ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVI/95/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbie w roku szkolnym 2020/2021
Nr aktu prawnego
XVI/95/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVI/94/2020 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na terenie Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XVI/94/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVI/93/2020 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Klub Dziecięcy „Maluszek" w Szczawnie
Nr aktu prawnego
XVI/93/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XVI/92/2020 w sprawie utworzenia klubu dziecięcego "Maluszek" w Szczawnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dąbie oraz nadania mu statutu
Nr aktu prawnego
XVI/92/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVI/91/2020 w sprawie przyjęcia przez Gminę Dąbie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbiew 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVI/91/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XVI/90/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVI/90/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVI/89/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 – 2024
Nr aktu prawnego
XVI/89/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIV/88/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIV/88/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIV/87/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XIV/87/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIV/86/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XIV/86/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji