ˆ

Akty Prawa Miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/384/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szprotawa na lata 2020- 2024
Nr aktu prawnego
XLVIII/384/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/382/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szprotawa na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XLVIII/382/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/381/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
Nr aktu prawnego
XLVIII/381/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/370/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 15 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dla których organem rejestrującym jest Gmina Szprotawa oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
XLII/370/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/369 Rady Miejskiej w Szprotawie z 15 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Szprotawa, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
XLVII/369/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/363/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szprotawa na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
XLVII/363/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/350/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szprotawa
Nr aktu prawnego
XLVI/350/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/344/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szprotawa w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLV/344/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwałą Nr XLV/343/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XLV/343/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/342/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
Nr aktu prawnego
XLV/342/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji