ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-14
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie w sprawie zawiadomienia stron postępowania dotyczące uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko oraz przedłużenia terminu zajęcia stanowiska przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych innych niż niebezpieczne w m.Pław, Gmina Dąbie na dz. nr ewid. 86/10"
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-06
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w 3 etapach po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 31/4, 37 położonych w obrębie Dąbki, Gmina Dąbie"
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-30
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słoneczniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 268/3, 259/5, 256, 259/2, 255 położonej w obrębie Nowy Zagór, Gmina Dąbie".
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-28
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 234 położonej w obrębie Nowy Zagór, Gmina Dąbie"
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-27
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 234 położonej w obrębie Nowy Zagór, Gmina Dąbie"
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-16
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie w sprawie "Budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych innych niż niebezpieczne w m. Pław, Gmina Dąbie na dz. nr ewid. 86/10"
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-30
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 31/4, 37 położonej w obrębie Dąbki, Gmina Dąbie"
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-27
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta gminy Dąbie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 232/1 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie"
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-05
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie - zawiadomienie o podjęciu zawieszonego w dniu 07 czerwca 2021 r. znak RŚ.6220.1.2021.MW postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych innych niż niebezpieczne w m. Pław, Gmina Dąbie na dz. nr ewid. 86/10" w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę uzupełnień do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-23
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 31/4, 37 położonej w obrębie Dąbki, Gmina Dąbie"

Nawigacja między stronami listy informacji