ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-23
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 31/4, 37 położonej w obrębie Dąbki, Gmina Dąbie"
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-23
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 31/4, 37 położonej w obrębie Dąbki, Gmina Dąbie" w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-22
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta gminy Dąbie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 232/1 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie"
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-21
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz zawieszeniu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o moc do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid.234 położonej w obrębie Nowy Zagór, Gmina Dąbie”
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-15
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie podjęciu o zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 232/1 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie”
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-08
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 200 MW) wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Lubiatów, Gmina Dąbie, zlokalizowanej na działkach ewid. 21, 22/1, 106/4, 4/6, 24, 30, 37/2, 173/6, 173/8, 199/1, 200/3, 23/1, 23/2, 32, 154/2, 214/1, 170/1, 171/1, 171/2, 178 obręb Lubiatów, Gmina Dąbie”.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-07
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych innych niż niebezpieczne w m. Pław, Gmina Dąbie na działce nr ewid. 86/10”
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-17
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w 3 etapach każdy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 31/4, 37 położonej w obrębie Dąbki, gmina Dąbie"
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-11
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 234 położonej w obrębie Nowy Zagór, Gmina Dąbie"
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-23
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o konieczności uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko do planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych innych niż niebezpieczne w m. Pław , Gmina Dąbie na dz. nr. ewid. 86/10”

Nawigacja między stronami listy informacji