ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 21

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 5627
Podstawy prawne działania samorządu 1674
Statut Gminy 2616
Zadania Gminy 1490
Organy Gminy 2173
Organy wewnętrzne 1884
Miasta partnerskie 1717
Rada Miejska w Szprotawie 7303
Kompetencje 1369
Skład Rady Miejskiej 7811
Sesje Rady Miejskiej 3899
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 5947
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 31474
Wyniki głosowań 16353
Interpelacje i zapytania 1418
Monika Biazik 1705
Janusz Biliński 5301
Krzysztof Bugajny 1715
Jerzy Chmara 3391
Marcin Chmura 1713
Ireneusz Ganczar 2307
Stefan Gołek 1452
Bartłomiej Grono 1550
Halina Sawa 562
Beata Jakowicka 2224
Szymon Matuszewski 1362
Małgorzata Łazarczyk 1096
Roman Pakuła 3079
Piotr Płaskociński 6659
Stanisław Rosół 3011
Józef Rubacha 454
Piotr Siuda 1248
Maciej Siwicki 6131
Andrzej Skawiński 3098
Władysław Sobczak 385
Andrzej Stambulski 745
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 1109
Transmisja 17825
Plan Pracy Rady Miejskiej 1349
Komisje Rady Miejskiej 910
Składy komisji Rady Miejskiej 2734
Plany pracy komisji 2758
Terminy 958
Kluby radnych 2692
Dyżury 2746
Burmistrz Szprotawy 6726
Kompetencje 1850
Sprawozdania 713
2017 7803
2018 6445
2019 5622
2020 3453
2021 2797
2022 1264
2023 50
Kontrole 624
2017 15230
2018 8237
2019 4831
2020 547
2021 1404
2022 427
Petycje 1872
2017 6906
2018 6417
2019 11664
2020 3557
2021 2330
2022 992
Raport o stanie Gminy 1722
Urząd Miejski 16224
Dane teleadresowe 7495
Dni i godziny otwarcia 2696
Kierownictwo Urzędu 5834
Wydziały 23403
Regulamin organizacyjny 11224
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 8006
Regulamin pracy 2937
Regulamin wynagradzania 3353
Regulamin świadczeń socjalnych 2831
Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa 507
Zasady obsługi interesanta 1336
Jak załatwić sprawę 38
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 1202
Kontrola zarządcza 5751
Zarządzenia 3319
Harmonogram 1674
Oświadczenia 421
Urząd Miejski 2143
Jednostki podległe 3391
Sprawozdania 377
Urząd Miejski 1916
Jednostki podległe 1367
Audyt wewnętrzny 4265
Jednostki organizacyjne 4885
Szkoły 4925
Przedszkola 3747
Miejska Biblioteka Publiczna 3198
Szprotawski Dom Kultury 3240
Ośrodek Pomocy Społecznej 4572
SzZN „Chrobry” 4999
Szprotawski ZAZ 2285
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 3767
Rejestr Instytucji Kultury 2539
Jednostki pomocnicze 1873
Sołectwa i osiedla 4136

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 105829
Akty Prawa Miejscowego 74860
Uchwały Rady Miejskiej 116813
2023 581
2022 12290
2021 26450
2020 20078
2019 26088
2018 32869
2017 22948
2016 25388
2015 27927
2014 28049
2013 27740
2012 41036
2011 47616
2010 30015
2009 39948
2008 29270
2007 29249
2006 19849
2005 20963
2004 18175
2003 18180
2002 5308
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 151258
2023 1329
2022 22505
2021 46764
2020 40798
2019 45258
2018 41985
2017 328
2016 2964
2015 2074
2014 1522
2013 372
2012 904
2011 1418
2010 14484
2009 25528
2008 678
2007 1297
e-Urząd 4548
ePUAP 2678
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 22554
Ogłoszenia 32997
Wyniki 17004
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 3454
Zamówienia publiczne 28313
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 175608
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 217323
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 11098
2018 4065
2019 5036
2020 1320
2021 1220
2022 520
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 3850
2018 4504
2019 3537
2020 1502
2021 1520
2022 594
2023 239
2023 16
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 3265
2018-2033 1604
2019-2033 1245
2020-2033 857
2021-2033 853
2023-2036 87
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 2
2017-2033 1949
2018-2033 1524
2019-2033 1249
2020-2033 812
2021-2033 689
2022-2036 303
2023-2036 2
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 439
roczne 2660
2017 0
I kwartał 1538
II kwartał 3758
III kwartał 1656
roczne 2120
2018 4501
2019 3806
2020 3609
2021 2237
2022 631
Sprawozdania z wykonania budżetu 4169
2016 557
roczne 2020
2017 2539
2018 3301
2019 1871
2020 1632
2021 1172
2022 132
Sprawozdania finansowe 762
Gmina Szprotawa 3227
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 4382
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 1694
2017 386
2018 1133
2019 725
2020 182
2022 127
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 1033
Projekty budżetów 444
2017 1263
2018 1174
2019 1030
2020 714
2021 460
2022 347
2023 75
Sprawozdania z wykonania budżetów 446
2016 454
roczne 1311
2017 1731
2018 1424
2019 1114
2020 486
2021 474
2022 117
Możliwość sfinansowania deficytu 379
2017 1172
2018 1043
2019 852
2022 291
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 770
2017-2033 1256
2018-2033 1011
2019-2033 932
2020-2033 695
2022-2036 367
2023-2036 70
O możliwości wykupu obligacji 445
2017 1130
2018 1098
O planowanej kwocie długu 3160
Obligacje 736
2017 1920
2018 1728
Informacje o stanie mienia 708
2016 1315
2017 1076
2018 936
2019 700
2020 526
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 6053
Deklaracje podatkowe 1447
2017/2018/2019 5649
Informacje podatkowe 1014
2017/2018/2019 1665
Interpretacje podatkowe 631
2017 3221
Uchwały podatkowe 1281
2017 1335
2018 1777
2019 1812
2020 2803
2021 1475
2022 781
2023 485
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 11449
Roczna 2016 1154
Roczna 2017 1067
Roczna 2018 974
Roczna 2019 713
Roczna 2020 486
Roczna 2021 233
Dług publiczny 1607
2016 1208
2017 3010
2018 2753
2019 2063
2020 1772
2021 1045
2022 344
Sprawozdania finansowe 531
Przetargi/ Majątek Gminy 25291
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 175638
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 14906
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 14612
Sprzedaż traw na pniu 1203
Oświata 4105
Dotacje 13574
informacja o stanie zadań oświatowych 2614
Współpraca z NGO 4181
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 774
2017 1139
2018 955
2019 1315
2020 828
2021 896
2022 372
2023 71
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 634
2016 1135
2017 908
2018 783
2019 460
2020 431
2021 63
Rada Działalności PPGSz 1949
RDPP III kadencji 1003
Konsultacje 682
2017 1482
2018 1836
2019 1205
2020 1074
2021/2022 973
2023 162
Otwarte konkursy ofert 2030
2017 9041
2018 14209
2019 15090
2020 12848
2021 65785
2022 1471
2023 561
Wyniki otwartych konkursów ofert 971
2017 2935
2018 2168
2019 2823
2020 2546
2021 3548
2022 1122
2023 219
Tryb pozakonkursowy 773
2017 1943
2018 5299
2019 1292
2020 369
2021 476
2022 342
2023 225
RODO 9571
Monitoring wizyjny 1139
Dokumenty strategiczne 3087
Gminny Program Rewitalizacji 1591
Sprawozdania z realizacji GPR 3068
Ogłoszenia 902
System Informacji Przestrzennej 7312
Strategia Rozwoju Gminy 624
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 2340
Sprawozdanie z realizacji Strategii 263
Wieloletni Plan Inwestycyjny 598
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 630
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 842
2017 1201
2018 911
2019 1141
2020 318
2021 301
2022 326
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 1005
Ogłoszenia, konsultacje, inne 5102
Ogłoszenia różne 1297
2017 8516
2018 2054
2021 664
Konsultacje społeczne 684
2017 4091
2018 1774
2020 1147
Rejestr działalności regulowanej 527
Obwieszczenia 1022
2017 14911
2018 6159
2019 7537
2020 10167
2021 6095
2022 3609
2023 284
Ogłoszenia do publicznej wiadomości 317
Informacja publiczna 5635
Ochrona środowiska 5456
Sprawozdanie z ochrony powietrza 595
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 2076
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 1291
Program Ochrony Środowiska 1054
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 1432
Obwieszczenia 1232
2016 3104
2017 7599
2018 5278
2019 9443
2020 32226
2021 16330
2022 5515
2023 230
Ogłoszenia 4990
Konsultacje 3484
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3506
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 707
2017 4045
2019 990
Lista firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej 661
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 851
Wnioski 2016 2371
Decyzje 2016 2507
Wnioski 2017 13187
Decyzje 2017 12925
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 1565
Decyzje 2014 1507
Decyzje 2016 3986
Wnioski 2017 5228
Decyzje 2017 4867
Wnioski 2018 4680
Decyzje 2018 4976
Wnioski 2019 7341
Decyzje 2019 5371
Wnioski 2020 7874
Decyzje 2020 7779
Wnioski 2021 3696
Decyzje 2021 4439
Wnioski 2022 1526
Decyzja 2022 1272
Wnioski 2023 86
Decyzje 2023 95
Raport OS 634
2017 1166
2019 1774
2020 1039
2021 514
2022 383
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 458
Lista firm odbierających nieczystości ciekłe 750
Zaproszenie do składania ofert 18779
Wybory 7526
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 936
2019 8234
Wybory Prezydenta RP 905
2020 19019
Wybory ławników 524
2019 2622
Wybory samorządowe 10447
2018 17930
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1374
2019 7567
Referendum 518
Zgromadzenia publiczne 711
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń 944
Oświadczenia majątkowe 12603
Urząd Miejski 1962
Złożone w 2017 r. 13208
Złożone w 2018 r. 19101
Złożone w 2019 r. 12770
Złożone w 2020 r. 22818
Złożone w 2021 r. 8229
Złożone w 2022 r. 5304
Rada Miejska 1787
Złożone w 2017 r. 19116
Złożone w 2018 r. 38149
Złożone w 2019 r. 14880
Złożone w 2020 r. 12070
Złożone w 2021 r. 9188
Złożone w 2022 r. 5607
Jednostki podległe 1537
Złożone w 2017 r. 15998
Złożone w 2018 r. 21465
Złożone w 2019 r. 16470
Złożone w 2020 r. 13816
Złożone w 2021 r. 10597
Złożone w 2022 r. 5452
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1942
Rolnictwo 1872
Deklaracja dostępności cyfrowej 2528
Koordynator ds dostępności 1258
Preferencyjna sprzedaż węgla 507
Informacja o przystąpieniu Gminy Szprotawa do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego na rzecz mieszkańców gminy 322
Informacje dla mieszkańców w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego 572
Informacje o podmiotach, z którymi zawarto umowy 290
Współpraca z innymi gminami w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego 88

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 2145
Statystyki 5917
Kanały RSS 1213
Kontakt 45240
Zespół redakcyjny 6075
« powrót do poprzedniej strony