ˆ

Kanalizacja

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obowiązek przyłączenia się do kanalizacji - termin

Instrukcja przyłączania się do kanalizacji dla mieszkańców Zakęcia i Konradowa

Instrukcja przyłączania się do kanalizacji dla mieszkańców Otynia i Modrzycy

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Obowiązki posiadaczy zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków