ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-07
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięzcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nieprzekraczających łącznie mocy 200 MW) wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Lubiatów.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-18
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dniem 15.03.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kompostowni odpadów biodegradowalnych innych niż niebezpieczne w m. Pław, Gmina Dąbie na działce nr ewid. 86/10"
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-15
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu w dniu 12.03.2021 r., znak RS.6220.8.2020.2021.MW decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dąbie 1 o mocy około 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 178/1, 185/1, 226/2, 240/1, 248/1, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 25/11 obręb Ciemnice, Gmina Dąbie".
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-10
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu w dniu 10.03.2021 r., znak RŚ.6220.9.2020.2021.MW decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych, innych niż niebezpieczne w m. Pław, Gmina Dąbie", zlokalizowanego na dz. nr ewid. 86/10 w m. Pław, Gmina Dąbie.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-09
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu w dniu 08.03.2021 r. znak RŚ.6220.7.2020.2021.MW decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dąbie 2 o mocy około 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 18, 19/1, 20/1, 166, 167/2, 167/4, 172/1, 173/3, 21, 258, 269 obręb Pław, Gmina Dąbie",
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-04
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu w dniu 04.03.2021 r., znak RŚ.6220.6.2020.2021.MW decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej Łagów — Gronów", którego inwestorem jest Gmina Dąbie, ul. Szeroka 4, 66 - 615 Dąbie, działając przez Pełnomocnika — Panią Elwirę Kramm „EKO — INSTAL" Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2, 66-400 Gorzów Wlkp.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-08
Zakres przedmiotowy
OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dąbie 1 o mocy około 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 178/1, 185/1, 226/2, 240/1,248/1 obręb Ciemnice, Gmina Dąbie.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-08
Zakres przedmiotowy
OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dąbie 2 o mocy około 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 18, 19/1, 20/1 166, 167/2, 167/4, 172/1, 173/3 obręb Pław, Gmina Dąbie.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-03
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej Łagów - Gronów"
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-29
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 26814 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie" (proj. Nowy Zagór II), powiat krośnieński, woj. lubuskie

Nawigacja między stronami listy informacji