ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-22
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚ.6220.3.2020 z dnia 14 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. 336 położonej w obrębie Szczawno, Gmina Dąbie".
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-21
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, działki nr ewid. 123 i 124/1, obręb 0003 Ciemnice, gmina Dąbie".
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-15
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 268/4 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie"
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-14
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. 336 położonej w obrębie Szczawno, Gmina Dąbie".
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-02
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, działki nr ewid. 123 i 124/1, obręb 0003 Ciemnice, gmina Dąbie".
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-06-26
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budownie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 268/4 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie"
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-23
Zakres przedmiotowy
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbie w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zawieszenia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 232/1 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie”.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-21
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 232/1 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, Gmina Dąbie
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-20
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu na dz.nr ewid. 59/4 w miejscowości Gronów, gmina Dąbie
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-16
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45 MWp włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na dz.nr ewid. 213/1, 89/1, 92/6, 178 w miejscowości Łagów, gmina Dąbie i dz.nr ewid. 499, 508, 363/1, 382/2, 379, 373 w miejscowości Leśniów Wielki, gmina Czerwieńsk

Nawigacja między stronami listy informacji