ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10858

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 21874
Statut Gminy 7216
Urząd Gminy 19068
Regulamin organizacyjny 1607
Regulamin udzielania zamówień 494
Jednostki pomocnicze 10343
Statuty Sołectw 1019
Jednostki organizacyjne 11281
Budżet Gminy 35930
Majątek Gminy 2922
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 223
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 40
adresy skrytek e-puap 2381
Wybory samorządowe 2399

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 343350
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 57150
Aktualne 20367
W toku 33285
Wyniki 72315
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 5973
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 1459
Nabór na Ławników Sądowych 2366
Przetargi 125615
Oświata 2734
Zamówienia publiczne 187820
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3294
Do 30.000 euro 119489
Co i jak załatwić 95795
Uchwały Rady Gminy 292024
Apele 1133
Referendum Ogólnokrajowe 5163
Wybory 5907
Wybory do Parlamentu Europejskiego 577
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5517
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 856
Wybory Sołtysów 4339
Wybory Sołtysów 2019 2500
Wybory Sołtysów 2015 1826
Wybory Samorządowe 273
Wybory Samorządowe 2018 4308
Wybory Samorządowe 2014 2929
Wybory parlamentarne 4251
Wybory parlamentarne 2019 4156
Wybory parlamentarne 2015 2043
Wybory Uzupełniające 4773
Wybory prezydenckie 5971
Wybory prezydenckie 2020 9059
Wybory prezydenckie 2015 1985
Gospodarka przestrzenna 13314
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 164628
złożone od roku 2012 54620
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 2475
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 1623
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 2692
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 2788
Radni Gminy Dąbie 1128
Interpelacje i zapytania radnych 720
Andrzejuk Zbigniew 1194
Dudek Piotr 918
Gołębiowski Remigiusz 799
Jończyk Wiesław 964
Kostura Andrzej 787
Kuba – Wysokińska Izabela 376
Małysa Mariusz 775
Miechowicz Aleksandra 312
Piec Bartosz 1698
Rewers - Polewka Helena 942
Suder Damian 705
Szymczak Maria 604
Węgrzyn Zbigniew 379
Wilencewicz Lidia 2059
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 1721
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 3991
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 661
Działalność Rady Gminy 11967
Kadencja 2014-2018 12262
Kadencja 2010-2014 6094
Ochrona środowiska 4178
Jakość wody 8481
Gospodarka odpadami 3156
Podatki i opłaty 45843
Organizacje pozarządowe 38882
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 74
Archiwum SIWZ 17026
Rejestry, ewidencje 6555
Rejestr działalności regulowanej 4547
Rejestr informacji o środowisku 319542
Rejestr instytucji kultury 3316
Działalność lobbingowa 2428
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 100
Porozumienia Międzygminne 1800
Prawo do tłumacza języka migowego 1491
Petycje 1832
rok 2015 461
Petycje do Wójta Gminy 14378
Petycje do Rady Gminy 3142
Konsultacje Społeczne 2151
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 2191
RODO 3248
Deklareacja dostępności 62
Udostępnianie informacji publicznej 2264
Kontrole, nadzór 28463
Oświadczenia 2485
Sprawozdania 12478
Raport o stanie Gminy Dąbie 2327
Spis Rolny 936

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 5043
Redakcja biuletynu 10027
Deklaracja Dostępności 1655
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 570
Kontakt 27525
Rejestr zmian 411594
Mapa serwisu 2577
Statystyki 2547
Kanały RSS 2065
« powrót do poprzedniej strony