ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-22
Zakres przedmiotowy
postanowieniem z dnia 22.12.2020 r. znak pisma: Oś.6220.4.3.2020 Wójt Gminy Słońsk nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko oraz zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Przyborów 1 "o mocy do 1,6 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 151/14 i 151/15 obręb Przyborów, Gmina Słońsk, województwo lubuskie""
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-14
Zakres przedmiotowy
Rozbudowa zakładu Lootor Sp. z o.o. o dodatkową linię technologiczną do produkcji granulatu energetycznego w słońsku dz. Nr 743/93 i 743/92 obręb Słońsk