ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:00:13 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz postanowieniem z dnia 22.12.2020 r. znak pisma: Oś.6220.4.3.2020 Wójt Gminy Słońsk nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko oraz zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Krzysztof Filipowicz
« powrót do poprzedniej strony