ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-06-15
Termin składania dokumentów
2022-06-29 15:00:00
Stanowisko
Stanowisko Sekretarza Gminy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-06-02
Termin składania dokumentów
2022-06-15 15:00:00
Stanowisko
Kasjer u Urzędzie Gminy Łagów
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania dokumentów
2022-05-27 15:00:00
Stanowisko
Referent do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji i innych zadań gminnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
REFERAT INWESTYCJI I OBRONY CYWILNEJ
Lp: 4
Data ogłoszenia
2022-04-29
Termin składania dokumentów
2022-05-13 00:00:00
Stanowisko
Stanowisko Głównego Księgowego Gminnej Biblioteki w Łagowie
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminna Biblioteka w Łagowie
Lp: 5
Data ogłoszenia
2022-04-28
Termin składania dokumentów
2022-05-05 15:00:00
Stanowisko
Referent do spraw z zakresu promocji, kultury, rekreacji i sportu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy
Lp: 6
Data ogłoszenia
2022-02-01
Termin składania dokumentów
2022-02-07 15:00:00
Stanowisko
Kierownik Referatu Inwestycji i Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy Łagów
Nazwa wydziału ogłaszającego
REFERAT INWESTYCJI I OBRONY CYWILNEJ
Lp: 7
Data ogłoszenia
2021-12-07
Termin składania dokumentów
2021-12-20 15:00:00
Stanowisko
Kierownik Referatu Inwestycji i Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy Łagów
Nazwa wydziału ogłaszającego
REFERAT INWESTYCJI I OBRONY CYWILNEJ
Lp: 8
Data ogłoszenia
2021-11-29
Termin składania dokumentów
2021-12-13 10:00:00
Stanowisko
Dyrektor Gminnej Biblioteki w Łagowie
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminna Biblioteka w Łagowie
Lp: 9
Data ogłoszenia
2021-09-14
Termin składania dokumentów
2021-09-27 00:00:00
Stanowisko
Stanowisko Referenta ds. podatków i opłat
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy
Lp: 10
Data ogłoszenia
2021-09-06
Termin składania dokumentów
2021-09-20 10:00:00
Stanowisko
Dyrektor Gminnej Biblioteki w Łagowie
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminna Biblioteka w Łagowie

Nawigacja między stronami listy informacji