ˆ

Ochrona zwierząt

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Schronisko i zaginione zwierzęta

Bezpłatne czipowanie psów i nie tylko - nabór wniosków wstrzymany do odwołania

Opłata od posiadania psa

Porzucanie zwierząt i inne przestępstwa przeciwko zwierzętom

Psy ras uznawanych za agresywne

Obowiązki właścicieli / posiadaczy (opiekunów) zwierząt domowych

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz tereny objęte zakazem utrzymywania zwierząt gospodarskich

Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Otyń