ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 11 GRUDNIA 2020 R. O  GODZ. 12:30
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na XVII Sesję Rady Miejskiej m.in.:
  3.1. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020r.
  3.2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2021 rok.
  3.3. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2021 – 2035.
  3.4. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
  3.5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025.
  3.6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ośno Lubuskie.
  3.7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2021r.
  3.8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej ds. gospodarki i społecznych na 2021 rok
  3.9. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Ośno Lubuskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-07 08:01:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-07 08:01:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-07 08:01:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
51 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OB W I E S Z C Z E N I E
DNIA 11 GRUDNIA 2020R. O  GODZ. 12.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 
 
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Petycja w sprawie odrzucenia uchwał w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie: „Uroczysko Ośniańskich Jezior” oraz w sprawie drugiej zmiany uchwały Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 11 września 2008 r. w sprawie utworzenia w dolinie Lenki Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego pn. „Uroczysko Doliny Lenki”.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji ( - ) Krzysztof Tymczyn
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-03 12:27:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-03 12:28:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-03 12:28:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
52 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

OB W I E S Z C Z E N I E
DNIA 8 GRUDNIA 2020 R. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
  POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
 
 
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
 
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wprowadzenia do Ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli dokumentacji przetargowej na realizację zadania: Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków przy ul. Kolejowej w Ośnie Lubuskim.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wprowadzenia do Ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli realizacji wydatków na dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2019 i 2020 roku.
 5. Kontrola wydatków na kulturę fizyczną i sport w 2019.
 6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca komisji rewizyjnej ( - ) Danuta Major-Senyszyn
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-03 11:25:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-03 11:25:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-03 11:54:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OB W I E S Z C Z E N I E
DNIA 1 GRUDNIA 2020 R. O  GODZ. 14.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
  POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Kontrola 1 zadania wykonywanego w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2019.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
Przewodnicząca komisji rewizyjnej ( - ) Danuta Major-Senyszyn
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-25 10:42:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-25 10:43:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-25 10:43:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
65 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 19 LISTOPADA 2020 R. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
 
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na XVI Sesję Rady Miejskiej m.in.:
  3.1. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020r.
  3.2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr X/80/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035.
  3.3. Projekt stawek podatków i opłat lokalnych, w tym:
  - stawki podatku od nieruchomości,
  - stawki podatku rolnego,
  - stawki podatku leśnego,
  - stawki podatku od środków transportowych,
  - stawki opłaty targowej,
  - stawki opłaty miejscowej.
  3.4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe położnych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
  3.5. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
  3.6. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela domku letniskowego lub właściciela innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
  3.7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
  3.8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
  3.9. Projekt w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ośno Lubuskie na lata 2021-2025".
  3.10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2019/2020.
  3.11. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2019r.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-12 14:29:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-12 14:30:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-12 14:30:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 R. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
 
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na XV Sesję Rady Miejskiej m.in.:
  3.1. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020r.
  3.2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr X/80/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035.
  3.3. Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r.
  3.4. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
  3.5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie: „Uroczysko Ośniańskich Jezior”.
  3.6. Projekt uchwały w sprawie drugiej zmiany uchwały Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 11 września 2008 r. w sprawie utworzenia w dolinie Lenki Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego pn. „Uroczysko Doliny Lenki”.
  3.7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z przeprowadzonej kontroli w zakresie wykonywania przez burmistrza zadań związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności w 2019 roku.
 1. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 2. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-17 15:24:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-17 15:24:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-17 15:24:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OB W I E S Z C Z E N I E
DNIA 23 WRZEŚNIA 2020R. O  GODZ. 12.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wniosek mieszkańca o ponowne rozpatrzenie uchwały nr XI/92/2020 Rady Miejskiej
  w Ośnie Lubuskim z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 4. Sprawozdanie Komisji ds. skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim za 2019 rok.
 5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
Przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji ( - )
Krzysztof Tymczyn
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-17 12:38:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-17 12:38:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-17 12:38:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OB W I E S Z C Z E N I E
DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
  POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wprowadzenia do Ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli wykonanych wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2019 r. ujętych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” oraz §4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, §4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wprowadzenia do Ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli warunków na jakich został sprzedany pojazd specjalistyczny Ford Transit, będący w użytkowaniu jednostki OSP w Ośnie Lubuskim.
 5. Kontrola wykonywania przez burmistrza zadań związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności.
 6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
Przewodnicząca komisji rewizyjnej ( - ) Danuta Major-Senyszyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-26 11:20:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-26 11:20:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-26 11:20:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 2 LIPCA 2020 R. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
 
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na XIV Sesję Rady Miejskiej m.in.:
  3.1. Analiza zabezpieczenia operacyjnego Gminy Ośno Lubuskie za 2019r.
  3.2. Sprawozdanie dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ośno Lubuskie w 2019r.
  3.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
  3.4. Raport o stanie gminy za rok 2019 wraz z projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
  3.5. Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019r., w tym:
          3.5.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Ośno Lubuskie na dzień 31.12.2019r.,
          3.5.2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2019r.,
          3.5.3. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego.
  3.6. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
  3.7. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ośno Lubuskie na rok szkolny 2020/2021.
  3.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/128/2016 w sprawie reorganizacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Ośnie Lubuskim i nadania statutu.
  3.9. Projekt uchwały w sprawie określenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy Ośno Lubuskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
  3.10. Sprawozdanie (korekta) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie za 2019 rok.
  3.11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 1. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 2. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-26 08:28:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-26 13:48:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26 13:48:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OB W I E S Z C Z E N I E
DNIA 4 CZERWCA 2020 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
  POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
 
 
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim za 2019r.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ( - ) Danuta Major-Senyszyn
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-27 13:21:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-27 13:21:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-27 13:21:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji