ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-04-20
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 34/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części działki, stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
34/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-04-20
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 33/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
33/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 32/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym działek stanowiących własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
32/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie użyczenia części działki stanowiącej własność Gminy Słońsk, położonej w Ownicach.
Nr aktu prawnego
31/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 30/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Przyborów, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
30/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 29/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
29/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-22
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Joanny Różańskiej – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa
Nr aktu prawnego
28/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 27/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
27/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 26/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
26/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 25/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Słońsku nie objęte taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
25/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji