ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr ewid. 32 w miejscowości Grodzisk, Gmina Słońsk.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289F Budzigniew-Lemierzyce, na działce nr ewid. 222, obręb Głuchowo
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-21
Zakres przedmiotowy
Decyzji na wycięcie 2 szt. drzew z gatunku rubinia akacjowa rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1290F Słońsk-Przyborów, na działce nr ewid. 1346 obręb Słońsk
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-21
Zakres przedmiotowy
Decyzji na wycięcie 2 szt. drzew z gatunku lipa szerokolistna i jodła kalifornijska rosnących w pasie drogi wewnętrznej, na działce nr ewid. 3/8 obręb Lemierzyce
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-20
Zakres przedmiotowy
Decyzja na wycięcie 2 szt. drzew z gatunku świerk pospolity, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid.1390/2 obręb Słońsk
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 2 szt. drzew z gatunku lipa szerokolistna i jodła kalifornijska, rosnącego w pasie drogi wewnętrznej, na działce nr ewid. 3/8, obręb Lemierzyce
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 2 szt. drzew z gatunku rubinia akacjowa, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk, na działce nr ewid. 1346, obręb Słońsk
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-08
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Ownice 1 o mocy maksymalnej do 2 MW z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 89/3 i 92 obręb 0034 Ownice, gmina Słońsk, powiat sulęciński, woj. lubuskie”.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 1 szt. drzew z gatunku wiąz pospolity, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1286 F Jamno-Polne, na działce nr ewid. 43, obręb Polne
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 2 szt. drzew z gatunku świerk pospolity, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 1390/2, obręb Słońsk

Nawigacja między stronami listy informacji