ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 281
Drugi poziom 141
Trzeci poziom 143
Czwarty poziom 130

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 5140
Gmina Słońsk informacje ogólne 1495
Status prawny 325
Statut gminy 461
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 78 poz.483 - ROZDZIAŁ VII) 546
Urząd Gminy 1203
Pracownicy 1035
Deklaracje dostępności 856
Regulamin organizacyjny Urzędu 496
Prowadzone rejestry i ewidencje 900
Informacje Kół Łowieckiech o polowaniach zbiorowych 620
Petycje 1624
Formularze do pobrania 462
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 66
Za okres od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. 368
Prawo łowieckie 79
Wójt 732
Rejestr Zarządzeń Wójta 31237
Rada Gminy 1686
Uchwały Rady Gminy 24242
Projekty uchwał Rady Gminy Słońsk 4504
Składy Komisji Stałych Rady Gminy 199
VIII kadencja 2018-2023 1699
Dyżury Rady Gminy 479
2021 337
2022 12
Zawiadomienia 8187
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 1009
Interpelacje i zapytania radnych 5788
Protokoły z sesji Rady Gminy 3137
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 840
Zamówienia publiczne 15549
Aktualne 7287
W toku 4036
Wyniki 4534
Archiwalne 4028
Wyniki innych postępowań 3531
Plany zamówień publicznych 2347
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 530
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 595
Zamówienia publiczne poniżej 130 tysięcy złotych 4360
Budżet gminy 569
Na rok 2022 55
Na rok 2021 765
Na rok 2020 658
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Słońsk 2063
Jednostki pomocnicze 421
Sołectwa 540
Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024 639
Fundusz sołecki 796
Statuty sołectw 261
Rejestr informacji o środowisku 12178
Ogłoszenia 5294
Gospodarka odpadami 1136
Gospodarka nieruchomościami 315
Przetargi 23350
Wykazy 24016
Co i jak załatwić 3534
Wydziały 348
Sprawy 225
Oświadczenia majątkowe 10302
Wzór i instrukcja 589
Ogłoszenia o pracy 6816
Aktualne 2217
W toku 2664
Wyniki 2056
Wybory 254
Raport o stanie gminy 1021
Prawo lokalne 397
Strategia rozwoju 671
Plan zagospodarowania przestrzennego 1861
Inne 162
Program usuwania azbestu 166
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk 218
Ceny i stawki za wodę oraz ścieki 884
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 289
Podatki i opłaty lokalne 519
Stawki podatków 1030
2020 907
2021 1042
2022 158
Formularze 899
Wykazy 47
2020 632
Konsultacje społeczne 580
Konkursy 809
Obwieszczenia 4349
Kaluzula RODO 799
Archiwalny BIP 48
Formularze 773
Autorski program działania instytucji kultury 232

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 33460
Redakcja biuletynu 316
Mapa serwisu 252
Statystyki 277
Kanały RSS 239
Kontakt 3327
« powrót do poprzedniej strony