ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-02-05
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych na działkach o nr ew. 1206 i 1429/2 w m. Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ocena ofert (PDF, 304.9 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 304 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 325 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-28
Data rozstrzygnięcia
2021-02-16
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chartowie g. Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 346.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 320.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-18
Data rozstrzygnięcia
2021-01-29
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Słońsk wraz z przepompownią ścieków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Udzielenie zamówienia (PDF, 321.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-08
Data rozstrzygnięcia
2021-01-14
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Ownice, Lemierzyce, Głuchowo, Grodzisk, Jamno Gmina Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 65.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 324.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-01
Data rozstrzygnięcia
2021-01-04
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa studni nr 4 na ujęciu wody w miejscowości Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 330 KiB)
 • Udzielenie zamówienia (PDF, 322.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-09-22
Data rozstrzygnięcia
2020-11-16
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 302.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 290.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-09-03
Data rozstrzygnięcia
2020-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 191.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-08-17
Data rozstrzygnięcia
2020-09-04
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zbiorcze zestawienie (PDF, 162.7 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 184.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-08-04
Data rozstrzygnięcia
2020-09-02
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepompowni ścieków komunalnych w m. Słońsk g. Słońsk działka o nr ew. 1392
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ocena ofert (PDF, 307.7 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 306.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-06-03
Data rozstrzygnięcia
2020-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Słońsk działka o nr ew. 561
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 304.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 136.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji