ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10751

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 18909
Statut Gminy 6150
Urząd Gminy 15560
Regulamin organizacyjny 954
Regulamin udzielania zamówień 203
Jednostki pomocnicze 8823
Statuty Sołectw 601
Jednostki organizacyjne 9477
Budżet Gminy 23102
Majątek Gminy 2609
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 210
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 27
adresy skrytek e-puap 1803
Wybory samorządowe 1758

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 267081
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 48738
Aktualne 15352
W toku 29028
Wyniki 51629
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 3696
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 242
Nabór na Ławników Sądowych 765
Przetargi 102465
Oświata 446
Zamówienia publiczne 140067
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1172
Do 30.000 euro 97242
Co i jak załatwić 74064
Uchwały Rady Gminy 178052
Apele 777
Referendum Ogólnokrajowe 3858
Wybory 5279
Wybory do Parlamentu Europejskiego 259
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2377
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 262
Wybory Sołtysów 4125
Wybory Sołtysów 2019 1556
Wybory Sołtysów 2015 673
Wybory Samorządowe 115
Wybory Samorządowe 2018 1176
Wybory Samorządowe 2014 893
Wybory parlamentarne 4023
Wybory parlamentarne 2019 1661
Wybory parlamentarne 2015 484
Wybory Uzupełniające 1710
Wybory prezydenckie 5424
Wybory prezydenckie 2020 1323
Wybory prezydenckie 2015 312
Gospodarka przestrzenna 9971
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 113488
złożone od roku 2012 27774
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 1467
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 607
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 472
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 747
Radni Gminy Dąbie 421
Interpelacje i zapytania radnych 341
Andrzejuk Zbigniew 526
Dudek Piotr 396
Gołębiowski Remigiusz 394
Jończyk Wiesław 389
Kostura Andrzej 215
Kuba – Wysokińska Izabela 203
Małysa Mariusz 338
Miechowicz Aleksandra 165
Piec Bartosz 783
Rewers - Polewka Helena 341
Suder Damian 304
Szymczak Maria 186
Węgrzyn Zbigniew 212
Wilencewicz Lidia 966
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 700
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 1085
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 325
Działalność Rady Gminy 11453
Kadencja 2014-2018 7518
Kadencja 2010-2014 2782
Ochrona środowiska 3372
Jakość wody 4549
Gospodarka odpadami 2538
Podatki i opłaty 37114
Organizacje pozarządowe 21013
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 50
Archiwum SIWZ 12660
Rejestry, ewidencje 5720
Rejestr działalności regulowanej 3768
Rejestr informacji o środowisku 174267
Rejestr instytucji kultury 2646
Działalność lobbingowa 1801
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 66
Porozumienia Międzygminne 1237
Prawo do tłumacza języka migowego 1056
Petycje 1340
rok 2015 347
Petycje do Wójta Gminy 8835
Petycje do Rady Gminy 1350
Konsultacje Społeczne 1195
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 1651
RODO 1566
Udostępnianie informacji publicznej 1634
Kontrole, nadzór 25027
Oświadczenia 1818
Sprawozdania 8927
Raport o stanie Gminy Dąbie 589
Spis Rolny 85

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 4398
Redakcja biuletynu 9394
Kontakt 21528
Rejestr zmian 226112
Mapa serwisu 2276
Statystyki 2238
Kanały RSS 1765
« powrót do poprzedniej strony