ˆ

Ogłoszenia o pracy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-01-21
Termin składania dokumentów
2021-01-26 12:00:00
Stanowisko
Kierownik i opiekun w Dziennym Domu Senior+ w Budzigniewie
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dzienny Dom Senior+ w Budzigniewie
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-01-21
Termin składania dokumentów
2021-01-26 12:00:00
Stanowisko
Iinstruktor terapii zajęciowej w Dziennym Domu Senior+ w Budzigniewie
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dzienny Dom Senior+ w Budzigniewie
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-01-18
Termin składania dokumentów
2021-01-25 15:30:00
Stanowisko
Zastępstwo na stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat finansowy