ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Słońsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku wiąz pospolity, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1286 Jamno-Polne, działka nr ewid. 43, obręb Polne
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku wierzba biała, rosnącego w pasie drogi krajowej nr 22 działka nr ewid. 1047 obręb Słońsk
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły, brzoza brodawkowata, lipa szerokolistna i wiąz pospolity rosnących w pasie drogi krajowej nr 22 działka nr ewid. 1047 obręb Słońsk i w pasie drogi krajowej nr 22b działka nr ewid. 747 obręb Słońsk i działka nr ewid. 737/2 obręb Lemierzyce
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-06
Zakres przedmiotowy
Postanowienie - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji OŚ.6220.2.2022 z dnia 28.03.2023 r. o o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów na działce nr ewid. 743/97 obręb Słońsk
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów na działce nr ewid. 743/97 obręb Słońsk”
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-28
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu o dodatkową linię technologiczną do produkcji granulatu energetycznego na działkach o nr ewid. 743/93 i 743/92 obręb Słońsk
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku wiąz pospolity, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1286F Jamno-Polne, działka nr ewid. 43, obręb Polne
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 12 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo na działce nr ewid. 835, obręb Słońsk
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania odpadów na działce nr ewid. 743/97 obręb Słońsk”
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu o dodatkową linię technologiczną do produkcji granulatu energetycznego na działkach o nr ewidencyjnych 743/93 i 743/92 obręb Słońsk”

Nawigacja między stronami listy informacji