ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 111
Drugi poziom 58
Trzeci poziom 58
Czwarty poziom 51

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1710
Gmina Słońsk informacje ogólne 525
Status prawny 113
Statut gminy 85
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 78 poz.483 - ROZDZIAŁ VII) 208
Urząd Gminy 362
Pracownicy 289
Deklaracje dostępności 161
Regulamin organizacyjny Urzędu 157
Prowadzone rejestry i ewidencje 374
Informacje Kół Łowieckiech o polowaniach zbiorowych 119
Konkursy 51
Petycje 74
Wójt 202
Rejestr Zarządzeń Wójta 4131
Rada Gminy 425
Uchwały Rady Gminy 2847
Projekty uchwał Rady Gminy Słońsk 657
Składy Komisji Stałych Rady Gminy 67
VIII kadencja 2018-2023 559
Dyżury Rady Gminy 221
Ogłoszenia 1094
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 316
Interpelacje i zapytania radnych 458
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
Zamówienia publiczne 5243
Aktualne 2100
W toku 885
Wyniki 775
Archiwalne 700
Wyniki innych postępowań 589
Plany zamówień publicznych 955
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 287
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 1629
Jednostki pomocnicze 166
Sołectwa 210
Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024 175
Fundusz sołecki 305
Statuty sołectw 52
Budżet gminy 187
Na rok 2021 16
Na rok 2020 271
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Słońsk 377
Ogłoszenia 1690
Rejestr informacji o środowisku 318
Gospodarka nieruchomościami 199
Przetargi 4458
Wykazy 1757
Gospodarka odpadami 425
Podatki i opłaty lokalne 259
Stawki podatków 623
2020 73
2021 139
Formularze 376
Co i jak załatwić 135
Wydziały 108
Sprawy 71
Oświadczenia majątkowe 2354
Ogłoszenia o pracy 1303
Aktualne 468
W toku 167
Wyniki 208
Wybory 100
Raport o stanie gminy 202
Prawo lokalne 117
Strategia rozwoju 215
Plan zagospodarowania przestrzennego 303
Inne 55
Program usuwania azbestu 41
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk 95
Ceny i stawki za wodę oraz ścieki 172
Konsultacje społeczne 12
Obwieszczenia 428
Kaluzula RODO 352
Archiwalny BIP 34
Formularze 249

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4081
Redakcja biuletynu 109
Mapa serwisu 97
Statystyki 117
Kanały RSS 80
Kontakt 1058
« powrót do poprzedniej strony