ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa ciągnika rolniczego do prac komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.5 KiB)
 • SWZ i załączniki (DOC, 305 KiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 28.8 KiB)
 • Zdjęcia (ZIP, 28.9 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowania zamówienia (PDF, 314.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 441.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 420.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Sienkiewicza, Mickiewicza i Kruczej w Słońsku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 344.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 267.8 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 48.6 MiB)
 • TER (ZIP, 74.5 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 190.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 318.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Słońsk II
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Specyfikacja i pliki do pobrania (ZIP, 207.2 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 32.6 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 314.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 446.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Słońsk
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i pliki do pobrania (ZIP, 323.9 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 32.6 MiB)
 • Odpowiedzi nr 1 do SWZ (PDF, 556.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 409.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.2 KiB)
 • Modyfikacja SWZ nr 2 (PDF, 410.8 KiB)
 • Zmodyfikowany projekt umowy (PDF, 330.3 KiB)
 • Odpowiedzi nr 2 na pytania SWZ (PDF, 562.7 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 284.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 410.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 441.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i pliki do pobrania (ZIP, 409.5 KiB)
 • Odpowiedzi nr 1 do SWZ (PDF, 561.2 KiB)
 • Odpowiedzi nr 2 na pytania SWZ (PDF, 566.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (DOC, 177 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 351.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38 KiB)
 • Wyjaśnienie dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 351 KiB)
 • Modyfikacja SWZ nr 2 (PDF, 275.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 319.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 504.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepompowni ścieków komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pliki do pobrania (ZIP, 915.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 347.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 276.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 328.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci dróg gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 367.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 256.8 KiB)
 • TER wszystkie części (ZIP, 125 KiB)
 • Dokumentacja techniczna część I (ZIP, 4 MiB)
 • Dokumentacja techniczna część II (ZIP, 15.7 MiB)
 • Dokumentacja techniczna część III (ZIP, 4.1 MiB)
 • Dokumentacja techniczna część IV (ZIP, 5.8 MiB)
 • Infomacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 193.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 376 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa pomostu o konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 17 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.7 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia i załączniki (DOC, 343 KiB)
 • TER załącznik do Formularza ofertowego (XLS, 31.5 KiB)
 • Załącznik - wzór umowy (PDF, 276.3 KiB)
 • Infomacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 190.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 310.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 330.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chartów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, dokumentacja i pliki do pobrania (ZIP, 4.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (PDF, 39.7 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 317.7 KiB)
 • Infomacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 188.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 286.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa pomostu o konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i pliki do pobrania (ZIP, 15.9 MiB)
 • Odpowiedzi nr 1 na pytania SWZ (ZIP, 1.6 MiB)
 • Odpowiedzi nr 2 na pytania SWZ (ZIP, 1016.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowania zamówienia (PDF, 190.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 277.7 KiB)
 • Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania (PDF, 334.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania (PDF, 313.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji