ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 355
Drugi poziom 186
Trzeci poziom 185
Czwarty poziom 163

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 6341
Gmina Słońsk informacje ogólne 1866
Status prawny 416
Statut gminy 617
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 78 poz.483 - ROZDZIAŁ VII) 670
Urząd Gminy 1493
Pracownicy 1355
Deklaracje dostępności 1072
Regulamin organizacyjny Urzędu 618
Prowadzone rejestry i ewidencje 1107
Informacje Kół Łowieckiech o polowaniach zbiorowych 1081
Petycje 2400
Formularze do pobrania 642
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 97
Za okres od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. 479
Prawo łowieckie 138
Wójt 948
Rejestr Zarządzeń Wójta 47994
Rada Gminy 2129
Uchwały Rady Gminy 38265
Projekty uchwał Rady Gminy Słońsk 6421
Składy Komisji Stałych Rady Gminy 257
VIII kadencja 2018-2023 2164
Dyżury Rady Gminy 525
2021 469
2022 181
Zawiadomienia 11976
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 1280
Interpelacje i zapytania radnych 7806
Protokoły z sesji Rady Gminy 4992
Protokoły stałych Komisji Rady Gminy Słońsk 126
2021 442
2022 179
Młodzieżowa Rada Gminy 523
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 1268
Zamówienia publiczne poniżej 130 tysięcy złotych 6874
Budżet gminy 749
Na rok 2022 497
Na rok 2021 1180
Na rok 2020 804
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Słońsk 2607
Sprawozdania finansowe 14
2022 212
Jednostki pomocnicze 512
Sołectwa 667
Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024 811
Fundusz sołecki 998
Statuty sołectw 388
Zamówienia publiczne 22336
Aktualne 10667
W toku 6597
Wyniki 6876
Archiwalne 6779
Wyniki innych postępowań 5704
Plany zamówień publicznych 2816
Plan zamówień publicznych na 2022 rok 274
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 775
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 722
Rejestr informacji o środowisku 18806
Ogłoszenia 7695
Gospodarka odpadami 1430
Gospodarka nieruchomościami 374
Przetargi 29620
Wykazy 41364
Co i jak załatwić 5347
Wydziały 462
Sprawy 279
Oświadczenia majątkowe 14418
Wzór i instrukcja 1158
Ogłoszenia o pracy 8214
Aktualne 2842
W toku 3678
Wyniki 2987
Wybory 319
Raport o stanie gminy 1373
Podatki i opłaty lokalne 625
Stawki podatków 1172
2020 1356
2021 1396
2022 595
Formularze 1083
Wykazy 84
2020 864
Prawo lokalne 544
Strategia rozwoju 849
Plan zagospodarowania przestrzennego 2333
Inne 211
Program usuwania azbestu 207
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk 238
Ceny i stawki za wodę oraz ścieki 1097
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 425
Konsultacje społeczne 1077
Obwieszczenia 6269
Konkursy 1275
Kaluzula RODO 986
Archiwalny BIP 55
Formularze 1200
Autorski program działania instytucji kultury 391

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 55386
Redakcja biuletynu 418
Mapa serwisu 346
Statystyki 354
Kanały RSS 319
Kontakt 4383
« powrót do poprzedniej strony