ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/350/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szprotawa
Nr aktu prawnego
XLVI/350/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/344/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szprotawa w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLV/344/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwałą Nr XLV/343/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XLV/343/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/332/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
XLIV/332/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/326/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
XLIII/326/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/324/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 stycznia 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XLIII/324/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XLII/319/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
Nr aktu prawnego
XLII/319/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwałą Nr XLII/318/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2021 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szprotawy
Nr aktu prawnego
XLII/318/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/317/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XLII/317/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/306/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 listopada 2021 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Nr aktu prawnego
XL/306/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji