ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/33/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 - 2024
Nr aktu prawnego
VIII/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/32/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok
Nr aktu prawnego
VIII/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/31/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dabie za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/30/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
VIII/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VI/29/2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego nr NK-I.4131.39.2019.A.Łab z dnia 7 marca 2019r.
Nr aktu prawnego
VI/29/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VI/28/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Nr aktu prawnego
VI/28/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VI/27/2019 uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/329/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2019"
Nr aktu prawnego
VI/27/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VI/26/2019 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbie w roku 2019
Nr aktu prawnego
VI/26/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VI/25/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VI/25/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VI/24/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 - 2024
Nr aktu prawnego
VI/24/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji