ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-10
Data rozstrzygnięcia
2022-05-26
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa ciągnika rolniczego do prac komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 420.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-03-11
Data rozstrzygnięcia
2022-04-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 504.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-02-22
Data rozstrzygnięcia
2022-03-18
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepompowni ścieków komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 328.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-12-13
Data rozstrzygnięcia
2022-01-14
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci dróg gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-06
Data rozstrzygnięcia
2021-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa pomostu o konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 330.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-11-05
Data rozstrzygnięcia
2021-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chartów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 286.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-10-01
Data rozstrzygnięcia
2021-10-21
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 370 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 482.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-08-20
Data rozstrzygnięcia
2021-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty (PDF, 485.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-07-14
Data rozstrzygnięcia
2021-08-11
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej na działkach ewid. Nr 507, 493/15, 493/16, 493/24, 494/2 i 490 wraz z utwardzeniem terenu na działce ewid. Nr 493/14 w Słońsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 333.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 330.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej Nr 005178F w miejscowości Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 425.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 338.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 72.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji