ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 67131
URZĄD MIEJSKI 15082
Burmistrz 655
Dane gminy 7127
Organizacja urzędu 5634
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 2992
Ogłoszenia o naborze 4931
Rejestry i ewidencje miejskie 202
Rejestr instytucji kultury 276
Rejestr informacji o środowisku od 2012r. 57426
Rejestr informacji o środowisku do 2012r. 211
Ewidencja kąpielisk 1113
Petycje 6382
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 227
RODO 1032
RADA MIEJSKA 1868
Skład i kompetencje radnych 819
Sesje Rady Miejskiej 5502
Komisje Rady Miejskiej 5583
Transmisja obrad Rady Miejskiej 747
Głosowanie imienne - sesje Rady Miejskiej 1782
Uchwały Rady Miejskiej do 2020r. 8660
Uchwały Rady Miejskiej od 2020r. 8104
Wnioski, interpelacje i zapytania 591
Wnioski 226
Interpelacje 296
Zapytania 505
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY 790
Sołectwa 562
Zakład Gospodarki Komunalnej 679
ogłoszenia 3270
Ośrodek Pomocy Społecznej 315
Informacja o naborze 1937
Szkoła Podstwowa im. Marii Skłodowskiej -Curie 394
Szkoła Podstawowa Smogóry 386
Samorządowe Przedszkole Publiczne 379
Centrum Usług Wspólnych 706
Informacje 413
Zamówienia publiczne 2369
Wyniki postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 1971
Miejski Dom Kultury 322
Środowiskowy Dom Samopomocy 341
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 153832
PRAWO LOKALNE 5291
Statut 5104
Strategia rozwoju 3897
BUDŻET GMINY 5361
Sprawozdania z wykonania budżetu 2557
2011 3038
2012 3942
2013 4202
2014 2658
2015 194
2016 184
2017 266
2018 286
2019 348
2020 269
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3064
Informacje o stanie mienia komunalnego 87
2020 34
2019 180
2018 161
2017 177
2016 158
2015 169
2014 137
2013 150
Konsultacje budżet obywatelski 1418
EMISJA OBLIGACJI 118
2020 707
2019 820
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 151732
Zapytania ofertowe 130505
Plan postępowań o udzielenie zamówienia 4044
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 1087
Informacje - nieruchomości 5515
Przetargi sprzedaż nieruchomości 19839
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 80678
OCHRONA ŚRODOWISKA 46174
BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 72607
SUiKZP 316
MPZP 410
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 801
Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR 64
WYBORY 6779
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 10305
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6753
Wybory samorządowe 2014 12351
Wybory prezydenckie 2015 4644
Wybory ławników 1446
Referendum 2015 2675
Wybory parlamentarne 2015 3477
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 9600
PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 1889
WYBORY PARLAMENTARNE 2019 4283
Wybory Prezydenckie 2020 2364
INFORMACJE Z INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI 2440
FORMULARZE, DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA 2260
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY 647
URZĄD STANU CYWILNEGO 531
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 1137
WOJSKOWOŚĆ I OBRONA CYWILNA 135
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 665
BUDOWNICTWO I INWESTYCJE 321
OCHRONA ŚRODOWISKA 353
GEODEZJA I GOSPODAROWANIE GRUNTAMI 585
GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM 197
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPRAWY SPOŁECZNE I PROMOCJA 205
ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 138
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1207
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 562
KONCESJE ALKOHOLOWE 137
Deklaracja dostępności 387
ZGROMADZENIA PUBLICZNE 249

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 358599
Redakcja biuletynu 2903
Mapa serwisu 2126
Statystyki 2314
Kanały RSS 1625
Kontakt 21976
« powrót do poprzedniej strony