ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wspólne Posiedzenie Komisji ds. społecznych i Komisji ds. Gospodarki.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 22 MAJA 2024 R. O GODZ. 1300
W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1.           Otwarcie posiedzenia.
2.           Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.           Zaopiniowanie materiałów na III Sesję Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim m.in.:
3.1.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 r.
3.2.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038
3.3.       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie miejscowości Trześniów w gminie Ośno Lubuskie
3.4.       Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia    18 marca 2005 r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
3.5.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej  i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej  w Gminie Ośno Lubuskie na lata 2024-2030”
3.6.       Sprawozdanie Komisji ds. skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim za 2023 rok.
3.7.       Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
3.8.       Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie za 2023 rok.
3.9.       Sprawozdanie z działalności szkoły w Smogórach
3.10.     Sprawozdanie z realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim
3.11.     Sprawozdanie z działalności Samorządowego Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim za rok 2023 r.
3.12.     Sprawozdanie z działalności ŚDS
3.13.     Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Ośnie Lubuskim za 2023 r.
3.14.     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
3.15.     Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2024 roku.
3.16.     Sprawozdanie z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim za 2023 r.
4.           Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
5.           Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Irena Milewska
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Krzysztof Tymczyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-17 16:37:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-17 16:38:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-17 16:38:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji ds. skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 22 MAJA 2024 R. O GODZ. 12:30
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
Proponowany porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Ośna Lubuskiego.
 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Ośna Lubuskiego.
 5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
Przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji ( - )
Marcin Ryżejno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-17 16:24:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-17 16:25:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-17 16:25:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 21 MAJA 2024 R. O GODZ. 1300
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
1.           Otwarcie posiedzenia.
2.           Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.           Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r.
4.           Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ośna Lubuskiego za 2023 r.
5.           Kontrola prawidłowości naboru na wolne stanowiska urzędnicze w 2023 r.
6.           Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
7.           Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
( -) Zbigniew Masztalerz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-17 16:13:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-17 16:20:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-17 16:20:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 19 MARCA 2024 R. O GODZ. 1330
W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na XXXX Sesję Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim m.in.:
  1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Ośno Lubuskie do klastra energii „ energyRegion Rzepin”.
  2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2024 roku.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na obszarze wodnym na terenie gminy Ośno Lubuskie
  4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Nadwarciański” Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
  5.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
  6. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2024 r.
  7. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ośno Lubuskie.
  8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 r.
  9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2024-2038.
  10. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2025 r.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-14 15:16:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-14 15:17:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14 15:17:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSIEDZENIE KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 19 MARCA 2024 R. O GODZ. 12:30
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
Proponowany porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Ośna Lubuskiego.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
Przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji ( - )
Krzysztof Tymczyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-14 14:58:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-14 15:00:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14 15:00:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji ds. skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 18 GRUDNIA 2023 R. O GODZ. 14:30
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
Proponowany porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Ośna Lubuskiego.
 4. Petycja w sprawie rozszerzenia o Jezioro Czyste Wielkie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
 5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
  Z- ca Przewodniczącego komisji ds. skarg, wniosków i petycji
 
 
Marcin Ryżejno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-14 11:09:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-14 11:10:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-14 11:10:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 13 GRUDNIA 2023 R.  O GODZ. 1430
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2024 r.
 4. Kontrola działalności MDK
 5. Ustalenie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
 6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ( - ) Danuta Major-Senyszyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-08 13:17:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-08 13:17:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-08 13:17:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 13 GRUDNIA 2023 R. O GODZ. 1300
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim m.in.:
3.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 r.
3.2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.
3.3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2024-2038
3.4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2024 r.
3.5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2024 r.
       3.6. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-08 13:04:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-08 13:13:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-08 13:13:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne Posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i ds. Społecznych Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 21 LISTOPADA 2023 R. O GODZ. 1430
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim m.in.:
3. 1.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 R.
3. 2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
3. 3.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
3. 4.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz   określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
3. 5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia    18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
3. 6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
3.7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
3.8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
3.9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2022 r.
3.10. Informacja o wyznaczeniu podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
3. 11. Informacja o podmiotach, na rzecz których wykonywane będą przez nieletnich prace społeczne.
3.12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Ośno Lubuskie za rok szkolny 2022/2023.
4.  Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-17 09:16:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-17 09:21:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-17 09:21:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji ds. skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 21 LISTOPADA 2023 R. O GODZ. 14:00
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
Proponowany porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie skargi na wadliwe działanie Burmistrza Ośna Lubuskiego
 4. Rozpatrzenie skargi skarżącego na Uchwałę nr XXXVII/334/2023 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 października 2023 r i przekazanie jej do WSA.
 5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
  Z- ca Przewodniczącego komisji ds. skarg, wniosków i petycji
 
 
Marcin Ryżejno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-17 08:51:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-17 09:21:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-17 09:21:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji