ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXXIV/215/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbie w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXXIV/215/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIV/214/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXIV/214/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXXIV/213/2022 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Nr aktu prawnego
XXXIV/213/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-07-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/212/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
XXXIII/212/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXII/211/2022 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Nr aktu prawnego
XXXII/211/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXII/210/2022 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji
Nr aktu prawnego
XXXII/210/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXII/209/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XXXII/209/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXII/208/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XXXII/208/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXII/207/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Owocowej w miejscowości Nowy Zagór, Gmina Dąbie
Nr aktu prawnego
XXXII/207/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXII/206/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Zagór, Gmina Dąbie
Nr aktu prawnego
XXXII/206/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji