ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVIII/208/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku
Nr aktu prawnego
XXVIII/208/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVIII/207/2021 w sprawie wyrażenia woli dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XXVIII/207/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVIII/206/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk
Nr aktu prawnego
XXVIII/206/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVIII/205/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk
Nr aktu prawnego
XXVIII/205/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVIII/204/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/120/2000 Rady Gminy Słońsk z dnia 28.12.2000 r. dotyczącej uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk"
Nr aktu prawnego
XXVIII/204/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVIII/203/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XXVIII/203/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVIII/202/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVIII/202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVIII/201/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVIII/201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVIII/200/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Nadwarciański” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
XXVIII/200/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVIII/199/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/199/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji