ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 451
Drugi poziom 251
Trzeci poziom 265
Czwarty poziom 224

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 8047
Gmina Słońsk informacje ogólne 2322
Status prawny 506
Statut gminy 817
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 78 poz.483 - ROZDZIAŁ VII) 781
Urząd Gminy 1755
Pracownicy 1643
Deklaracje dostępności 1366
Regulamin organizacyjny Urzędu 799
Prowadzone rejestry i ewidencje 1362
Informacje Kół Łowieckiech o polowaniach zbiorowych 1603
Petycje 3374
Formularze do pobrania 862
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 134
Za okres od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. 635
Prawo łowieckie 196
Wójt 1175
Rejestr Zarządzeń Wójta 65819
Rada Gminy 2505
Uchwały Rady Gminy 52544
Projekty uchwał Rady Gminy Słońsk 8656
Składy Komisji Stałych Rady Gminy 315
VIII kadencja 2018-2023 2744
Dyżury Rady Gminy 582
2021 632
2022 359
Zawiadomienia 16572
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 1549
Interpelacje i zapytania radnych 10154
Protokoły z sesji Rady Gminy 7323
Protokoły stałych Komisji Rady Gminy Słońsk 191
2021 1115
2022 413
Młodzieżowa Rada Gminy 1071
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 1718
Zamówienia publiczne poniżej 130 tysięcy złotych 9198
Budżet gminy 892
Na rok 2022 915
Na rok 2021 1579
Na rok 2020 977
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Słońsk 3280
Sprawozdania finansowe 65
2022 891
Jednostki pomocnicze 604
Sołectwa 829
Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024 1034
Fundusz sołecki 1288
Statuty sołectw 575
Zamówienia publiczne 30426
Aktualne 14857
W toku 9404
Wyniki 9681
Archiwalne 9674
Wyniki innych postępowań 7935
Plany zamówień publicznych 3710
Plan zamówień publicznych na 2022 rok 847
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 1016
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 890
Rejestr informacji o środowisku 25258
Ogłoszenia 10003
Gospodarka odpadami 1729
Gospodarka nieruchomościami 418
Przetargi 37358
Wykazy 47442
Co i jak załatwić 7446
Wydziały 594
Sprawy 343
Oświadczenia majątkowe 20923
Wzór i instrukcja 1551
Ogłoszenia o pracy 9206
Aktualne 3306
W toku 4558
Wyniki 4104
Wybory 388
Raport o stanie gminy 1758
Podatki i opłaty lokalne 742
Stawki podatków 1248
2020 1754
2021 1862
2022 1112
Formularze 1296
Wykazy 133
2020 1031
Prawo lokalne 647
Strategia rozwoju 1025
Plan zagospodarowania przestrzennego 2759
Inne 332
Program usuwania azbestu 249
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk 264
Ceny i stawki za wodę oraz ścieki 1363
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 599
Konsultacje społeczne 1643
Obwieszczenia 8489
Konkursy 1704
Kaluzula RODO 1211
Archiwalny BIP 64
Formularze 1735
Budownictwo 133
Autorski program działania instytucji kultury 565

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 82310
Redakcja biuletynu 520
Mapa serwisu 443
Statystyki 453
Kanały RSS 400
Kontakt 5772
« powrót do poprzedniej strony