ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 59431
URZĄD MIEJSKI 13688
Burmistrz 410
Dane gminy 6051
Organizacja urzędu 5093
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 2745
Ogłoszenia o naborze 1667
Rejestry i ewidencje miejskie 97
Rejestr instytucji kultury 100
Rejestr informacji o środowisku od 2012r. 22157
Rejestr informacji o środowisku do 2012r. 100
Ewidencja kąpielisk 415
Petycje 3938
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 111
RODO 441
RADA MIEJSKA 996
Skład i kompetencje radnych 374
Sesje Rady Miejskiej 2953
Komisje Rady Miejskiej 2562
Transmisja obrad Rady Miejskiej 389
Głosowanie imienne - sesje Rady Miejskiej 908
Uchwały Rady Miejskiej do 2020r. 4332
Uchwały Rady Miejskiej od 2020r. 2415
Wnioski, interpelacje i zapytania 341
Wnioski 113
Interpelacje 85
Zapytania 246
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY 413
Sołectwa 295
Zakład Gospodarki Komunalnej 388
ogłoszenia 1343
Ośrodek Pomocy Społecznej 168
Informacja o naborze 951
Szkoła Podstwowa im. Marii Skłodowskiej -Curie 202
Szkoła Podstawowa Smogóry 232
Samorządowe Przedszkole Publiczne 212
Centrum Usług Wspólnych 406
Informacje 216
Zamówienia publiczne 1003
Wyniki postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 972
Miejski Dom Kultury 171
Środowiskowy Dom Samopomocy 148
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 134516
PRAWO LOKALNE 4901
Statut 4645
Strategia rozwoju 3635
BUDŻET GMINY 5028
Sprawozdania z wykonania budżetu 2387
2011 2829
2012 3664
2013 3894
2014 2394
2015 83
2016 76
2017 104
2018 119
2019 121
2020 108
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2754
Informacje o stanie mienia komunalnego 43
2019 79
2018 61
2017 69
2016 77
2015 70
2014 59
2013 64
Konsultacje budżet obywatelski 1243
EMISJA OBLIGACJI 63
2020 321
2019 353
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 132386
Zapytania ofertowe 122041
Plan postępowań o udzielenie zamówienia 3057
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 443
Informacje - nieruchomości 1879
Przetargi sprzedaż nieruchomości 6757
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 73315
OCHRONA ŚRODOWISKA 40542
BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 66534
SUiKZP 123
MPZP 149
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 275
Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR 31
WYBORY 6636
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 9585
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6248
Wybory samorządowe 2014 11413
Wybory prezydenckie 2015 3978
Wybory ławników 1248
Referendum 2015 2277
Wybory parlamentarne 2015 3010
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 8174
PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 1380
WYBORY PARLAMENTARNE 2019 2996
Wybory Prezydenckie 2020 1492
INFORMACJE Z INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI 1557
FORMULARZE, DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA 1474
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY 403
URZĄD STANU CYWILNEGO 270
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 657
WOJSKOWOŚĆ I OBRONA CYWILNA 97
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 365
BUDOWNICTWO I INWESTYCJE 206
OCHRONA ŚRODOWISKA 249
GEODEZJA I GOSPODAROWANIE GRUNTAMI 361
GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM 136
WYNAJEM OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 286
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPRAWY SPOŁECZNE I PROMOCJA 134
ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 110
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 734
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 311
KONCESJE ALKOHOLOWE 9
Deklaracja dostępności 70
ZGROMADZENIA PUBLICZNE 32

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 293254
Redakcja biuletynu 2788
Mapa serwisu 2032
Statystyki 2216
Kanały RSS 1529
Kontakt 19842
« powrót do poprzedniej strony