ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Słońsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do złożenia oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na sezon zimowy 2021/2022.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Słońsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Cieciura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-14 11:09:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-14 11:10:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-14 11:10:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3099 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk, Lemierzyc i Ownic

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY
ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk w  miejscowościach: Słońsk, Lemierzyc i Ownic
         Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Słońsk Nr VIII/54/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku, Wójt Gminy Słońsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk, Lemierzyc i Ownic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 kwietnia do 18 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk, w godz. od 8:00 do 15:00 oraz udostępnia wyżej wymieniony projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Słońska.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 8d. ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w dniu 19 maja 2021 r. o godzinie 13:00 z wykorzystaniem platformy MS Teams Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej oraz instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej i wymagania techniczne niezbędne do udziału w dyskusji publicznej również zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Słońska.
Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie częściowej zmiany studium lub w prognozie oddziaływania na środowisko do tego projektu, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu częściowej zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Słońsk na adres: Urzędu Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2021 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Słońsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: Urzędu Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk, lub z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2021 r.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Słońsk. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
 
WÓJT
      /-/ Janusz Krzyśków
INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH dostępna jest na stronie www.bip.slonsk.pl (w zakładce: ochrona danych osobowych w Urzędzie Gminy Słońsk)

Łącze do dyskusji

Tytuł: Dyskusja publiczna w sprawie projektu studium zagospodarowania przestrzennego
Godzina: środa, 19 maja 2021 13:00:00 czas środkowoeuropejski letni

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Słońsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tadeusz Tomasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-04 21:28:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-04 21:51:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-18 07:39:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dla organizacji pozarządowych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Słońsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Sroka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-03 15:31:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-03 15:35:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-03 15:35:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Słońsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Artur Malec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-10 12:13:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-10 12:15:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-10 12:15:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »