ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Słońsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 503
Drugi poziom 285
Trzeci poziom 292
Czwarty poziom 248

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 9238
Gmina Słońsk informacje ogólne 2609
Status prawny 567
Statut gminy 923
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 78 poz.483 - ROZDZIAŁ VII) 857
Urząd Gminy 1962
Pracownicy 1839
Deklaracje dostępności 1523
Regulamin organizacyjny Urzędu 894
Prowadzone rejestry i ewidencje 1498
Informacje Kół Łowieckiech o polowaniach zbiorowych 1957
Petycje 3954
Formularze do pobrania 980
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 154
Za okres od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. 724
Prawo łowieckie 242
Wójt 1409
Rejestr Zarządzeń Wójta 79887
Rada Gminy 2865
Uchwały Rady Gminy 64399
Projekty uchwał Rady Gminy Słońsk 10419
Składy Komisji Stałych Rady Gminy 353
VIII kadencja 2018-2023 3116
Dyżury Rady Gminy 609
2021 707
2022 446
2023 154
Zawiadomienia 19978
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 1761
Interpelacje i zapytania radnych 11507
Protokoły z sesji Rady Gminy 8989
Protokoły stałych Komisji Rady Gminy Słońsk 221
2021 1646
2022 554
Młodzieżowa Rada Gminy 1511
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 1980
Zamówienia publiczne poniżej 130 tysięcy złotych 10815
Budżet gminy 1009
Na rok 2023 200
Na rok 2022 1116
Na rok 2021 1806
Na rok 2020 1052
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Słońsk 3637
Sprawozdania finansowe 104
2022 1237
Jednostki pomocnicze 700
Sołectwa 920
Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024 1194
Fundusz sołecki 1431
Statuty sołectw 647
Zamówienia publiczne 37525
Aktualne 20012
W toku 11937
Wyniki 11758
Archiwalne 11977
Wyniki innych postępowań 9930
Plany zamówień publicznych 4431
Plan zamówień publicznych na 2023 rok 168
Plan zamówień publicznych na 2022 rok 1161
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 1154
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 971
Informacja 365
Rejestr informacji o środowisku 29685
Ogłoszenia 11600
Gospodarka odpadami 1920
Gospodarka nieruchomościami 459
Przetargi 44075
Wykazy 52411
Co i jak załatwić 8534
Wydziały 657
Sprawy 374
Oświadczenia majątkowe 25171
Wzór i instrukcja 2240
Ogłoszenia o pracy 9863
Aktualne 3602
W toku 5040
Wyniki 4683
Wybory 434
Raport o stanie gminy 1932
Podatki i opłaty lokalne 869
Stawki podatków 1286
2020 1999
2021 2098
2022 1344
2023 598
Formularze 1401
Wykazy 164
2020 1146
Prawo lokalne 725
Strategia rozwoju 1129
Plan zagospodarowania przestrzennego 3045
Inne 355
Program usuwania azbestu 287
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk 288
Ceny i stawki za wodę oraz ścieki 1533
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 677
Konsultacje społeczne 2311
Obwieszczenia 10358
Konkursy 2191
Kaluzula RODO 1333
Archiwalny BIP 70
Formularze 1927
Budownictwo 249
Autorski program działania instytucji kultury 654

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 99880
Redakcja biuletynu 592
Mapa serwisu 493
Statystyki 502
Kanały RSS 439
Kontakt 6583
« powrót do poprzedniej strony