ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 234
Drugi poziom 120
Trzeci poziom 116
Czwarty poziom 106

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 4300
Gmina Słońsk informacje ogólne 1264
Status prawny 275
Statut gminy 352
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 78 poz.483 - ROZDZIAŁ VII) 458
Urząd Gminy 1029
Pracownicy 815
Deklaracje dostępności 679
Regulamin organizacyjny Urzędu 404
Prowadzone rejestry i ewidencje 762
Informacje Kół Łowieckiech o polowaniach zbiorowych 366
Petycje 1154
Formularze do pobrania 338
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 48
Za okres od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. 275
Prawo łowieckie 12
Wójt 602
Rejestr Zarządzeń Wójta 21967
Rada Gminy 1377
Uchwały Rady Gminy 16532
Projekty uchwał Rady Gminy Słońsk 3402
Składy Komisji Stałych Rady Gminy 157
VIII kadencja 2018-2023 1386
Dyżury Rady Gminy 436
2021 243
Zawiadomienia 5967
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 866
Interpelacje i zapytania radnych 4441
Protokoły z sesji Rady Gminy 2114
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 626
Zamówienia publiczne 12242
Aktualne 5676
W toku 3027
Wyniki 3392
Archiwalne 3060
Wyniki innych postępowań 2603
Plany zamówień publicznych 2002
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 347
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 508
Zamówienia publiczne poniżej 130 tysięcy złotych 3557
Budżet gminy 474
Na rok 2021 512
Na rok 2020 564
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Słońsk 1700
Jednostki pomocnicze 371
Sołectwa 435
Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024 490
Fundusz sołecki 642
Statuty sołectw 162
Rejestr informacji o środowisku 8761
Ogłoszenia 4308
Gospodarka odpadami 955
Gospodarka nieruchomościami 277
Przetargi 19963
Wykazy 7062
Co i jak załatwić 2360
Wydziały 279
Sprawy 175
Oświadczenia majątkowe 7469
Wzór i instrukcja 427
Ogłoszenia o pracy 5762
Aktualne 1779
W toku 2010
Wyniki 1433
Wybory 213
Raport o stanie gminy 783
Prawo lokalne 325
Strategia rozwoju 550
Plan zagospodarowania przestrzennego 1493
Inne 136
Program usuwania azbestu 130
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk 210
Ceny i stawki za wodę oraz ścieki 719
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 207
Podatki i opłaty lokalne 447
Stawki podatków 943
2020 649
2021 805
Formularze 768
Wykazy 30
2020 493
Konsultacje społeczne 410
Konkursy 579
Obwieszczenia 3168
Kaluzula RODO 692
Archiwalny BIP 45
Formularze 661
Autorski program działania instytucji kultury 105

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 23711
Redakcja biuletynu 251
Mapa serwisu 216
Statystyki 242
Kanały RSS 199
Kontakt 2633
« powrót do poprzedniej strony