ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-03-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:28:22 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 22.2022 Wójta Gminy Łagów z dnia 23 lutego 2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022 Zbigniew Madajczak
08:51:21 Upublicznienie elementu informacja Projekt Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Łagów. Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2022-03-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:29:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe Zbigniew Madajczak
10:28:05 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2022-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:31:37 Upublicznienie elementu informacja Informacja o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2022-03-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
06:49:51 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXVII.210.2021 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łagów porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań na lata 2021-2027 (FEWL 21-27) obejmującego gminy Lubrza, Łagów i Skąpe. Zbigniew Madajczak
06:48:12 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXVII.209.2021 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia miejscowości Łagówek i Jemiołów, jako spełniające warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej. Zbigniew Madajczak
06:46:29 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXVII.208.2021 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2022r. Zbigniew Madajczak
06:44:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji XXVII.207.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: UCHWAŁA NR XXVII.207.2021 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2021. Zbigniew Madajczak
06:44:01 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXVII.207.2021 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2021. Zbigniew Madajczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony