ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:32:24 Edycja elementu informacja Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020. Administrator Systemu
13:31:34 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-04-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:55:22 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Remont dachu zabytkowego Zamku Joanitów w m. Łagów" Administrator Systemu
10:17:26 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 39/2021 Wójt Gminy Łagów z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania z służbowych kart płatniczych. Administrator Systemu
10:12:06 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 38.2021 Wójta Gminy Łagów z dnia 13.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. Administrator Systemu
10:08:19 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 32A.2021 Wójta Gminy Łagów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łagów na 2021 rok. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-04-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:53:36 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia 28.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie Nr 28.2021 Wójta Gminy Łagów z dnia 18.03.2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. Administrator Systemu
09:53:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia 28.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie Nr 28.2021 Wójta Gminy Łagów z dnia 18.03.2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-04-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:10:42 Upublicznienie elementu informacja Rb-Z za 1 kwartał 2021 Administrator Systemu
09:09:01 Upublicznienie elementu informacja Rb-NDS za 1 kwartał 2021 Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony