ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 października 2023 r. Nr XXXVII/ 334/ 2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na wadliwe działanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim
Nr aktu prawnego
XXXVIII/347/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ośna Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/346/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXVIII/345/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVIII/344/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Nr aktu prawnego
XXXVIII/343/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/342/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/341/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 dla Gminy Ośno Lubuskie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/340/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/339/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/338/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji