ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10836

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 20920
Statut Gminy 6870
Urząd Gminy 17708
Regulamin organizacyjny 1415
Regulamin udzielania zamówień 418
Jednostki pomocnicze 9881
Statuty Sołectw 901
Jednostki organizacyjne 10655
Budżet Gminy 31564
Majątek Gminy 2820
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 223
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 36
adresy skrytek e-puap 2200
Wybory samorządowe 2193

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 315334
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 54565
Aktualne 18855
W toku 32017
Wyniki 65813
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 5113
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 1000
Nabór na Ławników Sądowych 1597
Przetargi 118379
Oświata 1801
Zamówienia publiczne 171310
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2684
Do 30.000 euro 109392
Co i jak załatwić 89245
Uchwały Rady Gminy 252407
Apele 1028
Referendum Ogólnokrajowe 4727
Wybory 5590
Wybory do Parlamentu Europejskiego 481
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4588
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 658
Wybory Sołtysów 4278
Wybory Sołtysów 2019 2267
Wybory Sołtysów 2015 1447
Wybory Samorządowe 217
Wybory Samorządowe 2018 3249
Wybory Samorządowe 2014 2271
Wybory parlamentarne 4182
Wybory parlamentarne 2019 3386
Wybory parlamentarne 2015 1566
Wybory Uzupełniające 3069
Wybory prezydenckie 5821
Wybory prezydenckie 2020 6699
Wybory prezydenckie 2015 1419
Gospodarka przestrzenna 12008
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 147972
złożone od roku 2012 45333
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 2075
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 1203
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 1843
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 1985
Radni Gminy Dąbie 884
Interpelacje i zapytania radnych 612
Andrzejuk Zbigniew 962
Dudek Piotr 746
Gołębiowski Remigiusz 654
Jończyk Wiesław 768
Kostura Andrzej 613
Kuba – Wysokińska Izabela 323
Małysa Mariusz 624
Miechowicz Aleksandra 264
Piec Bartosz 1422
Rewers - Polewka Helena 783
Suder Damian 581
Szymczak Maria 452
Węgrzyn Zbigniew 336
Wilencewicz Lidia 1762
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 1393
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 2991
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 557
Działalność Rady Gminy 11779
Kadencja 2014-2018 10634
Kadencja 2010-2014 5000
Ochrona środowiska 3906
Jakość wody 7387
Gospodarka odpadami 2966
Podatki i opłaty 43587
Organizacje pozarządowe 32669
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 69
Archiwum SIWZ 15647
Rejestry, ewidencje 6288
Rejestr działalności regulowanej 4324
Rejestr informacji o środowisku 267323
Rejestr instytucji kultury 3127
Działalność lobbingowa 2239
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 94
Porozumienia Międzygminne 1612
Prawo do tłumacza języka migowego 1336
Petycje 1681
rok 2015 423
Petycje do Wójta Gminy 12760
Petycje do Rady Gminy 2589
Konsultacje Społeczne 1871
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 2034
RODO 2746
Deklareacja dostępności 38
Udostępnianie informacji publicznej 2077
Kontrole, nadzór 27518
Oświadczenia 2243
Sprawozdania 11552
Raport o stanie Gminy Dąbie 1615
Spis Rolny 694

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 4833
Redakcja biuletynu 9840
Deklaracja Dostępności 779
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 163
Kontakt 25535
Rejestr zmian 336950
Mapa serwisu 2492
Statystyki 2453
Kanały RSS 1979
« powrót do poprzedniej strony