ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
zmiany Zarządzenia Nr 46/2021 Wójta Gminy Słońsk z dnia 18 października 2021r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słońsk na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
Nr aktu prawnego
55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Nr aktu prawnego
48/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-10-19
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
47/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-10-18
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słońsk na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
Nr aktu prawnego
46/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 57/2021 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
Nr aktu prawnego
57/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 56/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki niezabudowanej, położonej w  Słońsku, stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
56/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 55/2021 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki zabudowanej, położonej w  Ownicach, stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 43/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie ustnego przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku, położonym w Słońsku przy ul. Sikorskiego 49, stanowiącego własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
43/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 42/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
42/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Rady Gminy Słońsk nr 41/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
41/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji