ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-23
Zakres przedmiotowy
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbie w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zawieszenia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 232/1 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie”.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-21
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 232/1 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, Gmina Dąbie
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-20
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu na dz.nr ewid. 59/4 w miejscowości Gronów, gmina Dąbie
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-16
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45 MWp włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na dz.nr ewid. 213/1, 89/1, 92/6, 178 w miejscowości Łagów, gmina Dąbie i dz.nr ewid. 499, 508, 363/1, 382/2, 379, 373 w miejscowości Leśniów Wielki, gmina Czerwieńsk
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-03
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranych dowodach i materiałach oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego ma budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem złomu na dz.nr ewid. 59/4 w miejscowości Gronów, gmina Dabie
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-13
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranych materiałach i dowodach w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45 MWp włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na dz.nr ewid. 213/1, 89/1, 92/6, 178 w miejscowości Łagów, gmina Dąbie i dz.nr ewid. 499, 508, 363/1, 396, 382/2, 379, 373 w miejscowości Leśniów Wielki, gmina Czerwieńsk,
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-09-16
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45 MWp włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na dz.nr ewid. 213/1, 89/1, 92/6, 178 w miejscowości Łagów, gmina Dąbie i na dz.nr ewid. 499, 508, 363/1, 396, 382/2, 379, 373 w miejscowości Leśniów Wielki, gmina Czerwieńsk
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-09-09
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej "FV PŁAW" o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ewid. 173/4 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-22
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej "FV PŁAW" o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ewid. 173/4 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-21
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia o braku potrzeby oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej "FV PŁAW" o mocy do 1.0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ewid. 173/4 w miejscowości Pław, gmina Dąbie

Nawigacja między stronami listy informacji