ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11003

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 28121
Statut Gminy 8898
Jednostki pomocnicze 13355
Statuty Sołectw 1607
Urząd Gminy 25564
Regulamin organizacyjny 3063
Regulamin udzielania zamówień 1007
Budżet Gminy 63662
Jednostki organizacyjne 14294
Majątek Gminy 3413
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 224
adresy skrytek e-puap 3373
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 51
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 280

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 503889
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 72783
Aktualne 29013
W toku 42199
Wyniki 108106
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 9886
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 4101
Nabór na Ławników Sądowych 5116
Przetargi 153256
Oświata 7796
Zamówienia publiczne 286055
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7307
Do 30.000 euro 178812
Co i jak załatwić 133012
Uchwały Rady Gminy 490193
Apele 1698
Referendum Ogólnokrajowe 7399
Wybory 7517
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1153
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 9465
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1779
Wybory Sołtysów 4609
Wybory sołtysów i rady sołeckiej 2023 61
Wybory Sołtysów 2019 3604
Wybory Sołtysów 2015 4525
Wybory Samorządowe 531
Wybory Samorządowe 2018 9572
Wybory Samorządowe 2014 6389
Wybory parlamentarne 4580
Wybory parlamentarne 2019 7889
Wybory parlamentarne 2015 4579
Wybory Uzupełniające 12388
Wybory prezydenckie 6700
Wybory prezydenckie 2020 18025
Wybory prezydenckie 2015 4817
Przedterminowe wybory Wójta Gminy Dąbie 3312
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 644
Gospodarka przestrzenna 20190
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 244601
złożone od roku 2012 107566
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 4302
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 4095
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 9078
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 7500
Radni Gminy Dąbie 2831
Interpelacje i zapytania radnych 1415
Andrzejuk Zbigniew 2447
Borowska Agnieszka 143
Brenskott Przemysław 162
Dudek Piotr 1819
Jończyk Wiesław 1999
Gołębiowski Remigiusz 2144
Kostura Andrzej 1802
Małysa Mariusz 1641
Kuba – Wysokińska Izabela 871
Rewers - Polewka Helena 2009
Piec Bartosz 3554
Miechowicz Aleksandra 523
Szymczak Maria 1249
Suder Damian 1357
Węgrzyn Zbigniew 1126
Wilencewicz Lidia 4695
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 3390
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 12252
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 1401
Działalność Rady Gminy 12892
Kadencja 2014-2018 20934
Kadencja 2010-2014 12321
Ochrona środowiska 5541
Jakość wody 13134
Gospodarka odpadami 4180
Gospodarowanie odpadami - komunikaty 3
Podatki i opłaty 58480
Organizacje pozarządowe 95564
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 89
Archiwum SIWZ 24117
Rejestry, ewidencje 7966
Rejestr informacji o środowisku - PDWD 231
Rejestr działalności regulowanej 6005
Rejestr informacji o środowisku 554544
Rejestr instytucji kultury 4424
Działalność lobbingowa 3523
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 142
Porozumienia Międzygminne 2769
Prawo do tłumacza języka migowego 2345
Petycje 3081
rok 2015 646
Petycje do Wójta Gminy 22459
Petycje do Rady Gminy 7223
Konsultacje Społeczne 3476
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 2972
RODO 5537
Deklareacja dostępności 188
Udostępnianie informacji publicznej 3087
Kontrole, nadzór 33361
Oświadczenia 3714
Sprawozdania 19615
Raport o stanie Gminy Dąbie 6456
Spis Rolny 2495
Nieodpłatne poradnictwo 279
Strategia Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2023-2030 35

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 6162
Redakcja biuletynu 11079
Deklaracja Dostępności 5407
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2693
Kontakt 37660
Rejestr zmian 743722
Mapa serwisu 3186
Statystyki 3059
Kanały RSS 2493
« powrót do poprzedniej strony