ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1486
Aktualności 83144
URZĄD MIEJSKI 17923
Burmistrz 1616
Dane gminy 9794
Organizacja urzędu 7131
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 3704
Ogłoszenia o naborze 13598
Rejestry i ewidencje miejskie 508
Rejestr instytucji kultury 761
Rejestr informacji o środowisku od 2012r. 169356
Rejestr informacji o środowisku do 2012r. 609
Ewidencja kąpielisk 4277
Petycje 12493
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 772
RODO 3170
RADA MIEJSKA 3894
Skład i kompetencje radnych 2148
Sesje Rady Miejskiej 15717
Komisje Rady Miejskiej 18493
Transmisja obrad Rady Miejskiej 1828
Głosowanie imienne - sesje Rady Miejskiej 6834
Uchwały Rady Miejskiej do 2020r. 20980
Uchwały Rady Miejskiej od 2020r. 38629
Wnioski, interpelacje i zapytania 1312
Wnioski 518
Interpelacje 1394
Zapytania 1432
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY 1590
Sołectwa 1643
Zakład Gospodarki Komunalnej 2041
ogłoszenia 8890
Ośrodek Pomocy Społecznej 829
Informacja o naborze 5543
Szkoła Podstwowa im. Marii Skłodowskiej -Curie 1002
Szkoła Podstawowa Smogóry 977
Samorządowe Przedszkole Publiczne 947
Centrum Usług Wspólnych 1741
Informacje 1007
Zamówienia publiczne 8139
Wyniki postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 5559
Miejski Dom Kultury 844
Środowiskowy Dom Samopomocy 1058
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 212168
PRAWO LOKALNE 6028
Statut 6477
Strategia rozwoju 4775
BUDŻET GMINY 6252
Sprawozdania z wykonania budżetu 3039
2011 3815
2012 4885
2013 5198
2014 3536
2015 558
2016 530
2017 803
2018 821
2019 943
2020 920
2021 312
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4088
Informacje o stanie mienia komunalnego 250
2021 18
2020 350
2019 494
2018 466
2017 514
2016 462
2015 498
2014 437
2013 460
Konsultacje budżet obywatelski 1898
EMISJA OBLIGACJI 269
2020 2460
2019 2600
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 208308
Zapytania ofertowe 149263
Plan postępowań o udzielenie zamówienia 7478
Zamówienia publiczne od 2022 r. 1492
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 3049
Informacje - nieruchomości 19213
Przetargi sprzedaż nieruchomości 94100
Informacje o wyniku przetargu 3455
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 100480
OCHRONA ŚRODOWISKA 65644
BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 93072
SUiKZP 987
MPZP 1465
DANE PRZESTRZENNE 505
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 2089
Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR 167
WYBORY 7178
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12531
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8288
Wybory samorządowe 2014 15198
Wybory prezydenckie 2015 6542
Wybory ławników 2052
Referendum 2015 3738
Wybory parlamentarne 2015 5065
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 14002
PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 3467
WYBORY PARLAMENTARNE 2019 7929
Wybory Prezydenckie 2020 5154
INFORMACJE Z INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI 5341
FORMULARZE, DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA 3907
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY 1425
URZĄD STANU CYWILNEGO 1432
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 2815
WOJSKOWOŚĆ I OBRONA CYWILNA 278
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 1628
BUDOWNICTWO I INWESTYCJE 565
OCHRONA ŚRODOWISKA 839
GEODEZJA I GOSPODAROWANIE GRUNTAMI 1220
GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM 387
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPRAWY SPOŁECZNE I PROMOCJA 404
ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 287
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2680
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 1326
KONCESJE ALKOHOLOWE 550
WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH 60
ZGROMADZENIA PUBLICZNE 1094
Dostepność 217
Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim 317
Koordynator do spraw dostępności 290
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 215
Tłumacz PJM i SJM 235
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 101

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 585291
Redakcja biuletynu 3290
Mapa serwisu 2448
Statystyki 2725
Kanały RSS 1903
Kontakt 28681
« powrót do poprzedniej strony