ˆ

Ogłoszenia o pracy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-09-14
Termin składania dokumentów
2021-09-27 00:00:00
Stanowisko
Stanowisko Referenta ds. podatków i opłat
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-09-06
Termin składania dokumentów
2021-09-20 10:00:00
Stanowisko
Dyrektor Gminnej Biblioteki w Łagowie
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminna Biblioteka w Łagowie
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-09-06
Termin składania dokumentów
2021-09-20 10:00:00
Stanowisko
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie
Nazwa wydziału ogłaszającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie