ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 2687
Podstawy prawne działania samorządu 588
Statut Gminy 889
Zadania Gminy 524
Organy Gminy 707
Organy wewnętrzne 677
Miasta partnerskie 639
Rada Miejska w Szprotawie 4345
Kompetencje 468
Skład Rady Miejskiej 2131
Sesje Rady Miejskiej 1594
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 770
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 3620
Wyniki głosowań 935
Interpelacje i zapytania 776
Monika Biazik 165
Janusz Biliński 286
Jerzy Chmara 192
Marcin Chmura 64
Ireneusz Ganczar 178
Stefan Gołek 131
Bartłomiej Grono 142
Beata Jakowicka 305
Małgorzata Łazarczyk 74
Szymon Matuszewski 120
Roman Pakuła 200
Piotr Płaskociński 707
Stanisław Rosół 290
Józef Rubacha 63
Piotr Siuda 162
Maciej Siwicki 305
Andrzej Skawiński 207
Władysław Sobczak 52
Andrzej Stambulski 107
Józefa Śliska 153
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 147
Transmisja 1281
Plan Pracy Rady Miejskiej 428
Komisje Rady Miejskiej 354
Składy komisji Rady Miejskiej 625
Plany pracy komisji 414
Terminy 165
Kluby radnych 717
Dyżury 452
Burmistrz Szprotawy 3662
Kompetencje 676
Sprawozdania 332
2017 2448
2018 1604
2019 1125
2020 87
Kontrole 266
2017 4656
2018 1107
2019 410
Petycje 646
2017 1269
2018 944
2019 689
Urząd Miejski 7081
Dane teleadresowe 2672
Dni i godziny otwarcia 605
Kierownictwo Urzędu 1814
Wydziały i referaty 5553
Regulamin organizacyjny 2059
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 1889
Regulamin pracy 672
Regulamin wynagradzania 678
Regulamin świadczeń socjalnych 58
Zasady obsługi interesanta 408
Jak załatwić sprawę 25
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 381
Kontrola zarządcza 1600
Audyt wewnętrzny 1019
Jednostki organizacyjne 2486
Szkoły 1839
Przedszkola 1534
Miejska Biblioteka Publiczna 1397
Szprotawski Dom Kultury 1134
Ośrodek Pomocy Społecznej 1477
SzZN „Chrobry” 1181
Szprotawski ZAZ 895
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 1367
Rejestr Instytucji Kultury 368
Jednostki pomocnicze 850
Sołectwa i osiedla 1290

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 20629
Akty Prawa Miejscowego 7739
Uchwały Rady Miejskiej 34126
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 38163
e-Urząd 1803
Skrzynka podawcza 674
ePUAP 674
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 11154
Ogłoszenia 14471
Wyniki 7865
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 1510
Zamówienia publiczne 11740
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 52249
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 71274
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 5574
2018 2181
2019 1671
2020 156
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 1293
2018 906
2019 449
2020 249
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 1264
2018-2033 476
2019-2033 202
2020-2033 74
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 1
2017-2033 748
2018-2033 376
2019-2033 175
2020-2033 33
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 182
roczne 576
2017 0
I kwartał 356
II kwartał 1348
III kwartał 423
roczne 516
2018 690
2019 404
Sprawozdania z wykonania budżetu 1245
2016 264
roczne 681
2017 476
2018 484
2019 156
Sprawozdania finansowe 101
Gmina Szprotawa 258
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 245
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 259
2017 149
2018 214
2019 77
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 498
Projekty budżetów 185
2017 379
2018 372
2019 188
2020 51
Sprawozdania z wykonania budżetów 159
2016 198
roczne 434
2017 413
2018 254
2019 72
Możliwość sfinansowania deficytu 148
2017 355
2018 232
2019 173
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 167
2017-2033 357
2018-2033 267
2019-2033 175
2020-2033 47
O możliwości wykupu obligacji 178
2017 304
2018 261
O planowanej kwocie długu 614
Obligacje 311
2017 400
2018 459
Informacje o stanie mienia 298
2016 403
2017 251
2018 119
2019 4
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 2371
Deklaracje podatkowe 885
2017/2018/2019 3075
Informacje podatkowe 557
2017/2018/2019 715
Interpretacje podatkowe 337
2017 1033
Uchwały podatkowe 607
2017 642
2018 928
2019 696
2020 508
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 1730
Roczna 2016 339
Roczna 2017 221
Roczna 2018 119
Dług publiczny 680
2016 415
2017 684
2018 565
2019 278
Sprawozdania finansowe 105
Przetargi/ Majątek Gminy 9738
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 31847
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 2913
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 3183
Oświata 2216
Dotacje 3361
informacja o stanie zadań oświatowych 299
Współpraca z NGO 2003
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 353
2017 356
2018 180
2019 313
2020 81
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 261
2016 406
2017 181
2018 68
Rada Działalności PPGSz 525
RDPP III kadencji 143
Konsultacje 278
2017 449
2018 317
2019 207
Otwarte konkursy ofert 1363
2017 5846
2018 11291
2019 10697
2020 1357
Wyniki otwartych konkursów ofert 371
2017 794
2018 560
2019 536
2020 89
Tryb pozakonkursowy 341
2017 606
2018 1250
2019 137
2020 24
Dokumenty strategiczne 1543
Gminny Program Rewitalizacji 526
Sprawozdania z realizacji GPR 681
Ogłoszenia 44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2406
Studium uwarunkowań 594
Strategia Rozwoju Gminy 245
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 695
Wieloletni Plan Inwestycyjny 248
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 276
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 456
2017 435
2018 155
2019 356
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 115
Ogłoszenia, konsultacje, inne 2641
Obwieszczenia 515
2017 3108
2018 1248
2019 1293
2020 206
Ogłoszenia różne 761
2017 7424
2018 674
Konsultacje społeczne 314
2017 1097
2018 515
Rejestr działalności regulowanej 194
Informacja publiczna 2521
Ochrona środowiska 2148
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 634
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 453
Program Ochrony Środowiska 477
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 484
Obwieszczenia 403
2016 724
2017 1958
2018 1364
2019 747
2020 154
Ogłoszenia 730
Konsultacje 603
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 637
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 275
2017 1344
2019 121
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 360
Wnioski 2016 579
Decyzje 2016 595
Wnioski 2017 2711
Decyzje 2017 2486
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 614
Decyzje 2014 400
Decyzje 2016 938
Wnioski 2017 1580
Decyzje 2017 1524
Wnioski 2018 1183
Decyzje 2018 1183
Wnioski 2019 1055
Decyzje 2019 547
Wnioski 2020 52
Raport OS 213
2017 357
2019 143
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 180
Zaproszenie do składania ofert 3185
Ochrona Danych Osobowych 1797
Wybory 5738
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 637
2019 1537
Wybory Prezydenta RP 259
2020 279
Wybory ławników 262
2019 325
Wybory samorządowe 9772
2018 1578
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1111
2019 751
Referendum 214
Oświadczenia majątkowe 5905
Urząd Miejski 1014
Złożone w 2017 r. 5809
Złożone w 2018 r. 7406
Złożone w 2019 r. 3773
Złożone w 2020 r. 107
Rada Miejska 1012
Złożone w 2017 r. 6771
Złożone w 2018 r. 9740
Złożone w 2019 r. 3613
Złożone w 2020 r. 29
Jednostki podległe 772
Złożone w 2017 r. 6207
Złożone w 2018 r. 6262
Złożone w 2019 r. 4230
Złożone w 2020 r. 137
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 729
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0
Rolnictwo 328

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 1061
Statystyki 4561
Kanały RSS 483
Kontakt 8884
Zespół redakcyjny 1687
« powrót do poprzedniej strony