ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z przeprowadzonej kontroli wydatków na kulturę fizyczną i sport w 2019.
Nr aktu prawnego
XVII/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z przeprowadzonej kontroli w zakresie wykonania jednego zadania w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2019.
Nr aktu prawnego
XVII/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej ds. gospodarki i społecznych na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XVII/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2021r.
Nr aktu prawnego
XVII/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ośno Lubuskie
Nr aktu prawnego
XVII/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XVII/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XVII/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2021 – 2035.
Nr aktu prawnego
XVII/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XVII/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
Nr aktu prawnego
XVII/141/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji