ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-08-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:42:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa boiska sportowego oraz ścieżki edukacyjnej ppoż. na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 47/4 położonej w m. Smogóry, obręb ewid. 8-Smogóry - postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Monika Adamowicz
11:41:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa sieci wodociągowej DN90PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej DN200 PCV-U/90PE w Ośnie Lubuskim, ul. Kościuszki, działka nr ewid. 173, obręb ewid. 229-m.Ośno Lubuskie - postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Monika Adamowicz
11:34:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ewidencja kąpielisk 2021r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Ośno Lubuskie Monika Adamowicz
11:31:54 Upublicznienie elementu informacja Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalne wykorzystywanym do kąpieli - Grzybno z dnia 15.07.2021r.
(widoczna od 2021-08-02 00:00:00)
Monika Adamowicz

Zmiany z dnia: 2021-07-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:26:45 Upublicznienie elementu informacja Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ośno Lubuskie.
(widoczna od 2021-07-30 00:00:00)
Monika Adamowicz

Zmiany z dnia: 2021-07-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:58:22 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik załącznik do wyjaśnień z 29 lipca 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Ośnie Lubuskim Ewa Urbaniak
14:56:37 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - załącznik załącznik do wyjaśnień z 29 lipca 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Ośnie Lubuskim Ewa Urbaniak
14:56:07 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik załącznik do wyjaśnień z 29 lipca 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Ośnie Lubuskim Ewa Urbaniak
14:53:35 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik wyjaśnienia i odpowiedzi do SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Ośnie Lubuskim Ewa Urbaniak

Zmiany z dnia: 2021-07-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:57:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ewidencja kąpielisk 2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Ośno Lubuskie Izabela Woch

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony