ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 12

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 3223
Podstawy prawne działania samorządu 737
Statut Gminy 1196
Zadania Gminy 681
Organy Gminy 917
Organy wewnętrzne 873
Miasta partnerskie 816
Rada Miejska w Szprotawie 4918
Kompetencje 609
Skład Rady Miejskiej 3016
Sesje Rady Miejskiej 2090
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 920
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 5805
Wyniki głosowań 2104
Interpelacje i zapytania 953
Monika Biazik 361
Janusz Biliński 725
Jerzy Chmara 497
Marcin Chmura 213
Ireneusz Ganczar 400
Stefan Gołek 273
Bartłomiej Grono 361
Beata Jakowicka 559
Małgorzata Łazarczyk 130
Szymon Matuszewski 263
Roman Pakuła 501
Piotr Płaskociński 1223
Stanisław Rosół 643
Józef Rubacha 128
Piotr Siuda 311
Maciej Siwicki 756
Andrzej Skawiński 538
Władysław Sobczak 97
Andrzej Stambulski 179
Józefa Śliska 309
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 344
Transmisja 1821
Plan Pracy Rady Miejskiej 538
Komisje Rady Miejskiej 459
Składy komisji Rady Miejskiej 883
Plany pracy komisji 555
Terminy 217
Kluby radnych 1007
Dyżury 765
Burmistrz Szprotawy 4341
Kompetencje 878
Sprawozdania 396
2017 3226
2018 2364
2019 1797
2020 419
Kontrole 335
2017 6204
2018 2058
2019 1020
Petycje 846
2017 2088
2018 1695
2019 1851
2020 89
Raport o stanie Gminy 91
Urząd Miejski 9200
Dane teleadresowe 3281
Dni i godziny otwarcia 974
Kierownictwo Urzędu 2709
Wydziały i referaty 8384
Regulamin organizacyjny 3401
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 2819
Regulamin pracy 1052
Regulamin wynagradzania 988
Regulamin świadczeń socjalnych 512
Zasady obsługi interesanta 563
Jak załatwić sprawę 32
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 520
Kontrola zarządcza 3082
Zarządzenia 183
Harmonogram 77
Oświadczenia 77
Urząd Miejski 108
Jednostki podległe 145
Sprawozdania 70
Urząd Miejski 119
Jednostki podległe 73
Audyt wewnętrzny 1533
Jednostki organizacyjne 2915
Szkoły 2290
Przedszkola 1920
Miejska Biblioteka Publiczna 1624
Szprotawski Dom Kultury 1390
Ośrodek Pomocy Społecznej 1951
SzZN „Chrobry” 1554
Szprotawski ZAZ 1120
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 1733
Rejestr Instytucji Kultury 672
Jednostki pomocnicze 1056
Sołectwa i osiedla 1688

