 5839
Wybory do Parlamentu Europejskiego 528
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4990
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 750
Wybory Sołtysów 4304
Wybory Sołtysów 2019 2375
Wybory Sołtysów 2015 1592
Wybory Samorządowe 249
Wybory Samorządowe 2018 3762
Wybory Samorządowe 2014 2589
Wybory parlamentarne 4215
Wybory parlamentarne 2019 3760
Wybory parlamentarne 2015 1801
Wybory Uzupełniające 4007
Wybory prezydenckie 5887
Wybory prezydenckie 2020 7634
Wybory prezydenckie 2015 1662
Gospodarka przestrzenna 12594
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 156014
złożone od roku 2012 49799
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 2260
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 1394
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 2244
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 2341
Radni Gminy Dąbie 1016
Interpelacje i zapytania radnych 662
Andrzejuk Zbigniew 1072
Dudek Piotr 833
Gołębiowski Remigiusz 726
Jończyk Wiesław 868
Kostura Andrzej 698
Kuba – Wysokińska Izabela 352
Małysa Mariusz 697
Miechowicz Aleksandra 286
Piec Bartosz 1536
Rewers - Polewka Helena 860
Suder Damian 641
Szymczak Maria 536
Węgrzyn Zbigniew 352
Wilencewicz Lidia 1887
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 1542
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 3437
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 609
Działalność Rady Gminy 11871
Kadencja 2014-2018 11467
Kadencja 2010-2014 5554
Ochrona środowiska 4008
Jakość wody 7907
Gospodarka odpadami 3041
Podatki i opłaty 44662
Organizacje pozarządowe 35779
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 71
Archiwum SIWZ 16305
Rejestry, ewidencje 6397
Rejestr działalności regulowanej 4419
Rejestr informacji o środowisku 292748
Rejestr instytucji kultury 3208
Działalność lobbingowa 2329
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 96
Porozumienia Międzygminne 1693
Prawo do tłumacza języka migowego 1398
Petycje 1760
rok 2015 440
Petycje do Wójta Gminy 13548
Petycje do Rady Gminy 2873
Konsultacje Społeczne 1994
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 2099
RODO 2978
Deklareacja dostępności 48
Udostępnianie informacji publicznej 2156
Kontrole, nadzór 27970
Oświadczenia 2362
Sprawozdania 11955
Raport o stanie Gminy Dąbie 1985
Spis Rolny 797

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 4914
Redakcja biuletynu 9915
Deklaracja Dostępności 1194
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 348
Kontakt 26461
Rejestr zmian 369349
Mapa serwisu 2531
Statystyki 2493
Kanały RSS 2023
« powrót do poprzedniej strony