ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 153
Drugi poziom 82
Trzeci poziom 82
Czwarty poziom 73

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 2446
Gmina Słońsk informacje ogólne 830
Status prawny 170
Statut gminy 211
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 78 poz.483 - ROZDZIAŁ VII) 310
Urząd Gminy 650
Pracownicy 536
Deklaracje dostępności 288
Regulamin organizacyjny Urzędu 261
Prowadzone rejestry i ewidencje 544
Informacje Kół Łowieckiech o polowaniach zbiorowych 223
Petycje 376
Formularze do pobrania 137
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 9
Za okres od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. 27
Wójt 350
Rejestr Zarządzeń Wójta 9920
Rada Gminy 890
Uchwały Rady Gminy 6833
Projekty uchwał Rady Gminy Słońsk 1532
Składy Komisji Stałych Rady Gminy 96
VIII kadencja 2018-2023 883
Dyżury Rady Gminy 356
2021 111
Ogłoszenia 2407
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 570
Interpelacje i zapytania radnych 2264
Protokoły z sesji Rady Gminy 498
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 160
Zamówienia publiczne 7606
Aktualne 3130
W toku 1485
Wyniki 1688
Archiwalne 1424
Wyniki innych postępowań 1101
Plany zamówień publicznych 1330
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 109
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 371
Zamówienia publiczne poniżej 130 tysięcy złotych 2497
Budżet gminy 305
Na rok 2021 236
Na rok 2020 410
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Słońsk 622
Jednostki pomocnicze 243
Sołectwa 300
Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024 291
Fundusz sołecki 441
Statuty sołectw 70
Rejestr informacji o środowisku 3209
Ogłoszenia 2776
Gospodarka odpadami 624
Gospodarka nieruchomościami 239
Przetargi 9322
Wykazy 3278
Co i jak załatwić 655
Wydziały 181
Sprawy 117
Oświadczenia majątkowe 4014
Wzór i instrukcja 34
Ogłoszenia o pracy 2957
Aktualne 1018
W toku 734
Wyniki 541
Wybory 141
Raport o stanie gminy 354
Prawo lokalne 212
Strategia rozwoju 371
Plan zagospodarowania przestrzennego 567
Inne 83
Program usuwania azbestu 67
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk 169
Ceny i stawki za wodę oraz ścieki 412
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 33
Podatki i opłaty lokalne 346
Stawki podatków 790
2020 314
2021 455
Formularze 566
Konsultacje społeczne 172
Konkursy 210
Obwieszczenia 952
Kaluzula RODO 498
Archiwalny BIP 39
Formularze 417

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 9845
Redakcja biuletynu 165
Mapa serwisu 147
Statystyki 161
Kanały RSS 125
Kontakt 1634
« powrót do poprzedniej strony