ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn.: Zagospodarowania placu gminnego przy ul. Spacerowej w Łagowie na potrzeby parkingu rozpoczynającego Dukt Przyrodniczo – Edukacyjny.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84 KiB)
 • SWZ (PDF, 691.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza oferty_dane kontraktowe-17.09.2021 (DOCX, 64.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 (DOC, 160 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 155 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór Umowy (DOC, 225.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 456.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - PFU (ZIP, 16 MiB)
 • Załacznik nr 8 do SWZ _TER (XLSX, 45 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wyjaśnienia z poprzedniego postępowania (ZIP, 7.6 MiB)