ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10909

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 23567
Statut Gminy 7749
Urząd Gminy 20641
Regulamin organizacyjny 1957
Regulamin udzielania zamówień 643
Jednostki pomocnicze 11126
Statuty Sołectw 1188
Jednostki organizacyjne 12276
Budżet Gminy 44204
Majątek Gminy 3083
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 223
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 45
adresy skrytek e-puap 2672
Wybory samorządowe 2723

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 420955
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 60709
Aktualne 22327
W toku 35236
Wyniki 82710
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 7388
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 2224
Nabór na Ławników Sądowych 3205
Przetargi 133242
Oświata 4252
Zamówienia publiczne 244041
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4080
Do 30.000 euro 166085
Co i jak załatwić 107090
Uchwały Rady Gminy 356520
Apele 1306
Referendum Ogólnokrajowe 5883
Wybory 6087
Wybory do Parlamentu Europejskiego 775
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 6791
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1147
Wybory Sołtysów 4426
Wybory Sołtysów 2019 2867
Wybory Sołtysów 2015 2495
Wybory Samorządowe 355
Wybory Samorządowe 2018 5947
Wybory Samorządowe 2014 3987
Wybory parlamentarne 4384
Wybory parlamentarne 2019 5361
Wybory parlamentarne 2015 2856
Wybory Uzupełniające 6943
Wybory prezydenckie 6206
Wybory prezydenckie 2020 12280
Wybory prezydenckie 2015 2908
Gospodarka przestrzenna 15713
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 188991
złożone od roku 2012 70398
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 3171
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 2411
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 4218
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 4255
Radni Gminy Dąbie 1501
Interpelacje i zapytania radnych 906
Andrzejuk Zbigniew 1598
Dudek Piotr 1223
Gołębiowski Remigiusz 1170
Jończyk Wiesław 1298
Kostura Andrzej 1073
Kuba – Wysokińska Izabela 493
Małysa Mariusz 1054
Miechowicz Aleksandra 381
Piec Bartosz 2155
Rewers - Polewka Helena 1257
Suder Damian 872
Szymczak Maria 811
Węgrzyn Zbigniew 524
Wilencewicz Lidia 2614
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 2185
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 6017
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 866
Działalność Rady Gminy 12276
Kadencja 2014-2018 14966
Kadencja 2010-2014 7906
Ochrona środowiska 4639
Jakość wody 9903
Gospodarka odpadami 3480
Podatki i opłaty 49865
Organizacje pozarządowe 85072
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 79
Archiwum SIWZ 18823
Rejestry, ewidencje 6994
Rejestr działalności regulowanej 4969
Rejestr informacji o środowisku 397007
Rejestr instytucji kultury 3666
Działalność lobbingowa 2806
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 108
Porozumienia Międzygminne 2112
Prawo do tłumacza języka migowego 1757
Petycje 2208
rok 2015 526
Petycje do Wójta Gminy 17112
Petycje do Rady Gminy 4222
Konsultacje Społeczne 2641
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 2466
RODO 3940
Deklareacja dostępności 100
Udostępnianie informacji publicznej 2531
Kontrole, nadzór 30000
Oświadczenia 2813
Sprawozdania 14309
Raport o stanie Gminy Dąbie 3333
Spis Rolny 1255

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 5494
Redakcja biuletynu 10343
Deklaracja Dostępności 2859
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1306
Kontakt 30746
Rejestr zmian 530888
Mapa serwisu 2758
Statystyki 2714
Kanały RSS 2217
« powrót do poprzedniej strony