ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-08-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIV/149/2021 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Regionalnego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę
Nr aktu prawnego
XXIV/149/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/148/2021 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29” na terenie użytku „Bagno Połupińskie”
Nr aktu prawnego
XXIII/148/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/147/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbie w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXIII/147/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/146/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXIII/146/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/145/2021 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbie na lata 2021–2026
Nr aktu prawnego
XXIII/145/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/144/2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dąbie i przekazania go do zaopiniowania właściwemu miejscowo Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu
Nr aktu prawnego
XXIII/144/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/143/2021 udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, realizujących inwestycje w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XXIII/143/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/142/2021 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Nr aktu prawnego
XXIII/142/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/141/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/141/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/140/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021 – 2024
Nr aktu prawnego
XXIII/140/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji