ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 30 LISTOPADA 2023 ROKU (CZWARTEK),
 O GODZINIE 13:00 W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2023 r.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 3. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 4. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz   określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia    18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8.  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
 9. Uchwała w sprawie skargi na wadliwe działanie Burmistrza Ośna Lubuskiego.
 10. Uchwała w sprawie przekazania skargi skarżącego na Uchwałę nr XXXVII/334/2023 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 października 2023 r. i przekazanie jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
 11. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2022 r.
 12. Informacja o wyznaczeniu podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 13. Informacja o podmiotach, na rzecz których wykonywane będą przez nieletnich prace społeczne.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Ośno Lubuskie za rok szkolny 2022/2023.
 15. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                     Z poważaniem
                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                  (-) Henryk Łapko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-24 12:04:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-24 12:05:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-24 12:05:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-17 14:08:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-17 14:15:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-26 07:56:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 31 SIERPNIA 2023 ROKU (CZWARTEK),
 O GODZINIE 13:00 W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                     Z poważaniem
                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                  (-) Henryk Łapko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-25 12:34:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-25 12:59:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-25 13:01:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 28 CZERWCA 2023 ROKU (ŚRODA),
 O GODZINIE 13:00 W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 1. Analiza zabezpieczenia operacyjnego Gminy Ośno Lubuskie za 2022r.
 2. Sprawozdanie dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ośno Lubuskie w 2022r.
 3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Ośnie Lubuskim za rok 2022 wraz z informacją z działalności Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim w roku 2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.
 5. Raport o stanie gminy w roku 2022, w tym:
 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok, w tym:
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2023 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                     Z poważaniem
                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                  (-) Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-19 15:40:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-20 10:01:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-20 10:03:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »