ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/431/2023 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
LV/431/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/430/2023 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
LV/430/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
LV/427/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/425/2023 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
LV/425/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/410/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
LI/410/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/404/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
L/404/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/400/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
Nr aktu prawnego
L/400/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/398/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
L/398/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/397/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
L/397/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/396/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2023
Nr aktu prawnego
L/396/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji