ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVII/180/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2027
Nr aktu prawnego
XXVII/180/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie NR XXVII/179/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/179/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVII/178/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2022"
Nr aktu prawnego
XXVII/178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVII/177/2021 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbie na lata 2021 - 2025
Nr aktu prawnego
XXVII/177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVII/176/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXVII/176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVII/175/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXVII/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVII/174/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021 - 2024
Nr aktu prawnego
XXVII/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVII/173/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVI/172/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XXVI/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVI/171/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbie na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/171/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji