ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.6 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi nr 1 (PDF, 334.7 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.8 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ wersja 2 (PDF, 920.1 KiB)
 • Odpowiedzi nr 2 (PDF, 242.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wersja 2 (PDF, 36.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - AKTUALIZACJA (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót - AKTUALIZACJA (XLSX, 12.1 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 343.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 426.9 KiB)