ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 56580
URZĄD MIEJSKI 13129
Burmistrz 290
Dane gminy 5711
Organizacja urzędu 4901
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 2652
Ogłoszenia o naborze 965
Rejestry i ewidencje miejskie 62
Rejestr instytucji kultury 58
Rejestr informacji o środowisku od 2012r. 10352
Rejestr informacji o środowisku do 2012r. 55
Ewidencja kąpielisk 228
Petycje 3399
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 75
RODO 244
RADA MIEJSKA 642
Skład i kompetencje radnych 213
Sesje Rady Miejskiej 1884
Komisje Rady Miejskiej 1644
Transmisja obrad Rady Miejskiej 193
Głosowanie imienne - sesje Rady Miejskiej 581
Uchwały Rady Miejskiej do 2020r. 2797
Uchwały Rady Miejskiej od 2020r. 1360
Wnioski, interpelacje i zapytania 224
Wnioski 77
Interpelacje 56
Zapytania 169
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY 305
Sołectwa 184
Zakład Gospodarki Komunalnej 235
ogłoszenia 818
Ośrodek Pomocy Społecznej 113
Informacja o naborze 626
Szkoła Podstwowa im. Marii Skłodowskiej -Curie 121
Szkoła Podstawowa Smogóry 127
Samorządowe Przedszkole Publiczne 138
Centrum Usług Wspólnych 237
Informacje 136
Zamówienia publiczne 583
Wyniki postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 627
Miejski Dom Kultury 131
Środowiskowy Dom Samopomocy 103
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 126860
PRAWO LOKALNE 4764
Statut 4442
Strategia rozwoju 3523
BUDŻET GMINY 4909
Sprawozdania z wykonania budżetu 2335
2011 2744
2012 3565
2013 3792
2014 2301
2015 42
2016 44
2017 53
2018 62
2019 67
2020 45
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2622
Informacje o stanie mienia komunalnego 25
2019 39
2018 29
2017 29
2016 41
2015 41
2014 29
2013 34
Konsultacje budżet obywatelski 1178
EMISJA OBLIGACJI 38
2020 166
2019 201
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 125557
Zapytania ofertowe 118020
Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2599
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 250
Informacje - nieruchomości 831
Przetargi sprzedaż nieruchomości 2733
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 70579
OCHRONA ŚRODOWISKA 38664
BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 64528
SUiKZP 76
MPZP 89
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 139
Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR 22
WYBORY 6589
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 9330
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6090
Wybory samorządowe 2014 11082
Wybory prezydenckie 2015 3750
Wybory ławników 1173
Referendum 2015 2137
Wybory parlamentarne 2015 2880
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 7582
PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 1175
WYBORY PARLAMENTARNE 2019 2545
Wybory Prezydenckie 2020 1210
INFORMACJE Z INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI 1290
FORMULARZE, DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA 1202
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY 317
URZĄD STANU CYWILNEGO 174
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 471
WOJSKOWOŚĆ I OBRONA CYWILNA 84
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 294
BUDOWNICTWO I INWESTYCJE 166
OCHRONA ŚRODOWISKA 206
GEODEZJA I GOSPODAROWANIE GRUNTAMI 294
GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM 116
WYNAJEM OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 243
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPRAWY SPOŁECZNE I PROMOCJA 115
ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 89
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 571
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 234

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 274843
Redakcja biuletynu 2732
Mapa serwisu 1984
Statystyki 2181
Kanały RSS 1489
Kontakt 19070
« powrót do poprzedniej strony