ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XL/293/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku
Nr aktu prawnego
XL/293/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XL/292/2022 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Słońsk oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji Rady na rok 2023
Nr aktu prawnego
XL/292/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XL/291/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XL/291/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XL/290/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2023-2040
Nr aktu prawnego
XL/290/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XL/289/2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XL/289/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XL/288/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XL/288/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIX/287/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
XXXIX/287/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIX/286/2022 w sprawie Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXXIX/286/2022
Status
Stwierdzono nieważność
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIX/285/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
Nr aktu prawnego
XXXIX/285/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIX/284/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXIX/284/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji