ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
skrytka ePUAP 597
Aktualności 53226
URZĄD MIEJSKI 12574
Burmistrz 142
Dane gminy 5405
Regulamin organizacyjny 3664
Organizacja urzędu 4640
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 2513
Petycje 2749
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 36
RADA MIEJSKA 382
Skład i kompetencje radnych 101
Sesje Rady Miejskiej 938
Komisje Rady Miejskiej 708
Transmisja obrad Rady Miejskiej 113
Głosowanie imienne - sesje Rady Miejskiej 229
Uchwały Rady Miejskiej do 2020r. 980
Uchwały Rady Miejskiej od 2020r. 343
Wnioski, interpelacje i zapytania 111
Wnioski 45
Interpelacje 29
Zapytania 96
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY 142
Sołectwa 75
Zakład Gospodarki Komunalnej 101
ogłoszenia 291
Ośrodek Pomocy Społecznej 58
Informacja o naborze 229
Szkoła Podstwowa im. Marii Skłodowskiej -Curie 48
Szkoła Podstawowa Smogóry 48
Samorządowe Przedszkole Publiczne 59
Centrum Usług Wspólnych 82
Informacje 59
Zamówienia publiczne 279
Wyniki postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 276
Miejski Dom Kultury 55
Środowiskowy Dom Samopomocy 44
KLAUZULE INFORMACYJNE - RODO 5001
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 118252
Wybory 6474
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 8958
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5784
Wybory samorządowe 2014 10646
Wybory prezydenckie 2015 3449
Wybory ławników 1085
Referendum 2015 1944
Wybory parlamentarne 2015 2596
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 6943
PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 935
WYBORY PARLAMENTARNE 2019 1905
Wybory Prezydenckie 2020 674
Budżet Gminy 4759
opinie RIO o projekcie budżetu 2413
sprawozdania z wykonania budżetu 2244
2011 2626
2012 3411
2013 3625
2014 2170
konsultacje budżet obywatelski 1080
Prawo lokalne 4587
Statut 4192
Strategia rozwoju 3391
Zagospodarowanie przestrzenne 3043
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ośno Lubuskie 3094
Gminny Program Rewitalizacji 170
Zamówienia publiczne 118092
Aktualne 61570
W toku 17394
Wyniki 35319
Archiwalne 25258
Wyniki innych postępowań 17189
Zapytania ofertowe 113768
Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2053
Informacje - nieruchomości 31489
Przetargi sprzedaż nieruchomości 153434
Informacje i obwieszczenia urzędowe - budownictwo i gospodarka przestrzenna 61992
Konkurs na realizację zadań publicznych 67347
Informacje - ochrona środowiska 36752
Ogłoszenia o naborze 75410
Informacje o stanie mienia komunalnego 893
2019 82
2018 272
2017 322
2016 172
2015 179
2014 173
2013 192
Informacje z innych urzędów, instytucji 823
EMISJA OBLIGACJI 2019 1930
EMISJA OBLIGACJI 2020 188
REJESTRY I EWIDENCJE MIEJSKIE 189
Rejestr instytucji kultury 123
Rejestr informacji o środowisku od 2012r. 8301
Rejestr informacji o środowisku do 2012r. 125
Ewidencja kąpielisk 155
FORMULARZE, DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA 930
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY 198
URZĄD STANU CYWILNEGO 98
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 247
WOJSKOWOŚĆ I OBRONA CYWILNA 60
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 185
BUDOWNICTWO I INWESTYCJE 98
OCHRONA ŚRODOWISKA 151
GEODEZJA I GOSPODAROWANIE GRUNTAMI 200
GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM 89
WYNAJEM OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 179
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPRAWY SPOŁECZNE I PROMOCJA 82
ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 61
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 322
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 145

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 261067
Redakcja biuletynu 2672
Mapa serwisu 1902
Statystyki 2128
Kanały RSS 1423
Kontakt 18320
« powrót do poprzedniej strony