ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 69852
URZĄD MIEJSKI 15668
Burmistrz 800
Dane gminy 7681
Organizacja urzędu 5831
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 3087
Ogłoszenia o naborze 6578
Rejestry i ewidencje miejskie 263
Rejestr instytucji kultury 340
Rejestr informacji o środowisku od 2012r. 75109
Rejestr informacji o środowisku do 2012r. 272
Ewidencja kąpielisk 1466
Petycje 7421
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 314
RODO 1301
RADA MIEJSKA 2199
Skład i kompetencje radnych 1053
Sesje Rady Miejskiej 6755
Komisje Rady Miejskiej 6985
Transmisja obrad Rady Miejskiej 878
Głosowanie imienne - sesje Rady Miejskiej 2268
Uchwały Rady Miejskiej do 2020r. 10370
Uchwały Rady Miejskiej od 2020r. 11388
Wnioski, interpelacje i zapytania 690
Wnioski 262
Interpelacje 416
Zapytania 601
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY 954
Sołectwa 698
Zakład Gospodarki Komunalnej 825
ogłoszenia 4080
Ośrodek Pomocy Społecznej 382
Informacja o naborze 2456
Szkoła Podstwowa im. Marii Skłodowskiej -Curie 525
Szkoła Podstawowa Smogóry 463
Samorządowe Przedszkole Publiczne 465
Centrum Usług Wspólnych 864
Informacje 505
Zamówienia publiczne 2956
Wyniki postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 2540
Miejski Dom Kultury 403
Środowiskowy Dom Samopomocy 440
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 162205
PRAWO LOKALNE 5411
Statut 5288
Strategia rozwoju 4015
BUDŻET GMINY 5530
Sprawozdania z wykonania budżetu 2626
2011 3128
2012 4070
2013 4331
2014 2794
2015 245
2016 238
2017 340
2018 351
2019 436
2020 331
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3209
Informacje o stanie mienia komunalnego 109
2020 66
2019 223
2018 208
2017 227
2016 197
2015 224
2014 183
2013 200
Konsultacje budżet obywatelski 1508
EMISJA OBLIGACJI 140
2020 924
2019 1037
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 161437
Zapytania ofertowe 136241
Plan postępowań o udzielenie zamówienia 4537
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 1343
Informacje - nieruchomości 7628
Przetargi sprzedaż nieruchomości 30150
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 86006
OCHRONA ŚRODOWISKA 48714
BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 75349
SUiKZP 417
MPZP 564
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 1015
Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR 83
WYBORY 6878
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 10647
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 7009
Wybory samorządowe 2014 12798
Wybory prezydenckie 2015 4942
Wybory ławników 1539
Referendum 2015 2845
Wybory parlamentarne 2015 3714
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 10327
PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 2083
WYBORY PARLAMENTARNE 2019 5110
Wybory Prezydenckie 2020 2716
INFORMACJE Z INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI 2865
FORMULARZE, DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA 2509
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY 736
URZĄD STANU CYWILNEGO 675
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 1409
WOJSKOWOŚĆ I OBRONA CYWILNA 153
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 803
BUDOWNICTWO I INWESTYCJE 361
OCHRONA ŚRODOWISKA 419
GEODEZJA I GOSPODAROWANIE GRUNTAMI 716
GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM 236
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPRAWY SPOŁECZNE I PROMOCJA 231
ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 158
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1390
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 672
KONCESJE ALKOHOLOWE 193
Deklaracja dostępności 490
ZGROMADZENIA PUBLICZNE 468

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 390224
Redakcja biuletynu 2961
Mapa serwisu 2179
Statystyki 2362
Kanały RSS 1666
Kontakt 23205
« powrót do poprzedniej strony