ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXI/132/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie
Nr aktu prawnego
XXI/132/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXI/131/2021 w sprawie przekształcenia Przedszkola w Połupinie
Nr aktu prawnego
XXI/131/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXI/130/2021 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbie w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXI/130/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXI/129/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 latz dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XXI/129/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXI/128/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2021"
Nr aktu prawnego
XXI/128/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXI/127/2021 w sprawie użytku ekologicznego o nazwie „Bagno Połupińskie"
Nr aktu prawnego
XXI/127/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXI/126/2021 w sprawie użytku ekologicznego o nazwie „Dwójka"
Nr aktu prawnego
XXI/126/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXI/125/2021 w sprawie użytku ekologicznego o nazwie „Pławie"
Nr aktu prawnego
XXI/125/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXI/124/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów, Gmina Dąbie
Nr aktu prawnego
XXI/124/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXI/123/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Dąbie za rok 2021oraz przyznania zwrotu określonej części opłaty
Nr aktu prawnego
XXI/123/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji