ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk na działce nr ewid. 1521, obręb Słońsk
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-28
Zakres przedmiotowy
Decyzji na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku wierzba biała, rosnącego w pasie rzeki Ośnianka, na działce nr ewid. 610, obręb Słońsk
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-27
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr ewid. 32 w miejscowości Grodzisk, Gmina Słońsk”.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-31
Zakres przedmiotowy
Decyzji na wycięcie 5 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223, obręb Głuchowo
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku wierzba biała, rosnącego w pasie rzeki Ośnianka, na działce nr ewid. 610, obręb Słońsk.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-26
Zakres przedmiotowy
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr ewid. 32 w miejscowości Grodzisk, Gmina Słońsk.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-24
Zakres przedmiotowy
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni nr 4 na Ujęciu Wody w miejscowości Słońsk umożliwiającej pobór wód na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę na działce nr ewid. 842/2 i 842/3 obręb Słońsk, gmina Słońsk
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-10
Zakres przedmiotowy
Decyzji odmowna na wycięcie 5 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk na działce nr ewid. 1521, obręb Słońsk
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-08
Zakres przedmiotowy
Wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk, na działce nr ewid. 1521, obręb Słońsk
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-26
Zakres przedmiotowy
Decyzji na wycięcie 5 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223, obręb Głuchowo

Nawigacja między stronami listy informacji