ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 198
Drugi poziom 108
Trzeci poziom 103
Czwarty poziom 92

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 3496
Gmina Słońsk informacje ogólne 1053
Status prawny 225
Statut gminy 289
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 78 poz.483 - ROZDZIAŁ VII) 398
Urząd Gminy 856
Pracownicy 686
Deklaracje dostępności 544
Regulamin organizacyjny Urzędu 352
Prowadzone rejestry i ewidencje 657
Informacje Kół Łowieckiech o polowaniach zbiorowych 302
Petycje 889
Formularze do pobrania 237
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 35
Za okres od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. 212
Wójt 499
Rejestr Zarządzeń Wójta 16424
Rada Gminy 1191
Uchwały Rady Gminy 12096
Projekty uchwał Rady Gminy Słońsk 2648
Składy Komisji Stałych Rady Gminy 135
VIII kadencja 2018-2023 1202
Dyżury Rady Gminy 406
2021 187
Zawiadomienia 4399
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 757
Interpelacje i zapytania radnych 3492
Protokoły z sesji Rady Gminy 1602
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 438
Zamówienia publiczne 9933
Aktualne 4483
W toku 2312
Wyniki 2561
Archiwalne 2175
Wyniki innych postępowań 1927
Plany zamówień publicznych 1720
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 236
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 440
Zamówienia publiczne poniżej 130 tysięcy złotych 3075
Budżet gminy 383
Na rok 2021 390
Na rok 2020 494
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Słońsk 1409
Jednostki pomocnicze 302
Sołectwa 376
Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024 409
Fundusz sołecki 546
Statuty sołectw 88
Rejestr informacji o środowisku 6585
Ogłoszenia 3660
Gospodarka odpadami 797
Gospodarka nieruchomościami 257
Przetargi 16264
Wykazy 5107
Co i jak załatwić 1657
Wydziały 225
Sprawy 145
Oświadczenia majątkowe 5641
Wzór i instrukcja 313
Ogłoszenia o pracy 4855
Aktualne 1446
W toku 1496
Wyniki 1034
Wybory 179
Raport o stanie gminy 599
Prawo lokalne 266
Strategia rozwoju 479
Plan zagospodarowania przestrzennego 1273
Inne 112
Program usuwania azbestu 111
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk 199
Ceny i stawki za wodę oraz ścieki 604
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 151
Podatki i opłaty lokalne 408
Stawki podatków 883
2020 497
2021 650
Formularze 679
Wykazy 18
2020 398
Konsultacje społeczne 331
Konkursy 428
Obwieszczenia 2227
Kaluzula RODO 618
Archiwalny BIP 43
Formularze 551

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 18283
Redakcja biuletynu 212
Mapa serwisu 186
Statystyki 205
Kanały RSS 173
Kontakt 2220
« powrót do poprzedniej strony