ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagów i Gronów.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu przyłącza kanalizacyjne (PDF, 5.2 MiB)
 • SWZ - przyłącza kanalizacyjne Gronów Łagów (PDF, 13.5 MiB)
 • Zał. 1 A - PFU LAGOW GRONOW (PDF, 715 KiB)
 • Zał 1 B - mapa_LAGOW (PDF, 1.7 MiB)
 • Zał. 1C - mapa GRONOW PLAW (PDF, 3.2 MiB)
 • Zał. 1 D - Koncepcja (ZIP, 6.1 MiB)
 • Zał 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 5, 6, 7, 8 do SWZ (DOCX, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 9 do SWZ Link.ID post do SWZ (DOCX, 20.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 2.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 3 MiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - poprawiony wzór umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • zmiana treści Swz PRZYŁACZA Łagów i GRONÓW (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Łagów - Gronów (PDF, 493.7 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana SWZ przyłącza Łagów-Gronów (PDF, 608.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Łagów - Gronów (PDF, 496.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Łagów - Gronów (PDF, 494.4 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana SWZ przyłącza Łagów-Gronów (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 4 - wersja poprawiona (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Łagów - Gronów (PDF, 495.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana treści SWZ (PDF, 650.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierzu"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.5 MiB)
 • SWZ Modernizacja świetlicy Kosierz (PDF, 10.1 MiB)
 • Załącznik 1A - projekt techniczny (ZIP, 9.3 MiB)
 • Załącznik 1B - Specyfikacje (ZIP, 19.8 MiB)
 • Załącznik 1C - przedmiar (ZIP, 5.9 MiB)
 • Załącznik 1D - inwentaryzacja (ZIP, 9.6 MiB)
 • Zał. 2-3 do SWZ (DOC, 172 KiB)
 • Zał. nr 4 do SWZ wzór umowy (PDF, 501.1 KiB)
 • Zał. nr 5 do SWZ Link post. ID (DOCX, 20.8 KiB)
 • Zał. nr 6 zgłoszenie robót (PDF, 775.7 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 277.4 KiB)
 • Załącznik 3 do SWZ po zmianach (DOCX, 28.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 362 KiB)
 • Informacja o kwocie Kosierz (PDF, 222.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 344.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej w m.Gronów, Gmina Dąbie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.9 MiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia "Budowa hali sportowej w m. Gronów Gmina Dąbie" (PDF, 14.3 MiB)
 • Zał 1A Dokumentacja projektowa (ZIP, 18 MiB)
 • Zał 1B Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zał 1C Przedmiary robót (ZIP, 4.2 MiB)
 • Zał. 1D Pozwolenie na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. 1E Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej (PDF, 1.3 MiB)
 • Zał. 2 - 8 Formularz oferty, oświadczenia, wykaz robót, wykaz osób (DOCX, 36.7 KiB)
 • Zał. nr 9 do SWZ Link do postępowania, ID postępowania (DOCX, 21.5 KiB)
 • Zał nr 4 do SWZ umowa (PDF, 573.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 535.5 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 346.9 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał. 1A - zestawienie stolarki (uzupełnienie zał. 1A - dokumentacja projektowa) (PDF, 129.5 KiB)
 • Zał. 1G - Plan zagospodarowania terenu (ogrodzenie) (PDF, 336.8 KiB)
 • Drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 465.4 KiB)
 • Druga zmiana treści SWZ (PDF, 371 KiB)
 • Trzecie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 780.2 KiB)
 • Trzecie wyjaśnienia i zmiana SWZ (PDF, 4 MiB)
 • Zał. 1 L - inst. oświetlenia - piętro 1 (PDF, 362.9 KiB)
 • Zał. 1 H - inst. oświetlenia - przyziemie (PDF, 395.6 KiB)
 • Zał. 1 J - inst. oświetlenia - piętro 2 (PDF, 361.6 KiB)
 • Zał. 1 K - przekrój D-D (PDF, 496.1 KiB)
 • Czwarte ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Hala Gronów (PDF, 888.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ v.4 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik 1 L do SWZ - oświetlenie zewnętrzne schemat (PDF, 82.2 KiB)
 • Załącznik 1 L do SWZ - oświetlenie zewnętrzne opis projektu (PDF, 135.6 KiB)
 • Załącznik 1 L do SWZ - oświetlenie zewnętrzne plan (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik 1Ł do SWZ Hala Sportowa Przedmiar (PDF, 97.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 223.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 253.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierzu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 504.2 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 4.4 MiB)
 • zmiana treści swz (PDF, 338.2 KiB)
 • opis instalacje sanitarne (PDF, 2.6 MiB)
 • opis instalacja elektryczna (PDF, 1.5 MiB)
 • opis techniczny (PDF, 2 MiB)
 • Rys. elewacje (PDF, 1 MiB)
 • Rys. projekt inst. elektryczne (PDF, 1 MiB)
 • Rys. projekt inst. wod-kan (PDF, 480.4 KiB)
 • Rys. rzut przyziemia z opisem prac (PDF, 2 MiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 3.9 MiB)
 • Przedmiar elektryka (PDF, 405.7 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 2.4 MiB)
 • Przedmiar wyposażenie (PDF, 4.1 MiB)
 • Rys. 3 inwentaryzacja (PDF, 1.1 MiB)
 • Rys. elewacje inwentaryzacja (PDF, 1 MiB)
 • Rys. inwentaryzacja (PDF, 1.3 MiB)
 • Rys. przekrój AA (PDF, 1.1 MiB)
 • Rys. 2 inwentaryzacja (PDF, 1.9 MiB)
 • Strona tytułowa, uprawnienia, inwentaryzacja (PDF, 5 MiB)
 • zał. 2-3 do SWZ (DOC, 172 KiB)
 • Zał. 4 wzór umowy (PDF, 496 KiB)
 • zał. 5 link postępowania (DOCX, 20.7 KiB)
 • zał. 6 zgłoszenie robót (PDF, 775.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia v.2 (PDF, 773.4 KiB)
 • Zmiana treści swz (PDF, 845 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 230.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie - po zmianach (DOCX, 28.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 266.1 KiB)