ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 11/2021 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lemierzyce, stanowiących własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
11/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XX/150/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Słońsk nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XX/150/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XX/149/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
XX/149/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XX/148/2021 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku
Nr aktu prawnego
XX/148/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XX/147/2021 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom "Senior+" w Budzigniewie
Nr aktu prawnego
XX/147/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 1/2021 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym część działki gruntowej, stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/146/2020 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Słońsk oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji Rady na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/145/2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/144/2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/143/2020 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
XIX/143/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji