ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10751

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 18956
Statut Gminy 6160
Urząd Gminy 15601
Regulamin organizacyjny 960
Regulamin udzielania zamówień 208
Jednostki pomocnicze 8839
Statuty Sołectw 612
Jednostki organizacyjne 9499
Budżet Gminy 23345
Majątek Gminy 2616
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 210
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 27
adresy skrytek e-puap 1806
Wybory samorządowe 1768

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 267929
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 48883
Aktualne 15424
W toku 29093
Wyniki 51788
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 3716
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 256
Nabór na Ławników Sądowych 783
Przetargi 102848
Oświata 457
Zamówienia publiczne 140807
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1218
Do 30.000 euro 97429
Co i jak załatwić 74318
Uchwały Rady Gminy 179423
Apele 787
Referendum Ogólnokrajowe 3885
Wybory 5302
Wybory do Parlamentu Europejskiego 264
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2429
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 270
Wybory Sołtysów 4126
Wybory Sołtysów 2019 1563
Wybory Sołtysów 2015 685
Wybory Samorządowe 116
Wybory Samorządowe 2018 1195
Wybory Samorządowe 2014 953
Wybory parlamentarne 4028
Wybory parlamentarne 2019 1717
Wybory parlamentarne 2015 542
Wybory Uzupełniające 1721
Wybory prezydenckie 5432
Wybory prezydenckie 2020 1482
Wybory prezydenckie 2015 320
Gospodarka przestrzenna 10023
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 114150
złożone od roku 2012 28104
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 1483
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 608
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 473
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 775
Radni Gminy Dąbie 425
Interpelacje i zapytania radnych 344
Andrzejuk Zbigniew 533
Dudek Piotr 402
Gołębiowski Remigiusz 396
Jończyk Wiesław 394
Kostura Andrzej 216
Kuba – Wysokińska Izabela 205
Małysa Mariusz 342
Miechowicz Aleksandra 166
Piec Bartosz 794
Rewers - Polewka Helena 345
Suder Damian 312
Szymczak Maria 192
Węgrzyn Zbigniew 214
Wilencewicz Lidia 979
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 721
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 1117
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 329
Działalność Rady Gminy 11460
Kadencja 2014-2018 7588
Kadencja 2010-2014 2867
Ochrona środowiska 3381
Jakość wody 4607
Gospodarka odpadami 2549
Podatki i opłaty 37245
Organizacje pozarządowe 21231
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 51
Archiwum SIWZ 12706
Rejestry, ewidencje 5734
Rejestr działalności regulowanej 3785
Rejestr informacji o środowisku 176241
Rejestr instytucji kultury 2654
Działalność lobbingowa 1812
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 66
Porozumienia Międzygminne 1246
Prawo do tłumacza języka migowego 1060
Petycje 1353
rok 2015 347
Petycje do Wójta Gminy 8938
Petycje do Rady Gminy 1359
Konsultacje Społeczne 1204
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 1655
RODO 1601
Udostępnianie informacji publicznej 1651
Kontrole, nadzór 25093
Oświadczenia 1829
Sprawozdania 9031
Raport o stanie Gminy Dąbie 602
Spis Rolny 103

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 4405
Redakcja biuletynu 9397
Kontakt 21596
Rejestr zmian 226936
Mapa serwisu 2279
Statystyki 2244
Kanały RSS 1773
« powrót do poprzedniej strony