ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXI/196/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXI/196/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXI/196A/2022 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XXXI/196A/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/195/2022 w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Dąbie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XXX/195/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/194/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 20222-2030
Nr aktu prawnego
XXX/194/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/193/2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXX/193/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXIX/192/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dąbie na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
XXIX/192/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXIX/191/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbie na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XXIX/191/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXIX/190/2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXIX/190/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXIX/189/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej
Nr aktu prawnego
XXIX/189/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXIX/188/2022 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbie w roku 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/188/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji