ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
skrytka ePUAP 608
Aktualności 53632
URZĄD MIEJSKI 12627
Burmistrz 159
Dane gminy 5466
Regulamin organizacyjny 3683
Organizacja urzędu 4677
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 2535
Petycje 2853
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 40
RADA MIEJSKA 423
Skład i kompetencje radnych 118
Sesje Rady Miejskiej 1117
Komisje Rady Miejskiej 853
Transmisja obrad Rady Miejskiej 127
Głosowanie imienne - sesje Rady Miejskiej 284
Uchwały Rady Miejskiej do 2020r. 1164
Uchwały Rady Miejskiej od 2020r. 487
Wnioski, interpelacje i zapytania 116
Wnioski 48
Interpelacje 31
Zapytania 104
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY 165
Sołectwa 91
Zakład Gospodarki Komunalnej 116
ogłoszenia 325
Ośrodek Pomocy Społecznej 63
Informacja o naborze 282
Szkoła Podstwowa im. Marii Skłodowskiej -Curie 53
Szkoła Podstawowa Smogóry 57
Samorządowe Przedszkole Publiczne 68
Centrum Usług Wspólnych 104
Informacje 66
Zamówienia publiczne 316
Wyniki postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 323
Miejski Dom Kultury 63
Środowiskowy Dom Samopomocy 52
KLAUZULE INFORMACYJNE - RODO 5090
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 118822
Wybory 6494
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 9006
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5838
Wybory samorządowe 2014 10690
Wybory prezydenckie 2015 3506
Wybory ławników 1102
Referendum 2015 1976
Wybory parlamentarne 2015 2645
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 7020
PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 965
WYBORY PARLAMENTARNE 2019 2034
Wybory Prezydenckie 2020 767
Budżet Gminy 4769
opinie RIO o projekcie budżetu 2425
sprawozdania z wykonania budżetu 2258
2011 2642
2012 3432
2013 3644
2014 2188
konsultacje budżet obywatelski 1090
Prawo lokalne 4606
Statut 4233
Strategia rozwoju 3409
Zagospodarowanie przestrzenne 3097
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ośno Lubuskie 3121
Gminny Program Rewitalizacji 190
Zamówienia publiczne 118872
Aktualne 62309
W toku 17929
Wyniki 35881
Archiwalne 25630
Wyniki innych postępowań 17674
Zapytania ofertowe 114064
Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2127
Informacje - nieruchomości 31843
Przetargi sprzedaż nieruchomości 155102
Informacje i obwieszczenia urzędowe - budownictwo i gospodarka przestrzenna 62219
Konkurs na realizację zadań publicznych 67607
Informacje - ochrona środowiska 36893
Ogłoszenia o naborze 75627
Informacje o stanie mienia komunalnego 903
2019 88
2018 284
2017 327
2016 182
2015 188
2014 181
2013 201
Informacje z innych urzędów, instytucji 852
EMISJA OBLIGACJI 2019 1999
EMISJA OBLIGACJI 2020 259
REJESTRY I EWIDENCJE MIEJSKIE 198
Rejestr instytucji kultury 139
Rejestr informacji o środowisku od 2012r. 10096
Rejestr informacji o środowisku do 2012r. 133
Ewidencja kąpielisk 190
FORMULARZE, DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA 949
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY 212
URZĄD STANU CYWILNEGO 108
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 256
WOJSKOWOŚĆ I OBRONA CYWILNA 63
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 203
BUDOWNICTWO I INWESTYCJE 107
OCHRONA ŚRODOWISKA 156
GEODEZJA I GOSPODAROWANIE GRUNTAMI 208
GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM 92
WYNAJEM OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 186
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPRAWY SPOŁECZNE I PROMOCJA 86
ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 63
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 349
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 158

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 262054
Redakcja biuletynu 2679
Mapa serwisu 1910
Statystyki 2132
Kanały RSS 1432
Kontakt 18425
« powrót do poprzedniej strony