ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 21

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 4959
Podstawy prawne działania samorządu 1405
Statut Gminy 2220
Zadania Gminy 1259
Organy Gminy 1764
Organy wewnętrzne 1554
Miasta partnerskie 1453
Rada Miejska w Szprotawie 6664
Kompetencje 1120
Skład Rady Miejskiej 6468
Sesje Rady Miejskiej 3475
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 1912
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 22857
Wyniki głosowań 11135
Interpelacje i zapytania 1314
Monika Biazik 1308
Janusz Biliński 3695
Krzysztof Bugajny 1049
Jerzy Chmara 2399
Marcin Chmura 1253
Ireneusz Ganczar 1715
Stefan Gołek 1058
Bartłomiej Grono 1255
Halina Sawa 55
Beata Jakowicka 1716
Szymon Matuszewski 1004
Małgorzata Łazarczyk 682
Roman Pakuła 2344
Piotr Płaskociński 5082
Stanisław Rosół 2317
Józef Rubacha 345
Piotr Siuda 939
Maciej Siwicki 4356
Andrzej Skawiński 2182
Władysław Sobczak 294
Andrzej Stambulski 642
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 873
Transmisja 9966
Plan Pracy Rady Miejskiej 1077
Komisje Rady Miejskiej 774
Składy komisji Rady Miejskiej 2220
Plany pracy komisji 2091
Terminy 761
Kluby radnych 2166
Dyżury 2184
Burmistrz Szprotawy 6020
Kompetencje 1570
Sprawozdania 608
2017 6527
2018 5355
2019 4597
2020 2650
2021 1727
2022 328
Kontrole 545
2017 12762
2018 6408
2019 3551
2020 155
2021 462
2022 137
Petycje 1631
2017 5458
2018 5066
2019 9043
2020 2530
2021 1037
2022 156
Raport o stanie Gminy 1095
Urząd Miejski 14573
Dane teleadresowe 6496
Dni i godziny otwarcia 2213
Kierownictwo Urzędu 5007
Wydziały 19086
Regulamin organizacyjny 9027
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 6607
Regulamin pracy 2381
Regulamin wynagradzania 2437
Regulamin świadczeń socjalnych 2017
Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa 225
Zasady obsługi interesanta 1126
Jak załatwić sprawę 38
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 1014
Kontrola zarządcza 5293
Zarządzenia 2325
Harmonogram 1134
Oświadczenia 336
Urząd Miejski 1471
Jednostki podległe 2462
Sprawozdania 289
Urząd Miejski 1298
Jednostki podległe 950
Audyt wewnętrzny 3382
Jednostki organizacyjne 4329
Szkoły 4106
Przedszkola 3194
Miejska Biblioteka Publiczna 2674
Szprotawski Dom Kultury 2658
Ośrodek Pomocy Społecznej 4013
SzZN „Chrobry” 3862
Szprotawski ZAZ 1941
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 3226
Rejestr Instytucji Kultury 1920
Jednostki pomocnicze 1628
Sołectwa i osiedla 3334

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 83313
Akty Prawa Miejscowego 56164
Uchwały Rady Miejskiej 112113
2022 2198
2021 15954
2020 13288
2019 17056
2018 21957
2017 15187
2016 16976
2015 18416
2014 18181
2013 18489
2012 26992
2011 29887
2010 19276
2009 25184
2008 17761
2007 18045
2006 12462
2005 13746
2004 11090
2003 10910
2002 3267
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 146045
2022 5482
2021 29508
2020 27299
2019 30120
2018 26617
2017 197
2016 2086
2015 338
2014 240
2012 2
2011 6
2010 7530
2009 12952
2008 0
2007 3
e-Urząd 3966
ePUAP 2071
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 19511
Ogłoszenia 27151
Wyniki 14338
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 2879
Zamówienia publiczne 23499
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 140529
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 189491
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 9870
2018 3664
2019 4261
2020 1079
2021 879
2022 171
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 3255
2018 3733
2019 2848
2020 1231
2021 1168
2022 253
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 2806
2018-2033 1353
2019-2033 996
2020-2033 660
2021-2033 575
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 2
2017-2033 1665
2018-2033 1240
2019-2033 956
2020-2033 599
2021-2033 465
2022-2036 94
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 355
roczne 2112
2017 0
I kwartał 1192
II kwartał 3120
III kwartał 1327
roczne 1692
2018 3361
2019 2862
2020 2432
2021 1115
2022 94
Sprawozdania z wykonania budżetu 3497
2016 487
roczne 1718
2017 2002
2018 2429
2019 1412
2020 1098
2021 643
Sprawozdania finansowe 645
Gmina Szprotawa 2315
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 2572
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 1196
2017 310
2018 887
2019 552
2020 121
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 901
Projekty budżetów 377
2017 1037
2018 938
2019 820
2020 523
2021 279
2022 159
Sprawozdania z wykonania budżetów 368
2016 385
roczne 1067
2017 1351
2018 1141
2019 865
2020 302
2021 185
Możliwość sfinansowania deficytu 324
2017 977
2018 825
2019 690
2022 116
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 573
2017-2033 1049
2018-2033 834
2019-2033 731
2020-2033 535
2022-2036 157
O możliwości wykupu obligacji 375
2017 910
2018 869
O planowanej kwocie długu 2466
Obligacje 630
2017 1558
2018 1436
Informacje o stanie mienia 593
2016 1055
2017 876
2018 681
2019 498
2020 313
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 5326
Deklaracje podatkowe 1349
2017/2018/2019 5165
Informacje podatkowe 920
2017/2018/2019 1458
Interpretacje podatkowe 566
2017 2709
Uchwały podatkowe 1111
2017 1172
2018 1566
2019 1579
2020 2333
2021 1093
2022 421
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 8742
Roczna 2016 958
Roczna 2017 878
Roczna 2018 753
Roczna 2019 501
Roczna 2020 254
Roczna 2021 47
Dług publiczny 1287
2016 981
2017 2376
2018 2160
2019 1582
2020 1258
2021 526
2022 18
Sprawozdania finansowe 433
Przetargi/ Majątek Gminy 20645
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 132496
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 11185
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 11022
Sprzedaż traw na pniu 640
Oświata 3666
Dotacje 10838
informacja o stanie zadań oświatowych 2007
Współpraca z NGO 3649
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 683
2017 940
2018 716
2019 1044
2020 636
2021 622
2022 177
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 549
2016 929
2017 720
2018 615
2019 273
2020 236
Rada Działalności PPGSz 1531
RDPP III kadencji 768
Konsultacje 584
2017 1150
2018 1375
2019 923
2020 749
2021 451
Otwarte konkursy ofert 1910
2017 8345
2018 13509
2019 14157
2020 11731
2021 59973
2022 550
Wyniki otwartych konkursów ofert 861
2017 2411
2018 1770
2019 2325
2020 1968
2021 2377
2022 429
Tryb pozakonkursowy 659
2017 1553
2018 4419
2019 971
2020 276
2021 262
RODO 6940
Monitoring wizyjny 406
Dokumenty strategiczne 2762
Gminny Program Rewitalizacji 1306
Sprawozdania z realizacji GPR 2396
Ogłoszenia 673
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6161
Studium uwarunkowań 1408
Strategia Rozwoju Gminy 526
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 1909
Sprawozdanie z realizacji Strategii 34
Wieloletni Plan Inwestycyjny 504
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 557
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 759
2017 1013
2018 707
2019 943
2020 126
2021 137
2022 156
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 767
Ogłoszenia, konsultacje, inne 4489
Ogłoszenia różne 1179
2017 8218
2018 1669
2021 461
2022 299
Konsultacje społeczne 595
2017 3304
2018 1418
2020 830
Rejestr działalności regulowanej 443
Obwieszczenia 893
2017 11885
2018 4746
2019 5842
2020 7504
2021 3864
2022 855
Informacja publiczna 4907
Ochrona środowiska 4694
Sprawozdanie z ochrony powietrza 365
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 1745
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 1093
Program Ochrony Środowiska 924
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 1219
Obwieszczenia 1081
2016 2535
2017 6327
2018 4466
2019 7501
2020 24232
2021 10099
2022 1004
Ogłoszenia 3700
Konsultacje 2760
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2689
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 612
2017 3410
2019 820
Lista firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej 393
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 719
Wnioski 2016 1915
Decyzje 2016 2051
Wnioski 2017 10769
Decyzje 2017 10433
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 1273
Decyzje 2014 1236
Decyzje 2016 3244
Wnioski 2017 4366
Decyzje 2017 4147
Wnioski 2018 3955
Decyzje 2018 4132
Wnioski 2019 6019
Decyzje 2019 4318
Wnioski 2020 6061
Decyzje 2020 5615
Wnioski 2021 2238
Decyzje 2021 2530
Wnioski 2022 312
Decyzja 2022 182
Raport OS 525
2017 965
2019 1395
2020 710
2021 235
2022 104
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 392
Lista firm odbierających nieczystości ciekłe 478
Zaproszenie do składania ofert 14676
Wybory 7314
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 874
2019 6565
Wybory Prezydenta RP 823
2020 14192
Wybory ławników 453
2019 1981
Wybory samorządowe 10318
2018 13570
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1310
2019 5581
Referendum 418
Zgromadzenia publiczne 526
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń 648
Oświadczenia majątkowe 11357
Urząd Miejski 1786
Złożone w 2017 r. 11592
Złożone w 2018 r. 16541
Złożone w 2019 r. 10877
Złożone w 2020 r. 18255
Złożone w 2021 r. 6111
Złożone w 2022 r. 1333
Rada Miejska 1633
Złożone w 2017 r. 16192
Złożone w 2018 r. 31713
Złożone w 2019 r. 12358
Złożone w 2020 r. 9647
Złożone w 2021 r. 6666
Złożone w 2022 r. 1518
Jednostki podległe 1350
Złożone w 2017 r. 13870
Złożone w 2018 r. 17950
Złożone w 2019 r. 13821
Złożone w 2020 r. 10981
Złożone w 2021 r. 7641
Złożone w 2022 r. 1306
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1639
Archiwum BIP do końca 2016 r. 1
Rolnictwo 1476
Deklaracja dostępności cyfrowej 1795
Koordynator ds dostępności 805

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 1894
Statystyki 5518
Kanały RSS 1036
Kontakt 34708
Zespół redakcyjny 4875
« powrót do poprzedniej strony