ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10942

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 24901
Statut Gminy 8059
Jednostki pomocnicze 11763
Statuty Sołectw 1296
Urząd Gminy 21937
Regulamin organizacyjny 2308
Regulamin udzielania zamówień 735
Budżet Gminy 49195
Jednostki organizacyjne 12821
Majątek Gminy 3193
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 224
adresy skrytek e-puap 2911
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 46

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 444114
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 65819
Aktualne 24320
W toku 37728
Wyniki 89886
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 8103
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 2703
Nabór na Ławników Sądowych 3655
Przetargi 139096
Oświata 5125
Zamówienia publiczne 257967
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4823
Do 30.000 euro 170510
Co i jak załatwić 114199
Uchwały Rady Gminy 393208
Apele 1416
Referendum Ogólnokrajowe 6299
Wybory 6192
Wybory do Parlamentu Europejskiego 899
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 7648
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1342
Wybory Sołtysów 4480
Wybory Sołtysów 2019 3075
Wybory Sołtysów 2015 3039
Wybory Samorządowe 404
Wybory Samorządowe 2018 6862
Wybory Samorządowe 2014 4596
Wybory parlamentarne 4439
Wybory parlamentarne 2019 6085
Wybory parlamentarne 2015 3334
Wybory Uzupełniające 8255
Wybory prezydenckie 6360
Wybory prezydenckie 2020 14080
Wybory prezydenckie 2015 3458
Gospodarka przestrzenna 16898
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 204622
złożone od roku 2012 80950
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 3596
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 2897
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 5537
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 5197
Radni Gminy Dąbie 1871
Interpelacje i zapytania radnych 1060
Andrzejuk Zbigniew 1851
Borowska Agnieszka 39
Brenskott Przemysław 45
Dudek Piotr 1412
Jończyk Wiesław 1497
Gołębiowski Remigiusz 1464
Kostura Andrzej 1288
Małysa Mariusz 1246
Kuba – Wysokińska Izabela 594
Rewers - Polewka Helena 1472
Piec Bartosz 2560
Miechowicz Aleksandra 431
Szymczak Maria 933
Suder Damian 1008
Węgrzyn Zbigniew 660
Wilencewicz Lidia 3035
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 2510
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 7733
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 1054
Działalność Rady Gminy 12476
Kadencja 2014-2018 16707
Kadencja 2010-2014 9147
Ochrona środowiska 4915
Jakość wody 10694
Gospodarka odpadami 3681
Gospodarowanie odpadami - komunikaty 3
Podatki i opłaty 52119
Organizacje pozarządowe 89032
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 85
Archiwum SIWZ 20326
Rejestry, ewidencje 7244
Rejestr działalności regulowanej 5209
Rejestr informacji o środowisku 440587
Rejestr instytucji kultury 3902
Działalność lobbingowa 3018
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 112
Porozumienia Międzygminne 2351
Prawo do tłumacza języka migowego 1935
Petycje 2444
rok 2015 570
Petycje do Wójta Gminy 18597
Petycje do Rady Gminy 5152
Konsultacje Społeczne 2885
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 2628
RODO 4433
Deklareacja dostępności 128
Udostępnianie informacji publicznej 2689
Kontrole, nadzór 30916
Oświadczenia 3053
Sprawozdania 15586
Raport o stanie Gminy Dąbie 4142
Spis Rolny 1534

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 5708
Redakcja biuletynu 10611
Deklaracja Dostępności 3811
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1690
Kontakt 32785
Rejestr zmian 606889
Mapa serwisu 2874
Statystyki 2807
Kanały RSS 2307
« powrót do poprzedniej strony