ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 32/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
32/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 31/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
31/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-07-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 30/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
30/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-07-06
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 29/2020 w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
29/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-07-03
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 28/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej położonej w  Słońsku, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
28/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 27/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
27/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 26/2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
Nr aktu prawnego
26/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 25/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku, położonym w  Słońsku przy ul. Sikorskiego 42 , stanowiącego własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
25/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 24/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku, położonym w Słońsku przy ul. Granicznej 15, stanowiących własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
24/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-06-08
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Rady Gminy Słońsk nr 23/2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowegow celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.na terenie gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
23/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji