ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10787

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 19733
Statut Gminy 6436
Urząd Gminy 16471
Regulamin organizacyjny 1155
Regulamin udzielania zamówień 305
Jednostki pomocnicze 9192
Statuty Sołectw 728
Jednostki organizacyjne 9952
Budżet Gminy 26367
Majątek Gminy 2680
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 221
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 32
adresy skrytek e-puap 1959
Wybory samorządowe 1936

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 286233
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 51203
Aktualne 16775
W toku 30383
Wyniki 57715
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 4247
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 583
Nabór na Ławników Sądowych 1076
Przetargi 109710
Oświata 703
Zamówienia publiczne 155211
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1885
Do 30.000 euro 102368
Co i jak załatwić 80086
Uchwały Rady Gminy 205623
Apele 887
Referendum Ogólnokrajowe 4164
Wybory 5441
Wybory do Parlamentu Europejskiego 365
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3404
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 433
Wybory Sołtysów 4176
Wybory Sołtysów 2019 1937
Wybory Sołtysów 2015 1036
Wybory Samorządowe 157
Wybory Samorządowe 2018 1939
Wybory Samorządowe 2014 1451
Wybory parlamentarne 4093
Wybory parlamentarne 2019 2306
Wybory parlamentarne 2015 917
Wybory Uzupełniające 2244
Wybory prezydenckie 5581
Wybory prezydenckie 2020 3807
Wybory prezydenckie 2015 705
Gospodarka przestrzenna 10738
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 129295
złożone od roku 2012 34083
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 1812
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 807
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 795
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 1141
Radni Gminy Dąbie 658
Interpelacje i zapytania radnych 471
Andrzejuk Zbigniew 738
Dudek Piotr 532
Gołębiowski Remigiusz 509
Jończyk Wiesław 543
Kostura Andrzej 356
Kuba – Wysokińska Izabela 260
Małysa Mariusz 453
Miechowicz Aleksandra 205
Piec Bartosz 1070
Rewers - Polewka Helena 530
Suder Damian 428
Szymczak Maria 298
Węgrzyn Zbigniew 273
Wilencewicz Lidia 1291
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 1003
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 1866
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 433
Działalność Rady Gminy 11582
Kadencja 2014-2018 8727
Kadencja 2010-2014 3564
Ochrona środowiska 3575
Jakość wody 5978
Gospodarka odpadami 2736
Podatki i opłaty 39613
Organizacje pozarządowe 25601
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 58
Archiwum SIWZ 13654
Rejestry, ewidencje 5919
Rejestr działalności regulowanej 3988
Rejestr informacji o środowisku 209350
Rejestr instytucji kultury 2864
Działalność lobbingowa 1975
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 72
Porozumienia Międzygminne 1375
Prawo do tłumacza języka migowego 1167
Petycje 1475
rok 2015 379
Petycje do Wójta Gminy 10398
Petycje do Rady Gminy 1715
Konsultacje Społeczne 1450
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 1803
RODO 2149
Deklareacja dostępności 8
Udostępnianie informacji publicznej 1835
Kontrole, nadzór 26134
Oświadczenia 2014
Sprawozdania 10229
Raport o stanie Gminy Dąbie 957
Spis Rolny 333

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 4568
Redakcja biuletynu 9584
Deklaracja Dostępności 144
Kontakt 23129
Rejestr zmian 259315
Mapa serwisu 2357
Statystyki 2339
Kanały RSS 1865
« powrót do poprzedniej strony