ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-12-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:17:49 Upublicznienie elementu informacja POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
(widoczna od 2023-12-08 00:00:00)
Natalia Kliszczak
13:13:02 Upublicznienie elementu informacja WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM.
(widoczna od 2023-12-08 00:00:00)
Natalia Kliszczak
08:02:05 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej „Smogóry I” o mocy do 31 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gmina Ośno Lubuskie”. Izabela Woch
08:01:50 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 231 MW na działce nr 3/2, 14/2, 16/5 obręb 0007 Grabno. gm. Ośno Lubuskie Izabela Woch
08:01:37 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 122 MW na działkach nr 235, 236, 237, 238, 239, 249, 250/1, 253/2, 254, 255, 256, 257, 258, 259/1, 265, 266, 351/1, 354/3, 392/1 obręb 0009 Połęcko, gmina Ośno Lubuskie” oraz ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym wymiarze Izabela Woch
08:01:25 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW” na działkach nr ewid. 22/1 i 22/2 obręb Radachów. Izabela Woch
08:01:14 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewid. 88/2 obręb Grabno. Izabela Woch
08:01:03 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewid. 85 obręb Grabno. Izabela Woch
08:00:50 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabno. Izabela Woch
08:00:36 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 156 MW na działkach nr 19, 18/3, 21/4, 7, 11, 8/2, 8/1, 18/1, 1 obręb 0003 Sienno, gmina Ośno Lubuskie” Izabela Woch

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony