ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 21

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 5340
Podstawy prawne działania samorządu 1564
Statut Gminy 2436
Zadania Gminy 1403
Organy Gminy 1992
Organy wewnętrzne 1732
Miasta partnerskie 1598
Rada Miejska w Szprotawie 6953
Kompetencje 1273
Skład Rady Miejskiej 7202
Sesje Rady Miejskiej 3682
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 4356
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 27403
Wyniki głosowań 13766
Interpelacje i zapytania 1377
Monika Biazik 1538
Janusz Biliński 4419
Krzysztof Bugajny 1376
Jerzy Chmara 2878
Marcin Chmura 1522
Ireneusz Ganczar 2018
Stefan Gołek 1265
Bartłomiej Grono 1418
Halina Sawa 313
Beata Jakowicka 2011
Szymon Matuszewski 1195
Małgorzata Łazarczyk 942
Roman Pakuła 2709
Piotr Płaskociński 5888
Stanisław Rosół 2677
Józef Rubacha 414
Piotr Siuda 1123
Maciej Siwicki 5228
Andrzej Skawiński 2619
Władysław Sobczak 349
Andrzej Stambulski 694
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 1023
Transmisja 13767
Plan Pracy Rady Miejskiej 1223
Komisje Rady Miejskiej 836
Składy komisji Rady Miejskiej 2508
Plany pracy komisji 2537
Terminy 892
Kluby radnych 2436
Dyżury 2525
Burmistrz Szprotawy 6432
Kompetencje 1721
Sprawozdania 673
2017 7233
2018 5995
2019 5186
2020 3076
2021 2367
2022 885
Kontrole 590
2017 14186
2018 7500
2019 4278
2020 409
2021 1003
2022 312
Petycje 1747
2017 6328
2018 5861
2019 10586
2020 3138
2021 1817
2022 646
Raport o stanie Gminy 1446
Urząd Miejski 15355
Dane teleadresowe 7028
Dni i godziny otwarcia 2469
Kierownictwo Urzędu 5445
Wydziały 21328
Regulamin organizacyjny 10163
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 7343
Regulamin pracy 2701
Regulamin wynagradzania 3012
Regulamin świadczeń socjalnych 2559
Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa 386
Zasady obsługi interesanta 1252
Jak załatwić sprawę 38
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 1116
Kontrola zarządcza 5537
Zarządzenia 2816
Harmonogram 1427
Oświadczenia 379
Urząd Miejski 1868
Jednostki podległe 2940
Sprawozdania 338
Urząd Miejski 1619
Jednostki podległe 1183
Audyt wewnętrzny 3773
Jednostki organizacyjne 4641
Szkoły 4563
Przedszkola 3516
Miejska Biblioteka Publiczna 2977
Szprotawski Dom Kultury 2972
Ośrodek Pomocy Społecznej 4352
SzZN „Chrobry” 4551
Szprotawski ZAZ 2149
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 3462
Rejestr Instytucji Kultury 2297
Jednostki pomocnicze 1775
Sołectwa i osiedla 3751

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 95514
Akty Prawa Miejscowego 66589
Uchwały Rady Miejskiej 114766
2022 7140
2021 21612
2020 17012
2019 22161
2018 27828
2017 19444
2016 21552
2015 23477
2014 23442
2013 23522
2012 34702
2011 39359
2010 24857
2009 33062
2008 23704
2007 24047
2006 16619
2005 17634
2004 15121
2003 14766
2002 4395
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 148938
2022 13554
2021 39243
2020 35116
2019 38459
2018 35051
2017 273
2016 2582
2015 1445
2014 1059
2013 207
2012 525
2011 876
2010 11423
2009 20085
2008 437
2007 850
e-Urząd 4290
ePUAP 2453
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 20939
Ogłoszenia 29729
Wyniki 15234
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 3230
Zamówienia publiczne 26131
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 160090
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 204657
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 10552
2018 3940
2019 4769
2020 1218
2021 1081
2022 384
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 3598
2018 4211
2019 3246
2020 1392
2021 1375
2022 442
2023 24
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 3069
2018-2033 1495
2019-2033 1135
2020-2033 766
2021-2033 742
2023-2036 9
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 2
2017-2033 1833
2018-2033 1398
2019-2033 1137
2020-2033 716
2021-2033 600
2022-2036 216
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 409
roczne 2453
2017 0
I kwartał 1426
II kwartał 3535
III kwartał 1543
roczne 1947
2018 4116
2019 3469
2020 3209
2021 1836
2022 396
Sprawozdania z wykonania budżetu 3931
2016 532
roczne 1892
2017 2314
2018 3039
2019 1702
2020 1432
2021 963
2022 39
Sprawozdania finansowe 715
Gmina Szprotawa 2882
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 3586
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 1496
2017 351
2018 1031
2019 660
2020 157
2022 53
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 969
Projekty budżetów 415
2017 1165
2018 1079
2019 935
2020 633
2021 388
2022 272
Sprawozdania z wykonania budżetów 415
2016 424
roczne 1222
2017 1572
2018 1308
2019 1017
2020 405
2021 355
2022 39
Możliwość sfinansowania deficytu 353
2017 1098
2018 966
2019 785
2022 217
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 692
2017-2033 1173
2018-2033 946
2019-2033 855
2020-2033 635
2022-2036 291
O możliwości wykupu obligacji 418
2017 1027
2018 998
O planowanej kwocie długu 2854
Obligacje 691
2017 1758
2018 1592
Informacje o stanie mienia 665
2016 1213
2017 996
2018 836
2019 613
2020 438
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 5582
Deklaracje podatkowe 1390
2017/2018/2019 5445
Informacje podatkowe 959
2017/2018/2019 1585
Interpretacje podatkowe 601
2017 2999
Uchwały podatkowe 1158
2017 1273
2018 1686
2019 1705
2020 2566
2021 1325
2022 600
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 10312
Roczna 2016 1066
Roczna 2017 994
Roczna 2018 882
Roczna 2019 625
Roczna 2020 392
Roczna 2021 170
Dług publiczny 1485
2016 1119
2017 2719
2018 2515
2019 1866
2020 1557
2021 842
2022 190
Sprawozdania finansowe 493
Przetargi/ Majątek Gminy 22876
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 155192
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 12813
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 13099
Sprzedaż traw na pniu 758
Oświata 3909
Dotacje 12427
informacja o stanie zadań oświatowych 2335
Współpraca z NGO 3821
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 737
2017 1059
2018 872
2019 1185
2020 743
2021 771
2022 280
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 601
2016 1060
2017 843
2018 715
2019 384
2020 339
Rada Działalności PPGSz 1777
RDPP III kadencji 901
Konsultacje 646
2017 1350
2018 1653
2019 1097
2020 949
2021/2022 762
2023 63
Otwarte konkursy ofert 1974
2017 8747
2018 13931
2019 14676
2020 12383
2021 63387
2022 1008
Wyniki otwartych konkursów ofert 909
2017 2727
2018 1998
2019 2621
2020 2280
2021 3089
2022 812
Tryb pozakonkursowy 717
2017 1775
2018 4958
2019 1159
2020 334
2021 380
2022 93
RODO 8385
Monitoring wizyjny 793
Dokumenty strategiczne 2943
Gminny Program Rewitalizacji 1472
Sprawozdania z realizacji GPR 2776
Ogłoszenia 802
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6788
Studium uwarunkowań 1589
Strategia Rozwoju Gminy 583
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 2152
Sprawozdanie z realizacji Strategii 151
Wieloletni Plan Inwestycyjny 557
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 606
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 801
2017 1119
2018 829
2019 1061
2020 241
2021 240
2022 257
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 909
Ogłoszenia, konsultacje, inne 4847
Ogłoszenia różne 1245
2017 8390
2018 1889
2021 580
2022 861
Konsultacje społeczne 644
2017 3763
2018 1623
2020 1013
Rejestr działalności regulowanej 487
Obwieszczenia 976
2017 13730
2018 5602
2019 6807
2020 9062
2021 5164
2022 2298
Informacja publiczna 5324
Ochrona środowiska 5184
Sprawozdanie z ochrony powietrza 507
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 1946
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 1200
Program Ochrony Środowiska 1005
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 1345
Obwieszczenia 1162
2016 2858
2017 7056
2018 4926
2019 8592
2020 28556
2021 13554
2022 2884
Ogłoszenia 4418
Konsultacje 3190
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3190
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 667
2017 3786
2019 923
Lista firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej 551
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 805
Wnioski 2016 2170
Decyzje 2016 2316
Wnioski 2017 12054
Decyzje 2017 11845
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 1455
Decyzje 2014 1403
Decyzje 2016 3690
Wnioski 2017 4892
Decyzje 2017 4576
Wnioski 2018 4372
Decyzje 2018 4606
Wnioski 2019 6751
Decyzje 2019 4903
Wnioski 2020 7122
Decyzje 2020 6725
Wnioski 2021 3087
Decyzje 2021 3662
Wnioski 2022 976
Decyzja 2022 761
Raport OS 600
2017 1085
2019 1586
2020 920
2021 405
2022 239
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 430
Lista firm odbierających nieczystości ciekłe 652
Zaproszenie do składania ofert 16977
Wybory 7444
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 909
2019 7562
Wybory Prezydenta RP 872
2020 17099
Wybory ławników 498
2019 2361
Wybory samorządowe 10390
2018 16061
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1347
2019 6767
Referendum 487
Zgromadzenia publiczne 641
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń 825
Oświadczenia majątkowe 12086
Urząd Miejski 1893
Złożone w 2017 r. 12624
Złożone w 2018 r. 18173
Złożone w 2019 r. 12033
Złożone w 2020 r. 20948
Złożone w 2021 r. 7406
Złożone w 2022 r. 3482
Rada Miejska 1716
Złożone w 2017 r. 18019
Złożone w 2018 r. 35640
Złożone w 2019 r. 13846
Złożone w 2020 r. 11093
Złożone w 2021 r. 8067
Złożone w 2022 r. 4015
Jednostki podległe 1460
Złożone w 2017 r. 15177
Złożone w 2018 r. 20039
Złożone w 2019 r. 15441
Złożone w 2020 r. 12671
Złożone w 2021 r. 9248
Złożone w 2022 r. 3678
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1818
Rolnictwo 1714
Deklaracja dostępności cyfrowej 2216
Koordynator ds dostępności 1085
Preferencyjna sprzedaż węgla 110
Informacja o przystąpieniu Gminy Szprotawa do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego na rzecz mieszkańców gminy 95
Informacje dla mieszkańców w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego 87
Informacje o podmiotach, z którymi zawarto umowy 60
Współpraca z innymi gminami w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego 30

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 2043
Statystyki 5780
Kanały RSS 1143
Kontakt 40535
Zespół redakcyjny 5668
« powrót do poprzedniej strony