ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:04:09 Upublicznienie elementu informacja SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2022 Paulina Słomczewska

Zmiany z dnia: 2023-02-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:49:01 Deaktywacja elementu informacja Informacja o wyniku przetargu - dz. nr 955/4 ul. Przemysłowa
(widoczna od 2022-02-02 08:00:00)
Ewa Urbaniak

Zmiany z dnia: 2023-02-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:10:08 Upublicznienie elementu informacja EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY OŚNO LUBUSKIE Izabela Woch

Zmiany z dnia: 2023-01-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:10:44 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabno Izabela Woch
16:09:08 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewid. 85 obręb Grabno Izabela Woch
16:08:57 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewid. 88/2 obręb Grabno Izabela Woch
15:57:41 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewid. 88/2 obręb Grabno Izabela Woch
15:53:11 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewid. 85 obręb Grabno. Izabela Woch
15:51:11 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabno Izabela Woch
13:00:36 Edycja elementu informacja Ogłoszenie - Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. Paulina Słomczewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony