ˆ

Kanalizacja

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacja ogłoszona dnia 2014-07-07 12:46:32 przez Łukasz Jasiulaniec

Akapit nr 1 - brak tytułu

Aby wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków należy:
Krok 1
Zgodnie z art. 29 ust. 1, pkt 3 i art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi - Staroście.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krok 2
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z dnia 20 lipca 2010 r.) z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, zgłoszenia wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Na podstawie art. 152. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska (wójt, burmistrz, prezydent).
2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:
1)   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2)   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3)   rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4)   czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5)   wielkość i rodzaj emisji;
6)   opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7)   informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
8)   (uchylony).
2a. (uchylony).
3. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis art. 64 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli:
1)   eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
2)   instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2.
5. Instalację, o której mowa w ust. 1, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
6. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
1)   rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji;
2)   zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6.
7. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Jasiulaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-02 14:43:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Jasiulaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-07 12:46:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-08 08:51:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
959 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony