ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/390/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2022 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej (ulica Sikorskiego)
Nr aktu prawnego
XLIX/390/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/389/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2022 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej (ulica Dąbrowskiego)
Nr aktu prawnego
XLIX/389/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/387/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych i publicznych szkołach podstawowych
Nr aktu prawnego
XLIX/387/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/386/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy
Nr aktu prawnego
XLIX/386/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/384/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szprotawa na lata 2020- 2024
Nr aktu prawnego
XLVIII/384/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/382/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szprotawa na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XLVIII/382/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/381/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
Nr aktu prawnego
XLVIII/381/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/370/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 15 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dla których organem rejestrującym jest Gmina Szprotawa oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
XLII/370/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/369 Rady Miejskiej w Szprotawie z 15 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Szprotawa, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
XLVII/369/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/363/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szprotawa na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
XLVII/363/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji