ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10969

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 26071
Statut Gminy 8375
Jednostki pomocnicze 12319
Statuty Sołectw 1409
Urząd Gminy 23466
Regulamin organizacyjny 2597
Regulamin udzielania zamówień 825
Budżet Gminy 56362
Jednostki organizacyjne 13403
Majątek Gminy 3280
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 224
adresy skrytek e-puap 3088
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 48

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 467082
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 68655
Aktualne 26039
W toku 39434
Wyniki 97095
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 8642
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 3330
Nabór na Ławników Sądowych 4030
Przetargi 144257
Oświata 5803
Zamówienia publiczne 269467
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5715
Do 30.000 euro 174157
Co i jak załatwić 121359
Uchwały Rady Gminy 430096
Apele 1531
Referendum Ogólnokrajowe 6699
Wybory 6504
Wybory do Parlamentu Europejskiego 993
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8296
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1510
Wybory Sołtysów 4518
Wybory Sołtysów 2019 3266
Wybory Sołtysów 2015 3696
Wybory Samorządowe 457
Wybory Samorządowe 2018 8004
Wybory Samorządowe 2014 5301
Wybory parlamentarne 4486
Wybory parlamentarne 2019 6875
Wybory parlamentarne 2015 3863
Wybory Uzupełniające 9545
Wybory prezydenckie 6494
Wybory prezydenckie 2020 15631
Wybory prezydenckie 2015 3974
Przedterminowe wybory Wójta Gminy Dąbie 339
Gospodarka przestrzenna 18167
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 220637
złożone od roku 2012 91714
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 3874
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 3387
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 6905
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 6083
Radni Gminy Dąbie 2198
Interpelacje i zapytania radnych 1197
Andrzejuk Zbigniew 2119
Borowska Agnieszka 81
Brenskott Przemysław 90
Dudek Piotr 1558
Jończyk Wiesław 1668
Gołębiowski Remigiusz 1708
Kostura Andrzej 1474
Małysa Mariusz 1422
Kuba – Wysokińska Izabela 702
Rewers - Polewka Helena 1674
Piec Bartosz 2897
Miechowicz Aleksandra 470
Szymczak Maria 1052
Suder Damian 1136
Węgrzyn Zbigniew 787
Wilencewicz Lidia 3700
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 2814
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 9439
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 1207
Działalność Rady Gminy 12640
Kadencja 2014-2018 18475
Kadencja 2010-2014 10427
Ochrona środowiska 5198
Jakość wody 11609
Gospodarka odpadami 3868
Gospodarowanie odpadami - komunikaty 3
Podatki i opłaty 54517
Organizacje pozarządowe 91959
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 88
Archiwum SIWZ 21858
Rejestry, ewidencje 7543
Rejestr informacji o środowisku - PDWD 195
Rejestr działalności regulowanej 5459
Rejestr informacji o środowisku 484479
Rejestr instytucji kultury 4103
Działalność lobbingowa 3190
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 122
Porozumienia Międzygminne 2531
Prawo do tłumacza języka migowego 2094
Petycje 2664
rok 2015 602
Petycje do Wójta Gminy 20106
Petycje do Rady Gminy 5924
Konsultacje Społeczne 3113
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 2761
RODO 4874
Deklareacja dostępności 149
Udostępnianie informacji publicznej 2856
Kontrole, nadzór 31920
Oświadczenia 3232
Sprawozdania 17582
Raport o stanie Gminy Dąbie 4892
Spis Rolny 1828

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 5889
Redakcja biuletynu 10812
Deklaracja Dostępności 4460
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2093
Kontakt 34735
Rejestr zmian 664461
Mapa serwisu 2993
Statystyki 2895
Kanały RSS 2381
« powrót do poprzedniej strony