ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 63602
URZĄD MIEJSKI 14362
Burmistrz 540
Dane gminy 6657
Organizacja urzędu 5425
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 2882
Ogłoszenia o naborze 3058
Rejestry i ewidencje miejskie 159
Rejestr instytucji kultury 192
Rejestr informacji o środowisku od 2012r. 41314
Rejestr informacji o środowisku do 2012r. 157
Ewidencja kąpielisk 795
Petycje 5284
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 164
RODO 767
RADA MIEJSKA 1470
Skład i kompetencje radnych 597
Sesje Rady Miejskiej 4311
Komisje Rady Miejskiej 4199
Transmisja obrad Rady Miejskiej 576
Głosowanie imienne - sesje Rady Miejskiej 1357
Uchwały Rady Miejskiej do 2020r. 6521
Uchwały Rady Miejskiej od 2020r. 4968
Wnioski, interpelacje i zapytania 498
Wnioski 172
Interpelacje 177
Zapytania 374
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY 595
Sołectwa 424
Zakład Gospodarki Komunalnej 519
ogłoszenia 2278
Ośrodek Pomocy Społecznej 238
Informacja o naborze 1449
Szkoła Podstwowa im. Marii Skłodowskiej -Curie 303
Szkoła Podstawowa Smogóry 323
Samorządowe Przedszkole Publiczne 303
Centrum Usług Wspólnych 570
Informacje 339
Zamówienia publiczne 1584
Wyniki postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 1461
Miejski Dom Kultury 240
Środowiskowy Dom Samopomocy 222
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 145519
PRAWO LOKALNE 5130
Statut 4894
Strategia rozwoju 3749
BUDŻET GMINY 5225
Sprawozdania z wykonania budżetu 2495
2011 2949
2012 3812
2013 4074
2014 2561
2015 146
2016 129
2017 193
2018 208
2019 252
2020 185
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2901
Informacje o stanie mienia komunalnego 66
2019 136
2018 111
2017 130
2016 117
2015 120
2014 100
2013 114
Konsultacje budżet obywatelski 1359
EMISJA OBLIGACJI 87
2020 516
2019 604
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 142725
Zapytania ofertowe 126538
Plan postępowań o udzielenie zamówienia 3566
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 676
Informacje - nieruchomości 3143
Przetargi sprzedaż nieruchomości 12740
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 76828
OCHRONA ŚRODOWISKA 43399
BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 69890
SUiKZP 231
MPZP 281
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 577
Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR 49
WYBORY 6712
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 9999
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6547
Wybory samorządowe 2014 12004
Wybory prezydenckie 2015 4365
Wybory ławników 1337
Referendum 2015 2501
Wybory parlamentarne 2015 3250
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 8988
PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 1672
WYBORY PARLAMENTARNE 2019 3707
Wybory Prezydenckie 2020 1984
INFORMACJE Z INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI 2008
FORMULARZE, DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA 1970
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY 580
URZĄD STANU CYWILNEGO 409
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 894
WOJSKOWOŚĆ I OBRONA CYWILNA 122
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 535
BUDOWNICTWO I INWESTYCJE 267
OCHRONA ŚRODOWISKA 297
GEODEZJA I GOSPODAROWANIE GRUNTAMI 487
GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM 169
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPRAWY SPOŁECZNE I PROMOCJA 178
ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 127
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 982
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 465
KONCESJE ALKOHOLOWE 92
Deklaracja dostępności 198
ZGROMADZENIA PUBLICZNE 150

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 324956
Redakcja biuletynu 2851
Mapa serwisu 2081
Statystyki 2262
Kanały RSS 1576
Kontakt 21046
« powrót do poprzedniej strony