ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10820

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 20455
Statut Gminy 6691
Urząd Gminy 17057
Regulamin organizacyjny 1285
Regulamin udzielania zamówień 371
Jednostki pomocnicze 9556
Statuty Sołectw 836
Jednostki organizacyjne 10362
Budżet Gminy 29220
Majątek Gminy 2761
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 221
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 35
adresy skrytek e-puap 2104
Wybory samorządowe 2070

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 302146
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 52895
Aktualne 17754
W toku 31221
Wyniki 61840
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 4696
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 834
Nabór na Ławników Sądowych 1258
Przetargi 114283
Oświata 1187
Zamówienia publiczne 163884
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2356
Do 30.000 euro 105929
Co i jak załatwić 84747
Uchwały Rady Gminy 230841
Apele 961
Referendum Ogólnokrajowe 4510
Wybory 5514
Wybory do Parlamentu Europejskiego 440
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4030
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 568
Wybory Sołtysów 4229
Wybory Sołtysów 2019 2155
Wybory Sołtysów 2015 1269
Wybory Samorządowe 188
Wybory Samorządowe 2018 2702
Wybory Samorządowe 2014 1908
Wybory parlamentarne 4141
Wybory parlamentarne 2019 2948
Wybory parlamentarne 2015 1268
Wybory Uzupełniające 2691
Wybory prezydenckie 5735
Wybory prezydenckie 2020 5609
Wybory prezydenckie 2015 1122
Gospodarka przestrzenna 11439
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 140278
złożone od roku 2012 40126
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 1957
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 958
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 1191
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 1522
Radni Gminy Dąbie 781
Interpelacje i zapytania radnych 546
Andrzejuk Zbigniew 863
Dudek Piotr 647
Gołębiowski Remigiusz 605
Jończyk Wiesław 665
Kostura Andrzej 511
Kuba – Wysokińska Izabela 295
Małysa Mariusz 557
Miechowicz Aleksandra 238
Piec Bartosz 1312
Rewers - Polewka Helena 695
Suder Damian 521
Szymczak Maria 381
Węgrzyn Zbigniew 310
Wilencewicz Lidia 1599
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 1245
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 2461
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 498
Działalność Rady Gminy 11695
Kadencja 2014-2018 9671
Kadencja 2010-2014 4254
Ochrona środowiska 3760
Jakość wody 6856
Gospodarka odpadami 2873
Podatki i opłaty 42028
Organizacje pozarządowe 28991
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 65
Archiwum SIWZ 14653
Rejestry, ewidencje 6111
Rejestr działalności regulowanej 4198
Rejestr informacji o środowisku 238292
Rejestr instytucji kultury 3021
Działalność lobbingowa 2119
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 91
Porozumienia Międzygminne 1472
Prawo do tłumacza języka migowego 1268
Petycje 1603
rok 2015 402
Petycje do Wójta Gminy 11856
Petycje do Rady Gminy 2239
Konsultacje Społeczne 1655
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 1923
RODO 2510
Deklareacja dostępności 27
Udostępnianie informacji publicznej 1962
Kontrole, nadzór 26872
Oświadczenia 2150
Sprawozdania 10980
Raport o stanie Gminy Dąbie 1251
Spis Rolny 560

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 4703
Redakcja biuletynu 9742
Deklaracja Dostępności 376
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 22
Kontakt 24471
Rejestr zmian 294392
Mapa serwisu 2427
Statystyki 2394
Kanały RSS 1932
« powrót do poprzedniej strony