ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XX/120/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie
Nr aktu prawnego
XX/120/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XX/119/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Połupinie
Nr aktu prawnego
XX/119/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XX/118/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Dąbie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Nr aktu prawnego
XX/118/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XX/117/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XX/117/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/116/2020 uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XIX/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIX/115/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021 - 2024
Nr aktu prawnego
XIX/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIX/114/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Dąbie na lata 2021 - 2023
Nr aktu prawnego
XIX/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIX/113/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XIX/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIX/112/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XIX/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIX/111/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XIX/111/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji