ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-08
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 268/4 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie"
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-17
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o „Budowie elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dąbie 2 o mocy około 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 18, 19/1, 20/1, 166, 167/2, 167/4, 172/1, 173/3, obręb Pław, Gmina Dąbie ”
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-17
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o „Budowie elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dąbie 1 o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 178/1, 185/1, 226/2, 240/1, 248/1, obręb Ciemnice, Gmina Dąbie”
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-14
Zakres przedmiotowy
O wydaniu decyzji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 268/4 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie" (proj. Nowy Zagór II)
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-27
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wszczęciu postępowania z dniem 16 listopada 2020 r. o ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej Łagów-Gronów"
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-03
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o przeprowadzeniu procedury oceny oddziałowywania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 268/4 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie" (proj. Nowy Zagór II)
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-22
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚ.6220.3.2020 z dnia 14 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. 336 położonej w obrębie Szczawno, Gmina Dąbie".
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-21
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, działki nr ewid. 123 i 124/1, obręb 0003 Ciemnice, gmina Dąbie".
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-15
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 268/4 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie"
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-14
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. 336 położonej w obrębie Szczawno, Gmina Dąbie".

Nawigacja między stronami listy informacji