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 29479
Akty Prawa Miejscowego 13616
Uchwały Rady Miejskiej 53269
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 67027
e-Urząd 2259
Skrzynka podawcza 913
ePUAP 927
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 13104
Ogłoszenia 16138
Wyniki 9815
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 1770
Zamówienia publiczne 14084
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 72084
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 83924
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 6361
2018 2467
2019 2277
2020 391
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 1701
2018 1477
2019 771
2020 436
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 1591
2018-2033 708
2019-2033 381
2020-2033 187
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 1
2017-2033 935
2018-2033 563
2019-2033 345
2020-2033 154
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 222
roczne 851
2017 0
I kwartał 540
II kwartał 1694
III kwartał 628
roczne 751
2018 1283
2019 859
2020 231
Sprawozdania z wykonania budżetu 1662
2016 316
roczne 881
2017 865
2018 838
2019 329
2020 20
Sprawozdania finansowe 211
Gmina Szprotawa 672
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 557
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 321
2017 183
2018 364
2019 181
2020 1
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 573
Projekty budżetów 223
2017 509
2018 501
2019 319
2020 141
Sprawozdania z wykonania budżetów 209
2016 249
roczne 594
2017 615
2018 438
2019 205
Możliwość sfinansowania deficytu 187
2017 480
2018 357
2019 279
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 211
2017-2033 475
2018-2033 404
2019-2033 276
2020-2033 149
O możliwości wykupu obligacji 224
2017 430
2018 389
O planowanej kwocie długu 916
Obligacje 384
2017 633
2018 665
Informacje o stanie mienia 352
2016 522
2017 391
2018 221
2019 91
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 2831
Deklaracje podatkowe 961
2017/2018/2019 3582
Informacje podatkowe 648
2017/2018/2019 896
Interpretacje podatkowe 386
2017 1387
Uchwały podatkowe 674
2017 765
2018 1112
2019 889
2020 852
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 2882
Roczna 2016 475
Roczna 2017 368
Roczna 2018 254
Roczna 2019 76
Dług publiczny 829
2016 551
2017 1029
2018 845
2019 560
2020 137
Sprawozdania finansowe 172
Przetargi/ Majątek Gminy 11464
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 43619
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 4172
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 4607
Oświata 2530
Dotacje 4644
informacja o stanie zadań oświatowych 582
Współpraca z NGO 2335
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 424
2017 468
2018 290
2019 464
2020 197
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 327
2016 513
2017 298
2018 186
Rada Działalności PPGSz 692
RDPP III kadencji 290
Konsultacje 348
2017 610
2018 528
2019 360
Otwarte konkursy ofert 1483
2017 6336
2018 11706
2019 11369
2020 5052
Wyniki otwartych konkursów ofert 530
2017 1086
2018 807
2019 868
2020 477
Tryb pozakonkursowy 410
2017 790
2018 1865
2019 324
2020 86
Dokumenty strategiczne 1760
Gminny Program Rewitalizacji 662
Sprawozdania z realizacji GPR 1008
Ogłoszenia 154
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 3056
Studium uwarunkowań 679
Strategia Rozwoju Gminy 294
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 921
Wieloletni Plan Inwestycyjny 298
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 341
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 549
2017 559
2018 271
2019 491
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 230
Ogłoszenia, konsultacje, inne 2976
Obwieszczenia 585
2017 4548
2018 1819
2019 2073
2020 1070
Ogłoszenia różne 849
2017 7584
2018 887
Konsultacje społeczne 384
2017 1510
2018 688
Rejestr działalności regulowanej 258
Informacja publiczna 3001
Ochrona środowiska 2719
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 854
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 597
Program Ochrony Środowiska 601
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 647
Obwieszczenia 628
2016 1018
2017 2679
2018 1989
2019 1737
2020 2058
Ogłoszenia 1115
Konsultacje 932
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 971
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 334
2017 1815
2019 234
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 431
Wnioski 2016 816
Decyzje 2016 855
Wnioski 2017 4285
Decyzje 2017 3883
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 762
Decyzje 2014 568
Decyzje 2016 1329
Wnioski 2017 2233
Decyzje 2017 2191
Wnioski 2018 1787
Decyzje 2018 1747
Wnioski 2019 1912
Decyzje 2019 1210
Wnioski 2020 490
Decyzje 2020 227
Raport OS 272
2017 515
2019 384
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 231
Zaproszenie do składania ofert 5187
Ochrona Danych Osobowych 2796
Wybory 6580
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 705
2019 2414
Wybory Prezydenta RP 616
2020 3241
Wybory ławników 312
2019 616
Wybory samorządowe 9931
2018 3190
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1164
2019 1624
Referendum 259
Zgromadzenia publiczne 48
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń 79
Oświadczenia majątkowe 7348
Urząd Miejski 1172
Złożone w 2017 r. 7121
Złożone w 2018 r. 9379
Złożone w 2019 r. 5422
Złożone w 2020 r. 3145
Rada Miejska 1185
Złożone w 2017 r. 8516
Złożone w 2018 r. 13723
Złożone w 2019 r. 5482
Złożone w 2020 r. 1983
Jednostki podległe 900
Złożone w 2017 r. 7790
Złożone w 2018 r. 8434
Złożone w 2019 r. 6378
Złożone w 2020 r. 1840
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 939
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0
Rolnictwo 571
Deklaracja dostępności cyfrowej 220
Koordynator ds dostępności 13

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 1245
Statystyki 4756
Kanały RSS 666
Kontakt 13128
Zespół redakcyjny 2328
« powrót do poprzedniej strony