ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn.: BUDOWA URZĄDZENIA WODNEGO NA UJĘCIU WÓD PODZIEMNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁAGÓW
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poźrzadło i Czyste, gmina Łagów
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn.: Zagospodarowania placu gminnego przy ul. Spacerowej w Łagowie na potrzeby parkingu rozpoczynającego Dukt Przyrodniczo – Edukacyjny.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84 KiB)
 • SWZ (PDF, 691.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza oferty_dane kontraktowe-17.09.2021 (DOCX, 64.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 (DOC, 160 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 155 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór Umowy (DOC, 225.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 456.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - PFU (ZIP, 16 MiB)
 • Załacznik nr 8 do SWZ _TER (XLSX, 45 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wyjaśnienia z poprzedniego postępowania (ZIP, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 10. Zapytanie do przetargu (PDF, 70.8 KiB)
 • Załącznik nr 11. Odpowiedź na zapytanie (PDF, 75.2 KiB)
 • Załącznik nr 12. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert (1) (PDF, 96.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 36.4 KiB)
 • Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania (PDF, 50.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn.: Zagospodarowania placu gminnego przy ul. Spacerowej w Łagowie na potrzeby parkingu rozpoczynającego Dukt Przyrodniczo – Edukacyjny.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 793.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza oferty_dane kontraktowe-17.09.2021 (DOCX, 61.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 (DOC, 160 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 155 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór Umowy (DOC, 225 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SWZ_ OPZ (PDF, 194 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - PFU (ZIP, 16 MiB)
 • Załacznik nr 8 do SWZ _TER (XLSX, 45 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 76.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.3 KiB)
 • Wyjasnienia nr 1 treści SWZ (PDF, 235.5 KiB)
 • Załączniki do wyjasnień nr 1 treści SWZ (ZIP, 16 MiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ z 10 stycznia 2022 (PDF, 60.9 KiB)
 • Wyjśnienia nr 2 do treści SWZ (PDF, 62.9 KiB)
 • Załączniki do wyjaśnień nr 1 treści SWZ aktualne (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik do wyjasnień nr 2 treści SWZ (ZIP, 156.9 KiB)
 • Informacja o środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania (PDF, 31.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 28.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 42.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łagów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 13.1 MiB)
 • Załącznik Nr 1 -Formularz ofertowy (DOC, 175.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 420.2 KiB)
 • Załącznik Nr 3- Oświadczenie dotyczące spelniania warunków- zał Nr ............ (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia- (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5 -Oświadczenie grupa kapitałowa- (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 -Oświadczenie- wykaz usług (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik Nr 7-Narzędziia wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 313.8 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 30.7 KiB)
 • Załącznik nr 8- projektowanie postanowienia umowy- poprawione (PDF, 307.1 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie (PDF, 37.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 104.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 186.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.6 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi nr 1 (PDF, 334.7 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.8 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ wersja 2 (PDF, 920.1 KiB)
 • Odpowiedzi nr 2 (PDF, 242.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wersja 2 (PDF, 36.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - AKTUALIZACJA (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót - AKTUALIZACJA (XLSX, 12.1 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 343.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 426.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 89.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 63.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.8 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 89.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 50.8 KiB)
 • Załącznik mapowy do wyjaśnienia nr 1 (PDF, 730.3 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 350.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 515.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.7 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 30.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 465.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 546.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.5 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 41.6 KiB)
 • Informacja o zmianie tresci SWZ (PDF, 81.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 29.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 42.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieu postępowania (PDF, 48.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów - przebudowa dróg gminnych w Łagowie - Etap II (ul. H. Sienkiewicza 003243F , ul. S. Moniuszki 003241F, ul. M. Reya 003242F, ul. Kolonia 003236F, ul. A. Mickiewicza 003240F, ul. M. Konopnickiej 003239F, ul. W. Szymborskiej 003238F, ul. Cz. Miłosza 003237F, ul. Słowackiego 003243F )’’
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 290.8 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Program funkcjonalno-użytkowy (7Z, 7.5 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (XLSX, 12 KiB)
 • Odpowiedzi nr 1 (PDF, 397.7 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 41.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 148.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 59 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji