ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1773
Aktualności 87708
URZĄD MIEJSKI 18490
Burmistrz 1869
Dane gminy 10160
Organizacja urzędu 7477
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 3880
Ogłoszenia o naborze 15394
Rejestry i ewidencje miejskie 587
Rejestr instytucji kultury 883
Rejestr informacji o środowisku od 2012r. 196070
Rejestr informacji o środowisku do 2012r. 701
Ewidencja kąpielisk 5040
Petycje 13718
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 907
RODO 3692
RADA MIEJSKA 4416
Skład i kompetencje radnych 2467
Sesje Rady Miejskiej 17945
Komisje Rady Miejskiej 21647
Transmisja obrad Rady Miejskiej 2061
Głosowanie imienne - sesje Rady Miejskiej 7967
Uchwały Rady Miejskiej do 2020r. 23865
Uchwały Rady Miejskiej od 2020r. 49254
Wnioski, interpelacje i zapytania 1428
Wnioski 591
Interpelacje 1605
Zapytania 1615
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY 1776
Sołectwa 1944
Zakład Gospodarki Komunalnej 2500
ogłoszenia 10200
Ośrodek Pomocy Społecznej 968
Informacja o naborze 6459
Szkoła Podstwowa im. Marii Skłodowskiej -Curie 1110
Szkoła Podstawowa Smogóry 1098
Samorządowe Przedszkole Publiczne 1067
Centrum Usług Wspólnych 1963
Informacje 1150
Zamówienia publiczne 8979
Wyniki postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 6359
Miejski Dom Kultury 976
Środowiskowy Dom Samopomocy 1265
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 225266
PRAWO LOKALNE 6222
Statut 6817
Strategia rozwoju 4995
BUDŻET GMINY 6498
Sprawozdania z wykonania budżetu 3164
2011 3982
2012 5088
2013 5447
2014 3747
2015 644
2016 640
2017 923
2018 941
2019 1083
2020 1076
2021 486
2022 83
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4366
Informacje o stanie mienia komunalnego 288
2022 31
2021 88
2020 427
2019 559
2018 540
2017 590
2016 536
2015 579
2014 505
2013 536
Konsultacje budżet obywatelski 2011
EMISJA OBLIGACJI 320
2020 2807
2019 2990
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 219334
Zapytania ofertowe 153001
Plan postępowań o udzielenie zamówienia 8739
Zamówienia publiczne od 2022 r. 1911
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 3823
Informacje - nieruchomości 22898
Przetargi sprzedaż nieruchomości 112542
Informacje o wyniku przetargu 4335
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 104136
OCHRONA ŚRODOWISKA 70364
BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 98263
SUiKZP 1210
MPZP 1849
DANE PRZESTRZENNE 964
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 2386
Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR 191
WYBORY 7295
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12960
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8646
Wybory samorządowe 2014 15868
Wybory prezydenckie 2015 7024
Wybory ławników 2195
Referendum 2015 3997
Wybory parlamentarne 2015 5431
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 15045
PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 3844
WYBORY PARLAMENTARNE 2019 8624
Wybory Prezydenckie 2020 5678
INFORMACJE Z INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI 6071
FORMULARZE, DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA 4304
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY 1586
URZĄD STANU CYWILNEGO 1627
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 3258
WOJSKOWOŚĆ I OBRONA CYWILNA 317
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 1821
BUDOWNICTWO I INWESTYCJE 631
OCHRONA ŚRODOWISKA 937
GEODEZJA I GOSPODAROWANIE GRUNTAMI 1347
GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM 416
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPRAWY SPOŁECZNE I PROMOCJA 446
ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 319
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 3033
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 1454
KONCESJE ALKOHOLOWE 631
WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH 85
ZGROMADZENIA PUBLICZNE 1259
Dostepność 287
Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim 458
Koordynator do spraw dostępności 373
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 276
Tłumacz PJM i SJM 317
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 138

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 627281
Redakcja biuletynu 3373
Mapa serwisu 2520
Statystyki 2796
Kanały RSS 1969
Kontakt 30318
« powrót do poprzedniej strony