ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Słońsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 731
Drugi poziom 374
Trzeci poziom 372
Czwarty poziom 331

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 12924
Gmina Słońsk informacje ogólne 3543
Status prawny 741
Statut gminy 1280
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 78 poz.483 - ROZDZIAŁ VII) 1084
Urząd Gminy 2496
Pracownicy 2482
Deklaracje dostępności 2192
Regulamin organizacyjny Urzędu 1180
Prowadzone rejestry i ewidencje 1936
Informacje Kół Łowieckiech o polowaniach zbiorowych 3344
Petycje 6003
Formularze do pobrania 1424
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 238
Za okres od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. 950
Prawo łowieckie 335
Wójt 1938
Rejestr Zarządzeń Wójta 134532
Rada Gminy 3669
Uchwały Rady Gminy 114245
Projekty uchwał Rady Gminy Słońsk 17405
Składy Komisji Stałych Rady Gminy 477
VIII kadencja 2018-2023 4130
Dyżury Rady Gminy 638
2021 971
2022 728
2023 597
2024 169
Zawiadomienia 32309
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 2279
Interpelacje i zapytania radnych 16468
Protokoły z sesji Rady Gminy 15352
Protokoły stałych Komisji Rady Gminy Słońsk 332
2021 3012
2022 968
Młodzieżowa Rada Gminy 3649
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 2814
Zamówienia publiczne poniżej 130 tysięcy złotych 15619
Budżet gminy 1325
Na rok 2023 663
Na rok 2022 1751
Na rok 2021 2469
Na rok 2020 1333
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Słońsk 4691
Sprawozdania finansowe 194
2022 2444
Jednostki pomocnicze 968
Sołectwa 1220
Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024 1794
Fundusz sołecki 1888
Statuty sołectw 935
Zamówienia publiczne 48197
Aktualne 31152
W toku 19422
Wyniki 19386
Archiwalne 20143
Wyniki innych postępowań 17390
Plany zamówień publicznych 6290
Plan zamówień publicznych na 2023 rok 820
Plan zamówień publicznych na 2022 rok 2231
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 1662
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 1245
Informacja 1766
Rejestr informacji o środowisku 43733
Ogłoszenia 17778
Gospodarka odpadami 2658
Gospodarka nieruchomościami 551
Przetargi 60594
Wykazy 68017
Przetargi na mienie ruchome 1297
Co i jak załatwić 13066
Wydziały 864
Sprawy 474
Oświadczenia majątkowe 42274
Wzór i instrukcja 3339
Ogłoszenia o pracy 12153
Aktualne 4551
W toku 6722
Wyniki 6897
Wybory 460
Wybory Parlamentarne 2023 3813
Wybory Ławników 938
Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych 714
Wybory samorządowe 2024 1315
Raport o stanie gminy 2836
Sprawozdania z działalności 303
Podatki i opłaty lokalne 1304
Stawki podatków 1328
2020 2876
2021 2839
2022 2186
2023 1805
2024 468
Formularze 1738
Wykazy 239
2020 1432
Prawo lokalne 954
Strategia rozwoju 1487
Plan zagospodarowania przestrzennego 3827
Inne 439
Program usuwania azbestu 355
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk 315
Ceny i stawki za wodę oraz ścieki 2219
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 964
Konsultacje społeczne 4268
Obwieszczenia 17456
Konkursy 5745
Kaluzula RODO 1753
Archiwalny BIP 79
Petycje 25
Formularze 2524
Budownictwo 561
Autorski program działania instytucji kultury 1019

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 169247
Redakcja biuletynu 843
Mapa serwisu 701
Statystyki 668
Kanały RSS 615
Kontakt 9442
« powrót do poprzedniej strony