ˆ

Deklaracja dostępności cyfrowej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Urząd Miejski w Szprotawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/
 
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/ jest w pełni zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 858).
 
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 29 kwietnia 2020 r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Miejski w Szprotawie.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
 
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
1. Publikacja strony https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/ – styczeń 2017 r.
2. Strona aktualizowana jest na bieżąco. Pomimo podejmowanych działań i modernizacji mogą wystąpić sytuacje, niezależne od redaktorów serwisu, a niektóre dokumenty opublikowane na stronie będą czasowo wyłączone bądź niedostępne z uwagi na to, że:
 • pochodzą z różnych źródeł, nie zawsze kompatybilnych z administrowanymi przez UM programami i systemami;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady wymagane w instytucji, która jest autorem i dysponentem informacji;
 • są obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, a formatowanie uniemożliwiało zachowanie poprawności lub wpływało na ich docelową treść i formę;
 • nie posiadają odpowiedniej struktury lub formatu elektronicznego;
 • nie posiadają opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby ze specjalnymi potrzebami związanymi z ich stanem zdrowia;
 • nie posiadają możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;
 • formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brak alternatywnego tytułu;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;
 • kilka elementów wejściowych typu pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
 • filmy nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że pochodzą z serwisu zewnętrznego, który w części może nie odpowiadać wymaganiom ustawy;
 • materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
3. Dostępna w serwisie https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/ skróty klawiaturowe (accesskey):
 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 
4. Pod podanymi adresami dostępne są:
 • Dane teleadresowe siedziby Urzędu Miejskiego w Szprotawie - kliknij
 • Informacje o dostępności architektonicznej: Budynek Urzędu Miejskiego w Szprotawie położony jest przy ulicy Rynek 45. Do budynku Ratusza prowadzi wejście schodami od strony wieży wschodniej (bezpośrednie wejście do USC), od strony wieży zachodniej (wejście główne), wejście pod balkonem reprezentacyjnym – strona południowa (Biuro Obsługi Klienta – nie ma schodów, jednak wejście jest wyposażone w dwie pary ponadwymiarowych, dębowych, ciężkich par drzwi) oraz od strony północnej – brama – wejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz posiadających problemy z poruszaniem się po schodach. W celu umożliwienia wejścia osobom niepełnosprawnym na teren Urzędu, w holu  głównym zamontowana jest platforma – winda, do której prowadzi wewnętrzny podjazd korytarzem z dziedzińca wewnętrznego. Winda umożliwia wjazd na I i II piętro Ratusza, a transport wykonywany jest w asyście urzędnika i pomocnika. Osoba o specjalnych potrzebach może również wyrazić zgodę na obsługę przez pracownika merytorycznego lub w ramach przyjęć Burmistrza na parterze – w Sali Rycerskiej dostosowanej do przyjęć również w czasie zagrożenia epidemicznego. W Urzędzie funkcjonuje elektroniczny system rejestracji przyjęć klientów – dostępny z poziomu strony www.szprotawa.pl
 • Ratusz jest obiektem zabytkowym, stąd też nie jest możliwe zlikwidowanie wszystkich barier architektonicznych i zamontowania wszystkich udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami. Główne wejście nie jest wyposażone w  drzwi automatyczne, dlatego też dokonując rejestracji prosimy o zaznaczenie potrzeby pomocy dla uzyskania wygodnego dostępu dla osób poruszających się z pomocą dodatkowego sprzętu rehabilitacyjnego (laski, kule, balkoniki itp.).
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W takim przypadku niezbędne jest kontrolowanie zwierzęcia przez jego właściciela (smycz, kaganiec), ze względu na różne bodźce zewnętrzne mogące zdezorientować psa, lub wzbudzić jego agresję.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Pracownicy Urzędu pozostają w dyspozycji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, udzielając niezbędnej pomocy m. in. poprzez:
  1) asystę podczas poruszania się po budynku Urzędu;
  2) umożliwienie załatwienia sprawy w miejscu dostępnym dla klienta (sala Rycerska), w uzasadnionych przypadkach także poza siedzibę magistratu. W tym przypadku wysyłany jest zespół, co najmniej dwuosobowy, dla zachowania zasad bezpieczeństwa i ewentualnej pomocy;
  3) zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się z osobami głuchoniemymi, dzięki zapewnieniu przez Urząd osoby posługującej się językiem migowym i jej pomocy przy obsłudze (potrzebę taką należy zgłosić podczas rejestracji wizyty).
  W Urzędzie jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem Urzędu wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych, jeżeli parkowanie jest związane z załatwianiem sprawy w Urzędzie, osoba niepełnosprawna lub kierowca który tę osobę przywiózł, jest zwolniona z opłaty parkingowej – na czas pobytu w budynku Ratusza.
 • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: w Urzędzie Miejskim w Szprotawie zatrudniona jest osoba z ukończonym kursem języka migowego.
 • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich - kliknij
5. Pod adresem https://szprotawa.pl/PL/3023/Formularz_kontaktowy/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat - ratusz, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
6. Pod adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/182/Dane_teleadresowe/ dostępny jest numer telefonu +48 68 376 38 11, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
7. Urząd Miejski w Szprotawie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/ była na poziomie WCAG 2.1.
 
Kontakt:
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Szprotawie
 1. Tomasz Mierzwiak – Koordynator – tel. +48 68 376 07 97 odpowiedzialny za dostępność cyfrową
 2. Mirosław Nykiel – członek Zespołu – tel. +48 518 074 835 odpowiedzialny za dostępność architektoniczną
 3. Donata Hejnosz – członek Zespołu – tel. +48 68 376 07 76 opieka nad osobami ze szczególnymi potrzebami (organizowanie pomocy specjalistów, tłumacza języka migowego)
 4. Małgorzata Pachurka – członek Zespołu – tel. +48 68 376 07 74 odpowiedzialna za koordynację wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, opracowanego przez Zespół pod przewodnictwem Koordynatora.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szprotawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Serafin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-29 13:12:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Serafin
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-29 13:13:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Mierzwiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-13 14:00:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »