ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:19:50 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 Krzysztof Filipowicz
11:07:00 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Oś.6220.4.2020/2021 z dnia 20.01.2022 Krzysztof Filipowicz

Zmiany z dnia: 2022-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:51:51 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa sieci dróg gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem Krzysztof Filipowicz
13:51:51 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa sieci dróg gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem Krzysztof Filipowicz
13:14:59 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR 88 /2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Słońsk w latach 2022- 2040. Wojciech Zimmerman
13:13:07 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR 87/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Słońsk w uchwale budżetowej na 2022 rok. Wojciech Zimmerman
13:09:36 Upublicznienie elementu informacja Budżet na 2022 rok Wojciech Zimmerman
13:01:15 Upublicznienie elementu informacja Dyżury Radnych Rady Gminy Słońsk Wojciech Zimmerman
12:30:47 Upublicznienie elementu Przetargi 1/2022
(widoczna od 2022-01-14 00:00:00)
Krzysztof Filipowicz

Zmiany z dnia: 2022-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:16:59 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr ewid. 32 w miejscowości Grodzisk, Gmina Słońsk. Krzysztof Filipowicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony