ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:27:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan zamówień na 2021 rok aktualizacja - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan zamówień na 2021 rok Wojciech Zimmerman

Zmiany z dnia: 2021-04-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:13:15 Upublicznienie elementu Petycje 6.2021 Krzysztof Filipowicz

Zmiany z dnia: 2021-04-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:06:02 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk, Lemierzyc i Ownic Krzysztof Filipowicz
10:58:48 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 7.2021 Krzysztof Filipowicz
10:57:58 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 7.2021 Krzysztof Filipowicz

Zmiany z dnia: 2021-04-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:54:33 Upublicznienie elementu Petycje - załączniki Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXII/163/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji - Nazwa elementu do którego przynależy: 3.2021 Krzysztof Filipowicz
12:53:42 Upublicznienie elementu Petycje - załączniki Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXII/162/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji - Nazwa elementu do którego przynależy: 4.2021 Krzysztof Filipowicz
12:51:46 Upublicznienie elementu Petycje - załączniki Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXII/161/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji - Nazwa elementu do którego przynależy: 1.2021 Krzysztof Filipowicz
08:44:38 Upublicznienie elementu informacja Oświadczenia majątkowe - wzór i instrukcja wypełniania Krzysztof Filipowicz

Zmiany z dnia: 2021-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:01:41 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lemierzyce i Słońsk w gminie Słońsk Krzysztof Filipowicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony