ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Słońsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wzmocnienie i zabezpieczenie ściany w Zamku Joannitów w Słońsku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.2 KiB)
 • SWZ i pliki do pobrania (ZIP, 18.4 MiB)
 • Odpowiedzi nr 1 na pytania (PDF, 318.4 KiB)
 • Odpowiedzi nr 2 na pytania (PDF, 310.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 66.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 66.4 KiB)
 • Odpowiedzi nr 3 do SWZ (PDF, 332.3 KiB)
 • TECR po modyfikacji (XLSX, 12.3 KiB)
 • Rysunek nr 5 (PDF, 506.9 KiB)
 • Przedmiar po modyfikacji (PDF, 269.7 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 206.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 294.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty (PDF, 278.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.9 KiB)
 • SWZ i pliki do pobrania (ZIP, 6.7 MiB)
 • Odpowiedzi z załącznikami (ZIP, 5.2 MiB)
 • Odpowiedzi nr 2 na pytania (PDF, 299.3 KiB)
 • Odpowiedzi nr 3 do SWZ (PDF, 355.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 66.2 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 287.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 178.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 272.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty (PDF, 282.5 KiB)
 • Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystaniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty (PDF, 322 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu przy Zamku Joannitów w Słońsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.3 KiB)
 • SWZ i pliki do pobrania (ZIP, 5.9 MiB)
 • Odpowiedzi nr 1 do SWZ (PDF, 317.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 67.9 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 286.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 66.4 KiB)
 • Odpowiedzi nr 2 na pytania (PDF, 417.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 206 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 246.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 265.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej – widowiskowej z łącznikiem wraz z urządzeniami budowlanymi oraz przebudowa części budynku szkoły w gminie Słońsk
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 179.6 KiB)
 • SWZ (DOCX, 138.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 344.9 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 71.6 MiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 193.7 KiB)
 • Errata (PDF, 467.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 429 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 79.5 KiB)
 • Odpowiedzi nr 2 do SWZ (PDF, 364.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 67 KiB)
 • Odpowiedzi nr 3 do SWZ (PDF, 291.9 KiB)
 • Odpowiedzi nr 4 do SWZ (PDF, 428.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 68.5 KiB)
 • Odpowiedzi nr 5 na pytania (PDF, 416.8 KiB)
 • Promesa (PDF, 635.3 KiB)
 • Odpowiedzi nr 6 na pytania (PDF, 287.8 KiB)
 • Schemat oddymiania (PDF, 577 KiB)
 • Projekt instalacji elektrycznej oświetleniowej (PDF, 780.3 KiB)
 • Odpowiedzi nr 7 na pytania (PDF, 287.3 KiB)
 • IE01_rev_1 (PDF, 905.7 KiB)
 • Modyfikacja SWZ nr 2 (PDF, 329.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 93 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 182.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 195.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 206.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.5 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia i załączniki (DOC, 407 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 35.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 211.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 220.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 352.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.7 KiB)
 • SWZ (DOC, 402.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 286.4 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 216.1 KiB)
 • Zmodyfikowany formularz ofertowy (DOC, 123 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 211.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 220.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 204 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Słońsk IV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (DOC, 361 KiB)
 • Tabela elementów ceny ryczałtowej (XLSX, 15.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 447.4 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 32.6 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 178.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 348.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 135.7 KiB)
 • JEDZ (ZIP, 88.8 KiB)
 • Sprawozdania za II kwartał 2022 roku (ZIP, 607.6 KiB)
 • SWZ (DOC, 452.5 KiB)
 • Zmodyfikowany formularz ofertowy (DOC, 100 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 186 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 301 KiB)
 • Zadłużenie JST (PDF, 151 KiB)
 • Odpowiedzi nr 2 na pytania SWZ (PDF, 420.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 206 KiB)
 • Modyfikacja SWZ nr 2 (PDF, 218.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 80.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 28.1 KiB)
 • Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (PDF, 68 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 319.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Słońsk III
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 129.7 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (DOC, 353 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 330.6 KiB)
 • TER (XLSX, 15.8 KiB)
 • Pliki do pobrania (ZIP, 31.9 MiB)
 • Odpowiedzi nr 1 do SWZ (PDF, 591.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.3 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 454.4 KiB)
 • Zmodyfikowana TER (XLSX, 15.8 KiB)
 • Przykładowy rysunek urządzenia na plac zabaw (JPG, 26.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 66.5 KiB)
 • Modyfikacja SWZ nr 2 (PDF, 443.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 TER (XLSX, 15.5 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 206.3 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania (PDF, 224.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa ciągnika rolniczego do prac komunalnych II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ i pliki do pobrania (DOC, 305.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 386.6 KiB)
 • Zdjęcia (ZIP, 28.9 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 283.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 441.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 419.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji