ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-08-23
Zakres przedmiotowy
Decyzji odmowna na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo na działce nr ewid. 1390/2, obręb Słońsk
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna, rosnącego w pasie drogi powiatowej 1285F Słońsk-Głuchowo, działka nr ewid. 1390/2, obręb Słońsk
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku rabinia akacjowa, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk na działce nr ewid. 252, obręb Przyborów
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska, rosnącego na działce nr ewid. 25, obręb Lubomierzycko – Kanał Grodziski
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku rabinia akacjowa, rosnących w pasie drogi powiatowej 1290F Przyborów-Słońsk, działka nr ewid. 252, obręb Przyborów
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska, rosnącego na działce nr ewid. 25, obręb Lemierzycko
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Budzigniew-Lemierzyce, na działce nr ewid. 222, obręb Głuchowo
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Przyborów 1” o mocy do 1,6 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 151/14, 151/15 obręb Przyborów, Gmina Słońsk, województwo lubuskie
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-31
Zakres przedmiotowy
Postanowienie - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji OŚ.6220.2.5.2021 z dnia 05.01.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr ewid. 32 w miejscowości Grodzisk, Gmina Słońsk.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 11 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Budzigniew-Lemierzyce, na działce nr ewid. 222, obręb Głuchowo

Nawigacja między stronami listy informacji