ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/235/2022 uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/234/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2023 - 2032
Nr aktu prawnego
XXXVIII 234/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/233/2022 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dąbie do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/232/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/232/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/231/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/230/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVII/229/2022 w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
Nr aktu prawnego
XXXVII/229/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVII/228/2022 w sprawie udzielenia przez Gminę Dąbie pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXXVII/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVII/227/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/227/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVI/226/2022 w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbie na lata 2022-2025”
Nr aktu prawnego
XXXVI/226/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji