ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:36:26 Upublicznienie elementu informacja w sprawie Statutu Gminy Słońsk Krzysztof Filipowicz
11:24:31 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Ownice, Lemierzyce, Głuchowo, Grodzisk, Jamno Gmina Słońsk Krzysztof Filipowicz
11:24:31 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Ownice, Lemierzyce, Głuchowo, Grodzisk, Jamno Gmina Słońsk Krzysztof Filipowicz
10:52:50 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zbiorcze zestawienie ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chartowie g. Słońsk Krzysztof Filipowicz
08:31:52 Upublicznienie elementu Przetargi 1/2021
(widoczna od 2021-01-12 00:00:00)
Krzysztof Filipowicz
08:31:46 Deaktywacja elementu Przetargi 1/2021
(widoczna od 2021-01-12 00:00:00)
Krzysztof Filipowicz
08:31:03 Upublicznienie elementu Przetargi - załącznik Ogłoszenie - Nazwa elementu do którego przynależy: 1/2021 Krzysztof Filipowicz
08:30:00 Deaktywacja elementu Przetargi - załącznik Ogłoszenie - Nazwa elementu do którego przynależy: 1/2021 Krzysztof Filipowicz

Zmiany z dnia: 2021-01-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:32:17 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zbiorcze zestawienie ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa dróg gminnych na działkach o nr ew. 1206 i 1429/2 w m. Słońsk Krzysztof Filipowicz
10:06:11 Edycja elementu Interpelacje Zapytanie w sprawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Słońsk Krzysztof Filipowicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony