ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Sieniawa i Toporów w gminie Łagów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 524475-N-2020 z dnia 2020-03-17 r. (PDF, 510.6 KiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 56 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 47.5 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 36 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 6 (XLS, 44 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 43.5 KiB)
 • 8 Umowa (PDF, 411.1 KiB)
 • 9 OPZ (PDF, 570.9 KiB)
 • IDW (PDF, 817.1 KiB)
 • karta-techniczna-tablica-kolko-i-krzyzyk-FF3603-extra-plus-ocynk (PDF, 1.1 MiB)
 • OSA Sieniawa (PDF, 11.4 MiB)
 • OSA Toporów (PDF, 9.6 MiB)
 • Zaświadczenie Sieniawa (PDF, 320.3 KiB)
 • Zaświadczenie Toporów (PDF, 320.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540052827-N-2020 z dnia 24.03.2020 r. (PDF, 366.4 KiB)
 • Tabela Zakresu Równoważności (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 6 (XLS, 39.5 KiB)
 • Wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 25.03.2020 r. (PDF, 172.9 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 27.03.2020 r. (PDF, 254.8 KiB)
 • Fot. działka Sieniawa (ZIP, 9.6 MiB)
 • Fot. działka Toporów (ZIP, 1.8 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 3 30.03.2020 r. (PDF, 94.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 03.04.2020 r. (PDF, 167.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert 06.04.2020 r. (PDF, 1.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 13.05.2020 r (PDF, 2 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Łagów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 933.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 999.9 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 (DOCX, 42.8 KiB)
 • Formularz ofertowy załącznik nr 2 (DOCX, 24.1 KiB)
 • Wzór umowy- załącznik nr 3 (DOCX, 40.2 KiB)
 • Oświadczenia- załączniki (ZIP, 57.3 KiB)
 • Wykaz potencjału technicznego załącznik nr 7 (DOCX, 19.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 40.5 KiB)
 • Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr 1 (PDF, 529.6 KiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 2 (DOCX, 24.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 258 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510022414-N-2020 (PDF, 6.7 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieniawa ETAP I oraz w miejscowości Toporów ETAP II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 622677-N-2019 z dnia 2019-11-14 r. (PDF, 2.7 MiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 58 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 41.5 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 47 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 35 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 36.5 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 38.5 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 43 KiB)
 • 8 Umowa roboty (PDF, 573.4 KiB)
 • DP Sieniawa (ZIP, 3.7 MiB)
 • DP Toporów (ZIP, 11.2 MiB)
 • IDW (PDF, 843.4 KiB)
 • Załacznik 1A - część 2 Toporów (XLS, 43.5 KiB)
 • Załącznik 1A - część 1 Sieniawa (XLS, 41 KiB)
 • Wyjasnienie treści SIWZ nr 1 27.11.2019 r. (PDF, 988.9 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych do przetargu nieograniczonego 05.12.2019 r (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystneijszej oferty 13.12.2019 r. (PDF, 2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510280910-N-2019 z dnia 23-12-2019 (PDF, 359 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP I.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 608667-N-2019 z dnia 2019-10-10 (PDF, 2.7 MiB)
 • SIWZ (ZIP, 974.6 KiB)
 • PB.cz. I (ZIP, 27.8 MiB)
 • PB.cz. II (ZIP, 29.9 MiB)
 • PB.cz. III (ZIP, 38.1 MiB)
 • PW (ZIP, 39.1 MiB)
 • INWENTARYZACJA (ZIP, 57.6 MiB)
 • BADANIA GEORADAROWE (ZIP, 7.4 MiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (PDF, 1.1 MiB)
 • Decyzja konserwatora (PDF, 1.1 MiB)
 • Decyzja - pozwolenien na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • STWIOR (ZIP, 193.1 KiB)
 • Łagów_przedmiar_cz1_2019 (PDF, 65.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 15.10.2019 r (PDF, 333.7 KiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 9.4 MiB)
 • Wyjasnienia nr II do SIWZ 17.10.2019 r. (PDF, 372.9 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych do przetargu nieograniczonego 25.10.2019 r. (PDF, 407 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 08.11.2019 r. (PDF, 249.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 372.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Łagów do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Łagowie, Samorządowego Przedszkola w Łagowie, Samorządowej Szkoła Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Toporowie, Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Sieniawie w roku szkolnym 2019/2022 na podstawie zakupu biletów miesięcznych z wyłączeniem dni wolnych od zajęć nauki szkolnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 591667-N-2019 z dnia 2019-08-30 r. (PDF, 499.3 KiB)
 • SIWZ 2019 (DOC, 363 KiB)
 • Załącznik 9 Opis Przedmiotu Zamówienia zm. 30.08.2019r. (PDF, 530.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert 16.09.2019 (PDF, 383.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 24.09.2019 r (PDF, 433.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-08-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Sieniawa i Toporów w gminie Łagów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 588990-N-2019 z dnia 2019-08-22 r. (PDF, 523.8 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • OGłoszenie o zmienie ogłoszenia nr 540181968-N-2019 z dnia 30-08-2019 r. (PDF, 224.7 KiB)
 • Wyjasnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia 30.08.2019r. (PDF, 392.1 KiB)
 • 8 Umowa (DOC, 71 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert 10.09.2019 (PDF, 437.1 KiB)
 • Zawiadmienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 196.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (PDF, 2 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Sieniawa i Toporów w gminie Łagów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 582253-N-2019 z dnia 2019-08-03 r (PDF, 450.1 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załacznik A (RAR, 43.6 KiB)
 • Załacznik B (RAR, 43.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 13.08.2019r. (PDF, 486 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych do przetargu nieograniczonego 20.08.2019 r. (PDF, 407.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z dn. 20.08.2019 r. (PDF, 525.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP I.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 580452-N-2019 z dnia 2019-07-30 r. (PDF, 505 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 1.5 MiB)
 • PB.cz. I (ZIP, 27.8 MiB)
 • PB.cz. II (ZIP, 29.9 MiB)
 • PB.cz. III (ZIP, 38.1 MiB)
 • PW (ZIP, 39.1 MiB)
 • INWENTARYZACJA (ZIP, 57.6 MiB)
 • BADANIA GEORADAROWE (ZIP, 7.4 MiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 9.3 MiB)
 • Decyzja konserwatora (PDF, 1.1 MiB)
 • Decyzja - pozwolenien na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • STWIOR (ZIP, 193.1 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych do przetargu nieograniczonego 19.08.2019 r. (PDF, 397.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 259 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z dn. 10.10.2019 r (PDF, 338.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Łagów do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Łagowie, Samorządowego Przedszkola w Łagowie, Samorządowej Szkoła Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Toporowie, Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Sieniawie w roku szkolnym 2019/2022 na podstawie zakupu biletów miesięcznych z wyłączeniem dni wolnych od zajęć nauki szkolnej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 579882-N-2019 z dnia 2019-07-29 r. (DOCX, 30.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ - druki edytowalne (DOC, 363 KiB)
 • Załącznik 9 Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 530 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ 30.07.2019r. (PDF, 497.8 KiB)
 • SIWZ 2019 Przewozy - druki edytowalne zm. 30.07.2019r. (DOC, 362.5 KiB)
 • Załącznik 9 Opis Przedmiotu Zamówienia zm. 30.07.2019r. (PDF, 530 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 413.1 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania przetargowego 26.08.2019r. (PDF, 559 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc postojowych, chodników oraz ulicznej ładowarki solarnej dla urządzeń mobilnych, w ramach operacji: Łagów – ogólnodostępne miejsce rekreacji na granicy szlaków.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 542328-N-2019 z dnia 2019-04-26 r. (PDF, 199 KiB)
 • Specyfikacje (PDF, 1.7 MiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 216 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 206 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 208 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 200 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 199 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 200 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 203.5 KiB)
 • 8 Umowa roboty (PDF, 591.2 KiB)
 • Decyzja drzewa LWKZ z dn. 04.07.2018 r. (PDF, 1.9 MiB)
 • Decyzja Nr 15.2017 z dn. 12.06.2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • Drogi_D-1 (PDF, 1.8 MiB)
 • IDW_2 (PDF, 872.6 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 207.4 KiB)
 • Opis DROGI (PDF, 59.4 KiB)
 • Plan-wysokościowy-D-2 (PDF, 145.4 KiB)
 • Zakres prac objętych przetargiem (obrys zaznaczony) (PDF, 847.7 KiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY-BR. ARCHITEKTURA + DROGOWA (PDF, 27.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 749.6 KiB)
 • 8 Umowa roboty ZMIANA TREŚCI (PDF, 591.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych do postępowania przetargowego w dniu 14.05.2019r . (PDF, 446.9 KiB)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 24.05.2019 r. (PDF, 340.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMÓWIENIA-Roboty-budowlane (PDF, 350 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji