ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 2676
Podstawy prawne działania samorządu 584
Statut Gminy 885
Zadania Gminy 521
Organy Gminy 703
Organy wewnętrzne 673
Miasta partnerskie 639
Rada Miejska w Szprotawie 4341
Kompetencje 466
Skład Rady Miejskiej 2121
Sesje Rady Miejskiej 1587
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 767
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 3597
Wyniki głosowań 912
Interpelacje i zapytania 774
Monika Biazik 162
Janusz Biliński 280
Jerzy Chmara 192
Marcin Chmura 64
Ireneusz Ganczar 173
Stefan Gołek 128
Bartłomiej Grono 140
Beata Jakowicka 301
Małgorzata Łazarczyk 74
Szymon Matuszewski 117
Roman Pakuła 199
Piotr Płaskociński 705
Stanisław Rosół 284
Józef Rubacha 63
Piotr Siuda 159
Maciej Siwicki 299
Andrzej Skawiński 201
Władysław Sobczak 52
Andrzej Stambulski 106
Józefa Śliska 151
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 144
Transmisja 1279
Plan Pracy Rady Miejskiej 427
Komisje Rady Miejskiej 352
Składy komisji Rady Miejskiej 619
Plany pracy komisji 412
Terminy 165
Kluby radnych 714
Dyżury 447
Burmistrz Szprotawy 3656
Kompetencje 670
Sprawozdania 331
2017 2429
2018 1586
2019 1107
2020 82
Kontrole 266
2017 4630
2018 1094
2019 399
Petycje 640
2017 1256
2018 933
2019 664
Urząd Miejski 7058
Dane teleadresowe 2615
Dni i godziny otwarcia 597
Kierownictwo Urzędu 1796
Wydziały i referaty 5500
Regulamin organizacyjny 2048
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 1868
Regulamin pracy 658
Regulamin wynagradzania 674
Regulamin świadczeń socjalnych 51
Zasady obsługi interesanta 406
Jak załatwić sprawę 24
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 378
Kontrola zarządcza 1573
Audyt wewnętrzny 1016
Jednostki organizacyjne 2477
Szkoły 1826
Przedszkola 1526
Miejska Biblioteka Publiczna 1394
Szprotawski Dom Kultury 1126
Ośrodek Pomocy Społecznej 1462
SzZN „Chrobry” 1179
Szprotawski ZAZ 888
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 1360
Rejestr Instytucji Kultury 364
Jednostki pomocnicze 847
Sołectwa i osiedla 1279

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 20467
Akty Prawa Miejscowego 7639
Uchwały Rady Miejskiej 33955
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 37790
e-Urząd 1791
Skrzynka podawcza 672
ePUAP 664
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 11129
Ogłoszenia 14433
Wyniki 7812
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 1508
Zamówienia publiczne 11612
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 51147
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 70984
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 5557
2018 2175
2019 1664
2020 154
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 1286
2018 898
2019 441
2020 244
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 1258
2018-2033 474
2019-2033 199
2020-2033 72
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 1
2017-2033 743
2018-2033 370
2019-2033 171
2020-2033 32
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 181
roczne 570
2017 0
I kwartał 352
II kwartał 1340
III kwartał 415
roczne 510
2018 675
2019 395
Sprawozdania z wykonania budżetu 1237
2016 264
roczne 675
2017 469
2018 480
2019 153
Sprawozdania finansowe 100
Gmina Szprotawa 258
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 244
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 258
2017 148
2018 212
2019 77
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 497
Projekty budżetów 184
2017 375
2018 367
2019 184
2020 51
Sprawozdania z wykonania budżetów 159
2016 198
roczne 430
2017 407
2018 249
2019 71
Możliwość sfinansowania deficytu 148
2017 353
2018 231
2019 172
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 167
2017-2033 355
2018-2033 265
2019-2033 175
2020-2033 46
O możliwości wykupu obligacji 178
2017 300
2018 257
O planowanej kwocie długu 605
Obligacje 311
2017 391
2018 456
Informacje o stanie mienia 297
2016 399
2017 251
2018 117
2019 2
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 2357
Deklaracje podatkowe 884
2017/2018/2019 3058
Informacje podatkowe 556
2017/2018/2019 713
Interpretacje podatkowe 336
2017 1020
Uchwały podatkowe 606
2017 639
2018 924
2019 691
2020 506
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 1701
Roczna 2016 335
Roczna 2017 218
Roczna 2018 113
Dług publiczny 678
2016 414
2017 680
2018 560
2019 266
Sprawozdania finansowe 103
Przetargi/ Majątek Gminy 9688
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 31693
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 2898
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 3146
Oświata 2214
Dotacje 3345
informacja o stanie zadań oświatowych 293
Współpraca z NGO 1989
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 352
2017 355
2018 179
2019 311
2020 80
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 260
2016 401
2017 178
2018 68
Rada Działalności PPGSz 522
RDPP III kadencji 141
Konsultacje 278
2017 446
2018 312
2019 200
Otwarte konkursy ofert 1360
2017 5838
2018 11284
2019 10685
2020 1266
Wyniki otwartych konkursów ofert 370
2017 788
2018 554
2019 527
2020 85
Tryb pozakonkursowy 340
2017 605
2018 1235
2019 137
2020 23
Dokumenty strategiczne 1537
Gminny Program Rewitalizacji 523
Sprawozdania z realizacji GPR 671
Ogłoszenia 42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2381
Studium uwarunkowań 585
Strategia Rozwoju Gminy 242
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 690
Wieloletni Plan Inwestycyjny 247
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 275
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 455
2017 435
2018 153
2019 352
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 112
Ogłoszenia, konsultacje, inne 2637
Obwieszczenia 512
2017 3083
2018 1244
2019 1276
2020 193
Ogłoszenia różne 759
2017 7423
2018 671
Konsultacje społeczne 311
2017 1090
2018 513
Rejestr działalności regulowanej 194
Informacja publiczna 2509
Ochrona środowiska 2123
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 631
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 451
Program Ochrony Środowiska 475
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 483
Obwieszczenia 398
2016 724
2017 1952
2018 1358
2019 736
2020 132
Ogłoszenia 725
Konsultacje 598
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 626
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 272
2017 1337
2019 119
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 353
Wnioski 2016 572
Decyzje 2016 593
Wnioski 2017 2672
Decyzje 2017 2462
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 609
Decyzje 2014 397
Decyzje 2016 934
Wnioski 2017 1565
Decyzje 2017 1513
Wnioski 2018 1176
Decyzje 2018 1177
Wnioski 2019 1029
Decyzje 2019 536
Wnioski 2020 47
Raport OS 211
2017 354
2019 141
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 178
Zaproszenie do składania ofert 3136
Ochrona Danych Osobowych 1764
Wybory 5727
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 636
2019 1512
Wybory Prezydenta RP 256
2020 256
Wybory ławników 260
2019 316
Wybory samorządowe 9771
2018 1559
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1109
2019 730
Referendum 213
Oświadczenia majątkowe 5884
Urząd Miejski 1012
Złożone w 2017 r. 5776
Złożone w 2018 r. 7362
Złożone w 2019 r. 3744
Złożone w 2020 r. 101
Rada Miejska 1011
Złożone w 2017 r. 6726
Złożone w 2018 r. 9652
Złożone w 2019 r. 3551
Złożone w 2020 r. 25
Jednostki podległe 772
Złożone w 2017 r. 6180
Złożone w 2018 r. 6224
Złożone w 2019 r. 4198
Złożone w 2020 r. 129
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 727
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0
Rolnictwo 325

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 1059
Statystyki 4554
Kanały RSS 480
Kontakt 8789
Zespół redakcyjny 1680
« powrót do poprzedniej strony