ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/253/2022 RADY GMINY SŁOŃSK z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXXIV/253/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/252/2022 RADY GMINY SŁOŃSK z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Nr aktu prawnego
XXXIV/252/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/251/2022 RADY GMINY SŁOŃSK z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
XXXIV/251/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIV/250/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXXIV/250/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/249/2022 RADY GMINY SŁOŃSK z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy osiągających ponadprzeciętne wyniki w służbie
Nr aktu prawnego
XXXIV/249/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/248/2022 RADY GMINY SŁOŃSK z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXXIV/248/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/247/2022 RADY GMINY SŁOŃSK z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIV/247/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIII/246/2022 w sprawie wyrażenia woliustanowienia Pomnika Niepodległości RP w Słońsku
Nr aktu prawnego
XXXIII/246/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIII/245/2022 w sprawie przekazania petycji
Nr aktu prawnego
XXXIII/245/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIII/244/2022 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXXIII/244/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji