ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/230/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXX/230/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/229/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 24 marca 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szprotawa w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXX/229/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/221/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 3 marca 2021r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
XXIX/221/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/218/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 3 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi nr 149/2 w Kartowicach do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
XXIX/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/298/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia się dziecka "Wyprawka dla berbecia"
Nr aktu prawnego
XXVII/198/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/199/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 grudnia 2020 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVII/199/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały nr XXV/176/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/193/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/191/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/189/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/188/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji