ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIV/88/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIV/88/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIV/87/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XIV/87/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIV/86/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XIV/86/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIV/85/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XIV/85/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIII/84/2020 w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport
Nr aktu prawnego
XIII/84/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIII/83/2020 w sprawie uchwalenia „Programu wspierania rodziny w Gminie Dąbie na lata 2020- 2022”
Nr aktu prawnego
XIII/83/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIII/82/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wraz z odpowiedzią na skargę
Nr aktu prawnego
XIII/82/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIII/81/2020 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbie w roku 2020
Nr aktu prawnego
XIII/81/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIII/80/2020 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2020"
Nr aktu prawnego
XIII/80/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XIII/79/2020 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowy Zagór, Gmina Dąbie
Nr aktu prawnego
XIII/79/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji