ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 2619
skrytka ePUAP 1367
Aktualności 100342
URZĄD MIEJSKI 21139
Burmistrz 2574
Dane gminy 11241
Organizacja urzędu 8630
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4449
Ogłoszenia o naborze 26617
Rejestry i ewidencje miejskie 833
Rejestr instytucji kultury 1258
Rejestr informacji o środowisku od 2012r. 271251
Rejestr informacji o środowisku do 2012r. 1010
Ewidencja kąpielisk 8013
Petycje 18307
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 1438
RODO 5627
RADA MIEJSKA 5960
Skład i kompetencje radnych 3318
Sesje Rady Miejskiej 26501
Komisje Rady Miejskiej 33524
Transmisja obrad Rady Miejskiej 2749
Głosowanie imienne - sesje Rady Miejskiej 12150
Uchwały Rady Miejskiej do 2020r. 31898
Uchwały Rady Miejskiej od 2020r. 82726
Wnioski, interpelacje i zapytania 1874
Wnioski 799
Interpelacje 2295
Zapytania 2352
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY 2399
Sołectwa 2919
Zakład Gospodarki Komunalnej 4205
ogłoszenia 14028
Ośrodek Pomocy Społecznej 1723
Informacja o naborze 8884
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej -Curie 1519
Szkoła Podstawowa Smogóry 1460
Samorządowe Przedszkole Publiczne 1412
Centrum Usług Wspólnych 2508
Informacje 1586
Zamówienia publiczne 12434
Wyniki postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 8688
Miejski Dom Kultury 1647
Środowiskowy Dom Samopomocy 1776
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 260672
PRAWO LOKALNE 6782
Statut 7661
Strategia rozwoju 5601
BUDŻET GMINY 7113
Sprawozdania z wykonania budżetu 3421
2011 4464
2012 5682
2013 6093
2014 4320
2015 861
2016 855
2017 1320
2018 1324
2019 1497
2020 1467
2021 1030
2022 450
2023 165
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5078
Informacje o stanie mienia komunalnego 388
2022 248
2021 280
2020 626
2019 754
2018 727
2017 805
2016 725
2015 778
2014 698
2013 723
Konsultacje budżet obywatelski 2264
EMISJA OBLIGACJI 440
2020 4163
2019 4278
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 255258
Zapytania ofertowe 161155
Plan postępowań o udzielenie zamówienia 12704
Zamówienia publiczne od 2022 r. 3186
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 4591
Informacje - nieruchomości 33557
Przetargi sprzedaż nieruchomości 168985
Informacje o wyniku przetargu 6498
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 111573
OCHRONA ŚRODOWISKA 87325
BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 115133
SUiKZP 1845
MPZP 2842
DANE PRZESTRZENNE 2705
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 3421
Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR 265
WYBORY 8018
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14508
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 9607
Wybory samorządowe 2014 17735
Wybory prezydenckie 2015 8388
Wybory ławników 2613
Referendum 2015 4675
Wybory parlamentarne 2015 6476
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 17816
PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 4936
WYBORY PARLAMENTARNE 2019 10555
Wybory Prezydenckie 2020 7497
Wybory Sejm / Senat 2023 1073
Wybory samorządowe 2024 479
INFORMACJE Z INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI 8747
FORMULARZE, DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA 5223
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY 2071
URZĄD STANU CYWILNEGO 2364
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 4794
WOJSKOWOŚĆ I OBRONA CYWILNA 415
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 2366
BUDOWNICTWO I INWESTYCJE 747
OCHRONA ŚRODOWISKA 1268
GEODEZJA I GOSPODAROWANIE GRUNTAMI 1733
GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM 515
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPRAWY SPOŁECZNE I PROMOCJA 568
ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 413
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 3976
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 1966
KONCESJE ALKOHOLOWE 890
WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH 208
ZGROMADZENIA PUBLICZNE 1744
Dostepność 492
Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim 790
Koordynator do spraw dostępności 669
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 458
Tłumacz PJM i SJM 560
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 241

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 745061
Redakcja biuletynu 3619
Mapa serwisu 2717
Statystyki 3013
Kanały RSS 2128
Kontakt 34663
« powrót do poprzedniej strony