ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wspólne Posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i ds. Społecznych Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 21 LISTOPADA 2023 R. O GODZ. 1430
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim m.in.:
3. 1.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 R.
3. 2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
3. 3.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
3. 4.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz   określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
3. 5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia    18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
3. 6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
3.7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
3.8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
3.9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2022 r.
3.10. Informacja o wyznaczeniu podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
3. 11. Informacja o podmiotach, na rzecz których wykonywane będą przez nieletnich prace społeczne.
3.12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Ośno Lubuskie za rok szkolny 2022/2023.
4.  Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-17 09:16:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-17 09:21:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-17 09:21:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji ds. skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 21 LISTOPADA 2023 R. O GODZ. 14:00
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
Proponowany porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie skargi na wadliwe działanie Burmistrza Ośna Lubuskiego
 4. Rozpatrzenie skargi skarżącego na Uchwałę nr XXXVII/334/2023 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 października 2023 r i przekazanie jej do WSA.
 5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
  Z- ca Przewodniczącego komisji ds. skarg, wniosków i petycji
 
 
Marcin Ryżejno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-17 08:51:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-17 09:21:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-17 09:21:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSIEDZENIE KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. O GODZ. 12:30
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
Proponowany porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność w realizacji zadania własnego gminy
 4. Rozpatrzenie skargi na wadliwe działanie Kierownika ZGK Ośno Lubuskie.
 5. Petycja w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 6. Petycja w sprawie rozszerzenia o Jezioro Czyste Wielkie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
 7. Wniosek o podjęcie tożsamej uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeks postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązań tematycznych.
 8. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
  Z- ca Przewodniczącego komisji ds. skarg, wniosków i petycji
 
 
Marcin Ryżejno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-13 13:32:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-13 13:33:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-17 09:22:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
44 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. O GODZ. 1200
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim m.in.:
3. 1.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 R.
3.2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ośno Lubuskie za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę i dla kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
3. 3. Projekt uchwały w sprawie gminnego ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
3. 4. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
3. 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2024 rok.
3. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/2020 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 25 lutego 2020r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
3. 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
 1. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 2. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-13 13:26:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-13 13:26:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-17 09:22:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
44 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 27 WRZEŚNIA 2023 R.  O GODZ. 1200
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ( - ) Danuta Major-Senyszyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-21 08:51:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-21 08:56:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-21 08:56:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Załączniki

 • Obwieszczenie (DOCX, 17.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-08-18 | Data wytworzenia informacji: 2023-08-18 | OBWIESZCZENIE DNIA 24 SIERPNIA 2023R. O GODZ. 13:00 W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-18 12:47:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-18 12:51:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-18 12:54:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSIEDZENIE KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Załączniki

 • Obwieszczenie (DOCX, 15.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-08-18 | Data wytworzenia informacji: 2023-08-18 | OBWIESZCZENIE DNIA 24 sierpnia 2023 R. O GODZ. 12:30 W SALI POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Kliszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-18 12:32:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Kliszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-18 12:42:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Kliszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-18 12:51:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »