ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/103/2020 zmieniająca uchwałę Nr XVI/92/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenie klubu dziecięcego "Maluszek" w Szczawnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dąbie oraz nadania mu statutu
Nr aktu prawnego
XVII/103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/102/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów Gmina Dąbie
Nr aktu prawnego
XVII/102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/101/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na grunt rolny położony na działce o numerze 158/8 w miejscowości Nowy Zagór na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
Nr aktu prawnego
XVII/101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/100/2020 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym w Nowym Zagórze stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 3289
Nr aktu prawnego
XVII/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/99/2020 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym w miejscowości Trzebule stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 289.
Nr aktu prawnego
XVII/99/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/98/2020 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele w Kosierzu stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2125
Nr aktu prawnego
XVII/98/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/97/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVII/97/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/96/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
XVII/96/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVI/95/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbie w roku szkolnym 2020/2021
Nr aktu prawnego
XVI/95/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVI/94/2020 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na terenie Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XVI/94/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji