ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
skrytka ePUAP 482
Aktualności 49604
URZĄD MIEJSKI 12057
Burmistrz 7
Dane gminy 5142
Regulamin organizacyjny 3528
Organizacja urzędu 4396
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 2379
petycje 1661
RADA MIEJSKA 60
Skład i kompetencje radnych 1
Sesje Rady Miejskiej 21
Komisje Rady Miejskiej 10
Transmisja obrad Rady Miejskiej 3
Głosowanie imienne - sesje Rady Miejskiej 3
Uchwały Rady Miejskiej 16
Wnioski, interpelacje i zapytania 15
Wnioski 7
Interpelacje 5
Zapytania 22
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY 34
Sołectwa 3
Zakład Gospodarki Komunalnej 8
ogłoszenia 7
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacja o naborze 0
Szkoła Podstwowa im. Marii Skłodowskiej -Curie 1
Szkoła Podstawowa Smogóry 1
Samorządowe Przedszkole Publiczne 0
Centrum Usług Wspólnych 0
Informacje 0
Zamówienia publiczne 0
Wyniki postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 0
Miejski Dom Kultury 0
Środowiskowy Dom Samopomocy 1
KLAUZULE INFORMACYJNE - RODO 4067
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 109344
Wybory 6204
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 8506
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5540
Wybory samorządowe 2014 10187
Wybory prezydenckie 2015 3153
Wybory ławników 992
Referendum 2015 1785
Wybory parlamentarne 2015 2393
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 6331
PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 697
WYBORY PARLAMENTARNE 2019 1194
Wybory Prezydenckie 2020 68
Budżet Gminy 4624
opinie RIO o projekcie budżetu 2309
sprawozdania z wykonania budżetu 2169
2011 2501
2012 3282
2013 3453
2014 2055
konsultacje budżet obywatelski 979
Prawo lokalne 4423
Statut 3978
Strategia rozwoju 3258
Zagospodarowanie przestrzenne 2819
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ośno Lubuskie 2922
Zamówienia publiczne 112685
Aktualne 58162
W toku 16322
Wyniki 33349
Archiwalne 24441
Wyniki innych postępowań 15988
Zapytania ofertowe 110470
Plan postępowań o udzielenie zamówienia 1433
Informacje - nieruchomości 29895
Przetargi sprzedaż nieruchomości 142385
Informacje i obwieszczenia urzędowe - budownictwo i gospodarka przestrzenna 59567
Konkurs na realizację zadań publicznych 64891
Informacje - ochrona środowiska 35026
Ogłoszenia o naborze 73624
Informacje o stanie mienia komunalnego 830
2019 16
2018 211
2017 266
2016 106
2015 109
2014 117
2013 125
Informacje z innych urzędów, instytucji 542
EMISJA OBLIGACJI 2019 1370
REJESTRY I EWIDENCJE MIEJSKIE 102
Rejestr instytucji kultury 49
Rejestr informacji o środowisku od 2012r. 25
Rejestr informacji o środowisku do 2012r. 47
Ewidencja kąpielisk 2
FORMULARZE, DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA 615
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY 101
URZĄD STANU CYWILNEGO 39
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 141
WOJSKOWOŚĆ I OBRONA CYWILNA 35
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 73
BUDOWNICTWO I INWESTYCJE 45
OCHRONA ŚRODOWISKA 67
GEODEZJA I GOSPODAROWANIE GRUNTAMI 101
GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM 51
WYNAJEM OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 116
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPRAWY SPOŁECZNE I PROMOCJA 37
ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 30
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 132
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 77

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 250217
Redakcja biuletynu 2617
Mapa serwisu 1847
Statystyki 2085
Kanały RSS 1373
Kontakt 17575
« powrót do poprzedniej strony