ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 12

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 2980
Podstawy prawne działania samorządu 657
Statut Gminy 1061
Zadania Gminy 610
Organy Gminy 805
Organy wewnętrzne 776
Miasta partnerskie 747
Rada Miejska w Szprotawie 4592
Kompetencje 535
Skład Rady Miejskiej 2619
Sesje Rady Miejskiej 1801
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 846
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 4584
Wyniki głosowań 1482
Interpelacje i zapytania 875
Monika Biazik 247
Janusz Biliński 454
Jerzy Chmara 300
Marcin Chmura 103
Ireneusz Ganczar 276
Stefan Gołek 204
Bartłomiej Grono 262
Beata Jakowicka 448
Małgorzata Łazarczyk 102
Szymon Matuszewski 190
Roman Pakuła 314
Piotr Płaskociński 940
Stanisław Rosół 457
Józef Rubacha 98
Piotr Siuda 243
Maciej Siwicki 510
Andrzej Skawiński 374
Władysław Sobczak 74
Andrzej Stambulski 153
Józefa Śliska 242
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 256
Transmisja 1519
Plan Pracy Rady Miejskiej 503
Komisje Rady Miejskiej 408
Składy komisji Rady Miejskiej 757
Plany pracy komisji 503
Terminy 193
Kluby radnych 862
Dyżury 619
Burmistrz Szprotawy 3987
Kompetencje 779
Sprawozdania 368
2017 2862
2018 2005
2019 1483
2020 257
Kontrole 298
2017 5508
2018 1581
2019 761
Petycje 738
2017 1683
2018 1305
2019 1200
Urząd Miejski 8167
Dane teleadresowe 2999
Dni i godziny otwarcia 827
Kierownictwo Urzędu 2238
Wydziały i referaty 7142
Regulamin organizacyjny 2855
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 2434
Regulamin pracy 884
Regulamin wynagradzania 831
Regulamin świadczeń socjalnych 339
Zasady obsługi interesanta 499
Jak załatwić sprawę 30
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 456
Kontrola zarządcza 2533
Zarządzenia 33
Harmonogram 18
Oświadczenia 16
Urząd Miejski 5
Jednostki podległe 2
Sprawozdania 18
Urząd Miejski 8
Jednostki podległe 4
Audyt wewnętrzny 1322
Jednostki organizacyjne 2716
Szkoły 2061
Przedszkola 1732
Miejska Biblioteka Publiczna 1520
Szprotawski Dom Kultury 1266
Ośrodek Pomocy Społecznej 1717
SzZN „Chrobry” 1356
Szprotawski ZAZ 1018
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 1548
Rejestr Instytucji Kultury 498
Jednostki pomocnicze 970
Sołectwa i osiedla 1511

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 25028
Akty Prawa Miejscowego 10443
Uchwały Rady Miejskiej 43665
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 51134
e-Urząd 2084
Skrzynka podawcza 831
ePUAP 837
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 11812
Ogłoszenia 15439
Wyniki 8771
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 1654
Zamówienia publiczne 13320
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 64810
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 77777
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 6028
2018 2322
2019 2020
2020 307
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 1503
2018 1220
2019 610
2020 350
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 1454
2018-2033 579
2019-2033 294
2020-2033 141
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 1
2017-2033 840
2018-2033 467
2019-2033 261
2020-2033 93
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 205
roczne 726
2017 0
I kwartał 464
II kwartał 1520
III kwartał 536
roczne 645
2018 987
2019 658
2020 62
Sprawozdania z wykonania budżetu 1495
2016 291
roczne 759
2017 664
2018 670
2019 250
Sprawozdania finansowe 169
Gmina Szprotawa 466
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 403
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 286
2017 166
2018 282
2019 133
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 538
Projekty budżetów 207
2017 446
2018 446
2019 257
2020 95
Sprawozdania z wykonania budżetów 186
2016 229
roczne 520
2017 528
2018 350
2019 133
Możliwość sfinansowania deficytu 170
2017 415
2018 283
2019 221
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 194
2017-2033 412
2018-2033 333
2019-2033 225
2020-2033 96
O możliwości wykupu obligacji 207
2017 375
2018 333
O planowanej kwocie długu 778
Obligacje 355
2017 531
2018 553
Informacje o stanie mienia 326
2016 462
2017 313
2018 167
2019 49
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 2638
Deklaracje podatkowe 930
2017/2018/2019 3366
Informacje podatkowe 624
2017/2018/2019 825
Interpretacje podatkowe 364
2017 1224
Uchwały podatkowe 651
2017 706
2018 1034
2019 801
2020 697
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 2264
Roczna 2016 405
Roczna 2017 294
Roczna 2018 199
Roczna 2019 29
Dług publiczny 757
2016 480
2017 848
2018 713
2019 437
2020 50
Sprawozdania finansowe 144
Przetargi/ Majątek Gminy 10729
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 38010
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 3513
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 3963
Oświata 2402
Dotacje 4012
informacja o stanie zadań oświatowych 469
Współpraca z NGO 2234
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 393
2017 414
2018 234
2019 395
2020 144
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 304
2016 463
2017 245
2018 135
Rada Działalności PPGSz 612
RDPP III kadencji 219
Konsultacje 320
2017 536
2018 432
2019 294
Otwarte konkursy ofert 1440
2017 6106
2018 11524
2019 11106
2020 2890
Wyniki otwartych konkursów ofert 468
2017 950
2018 694
2019 717
2020 250
Tryb pozakonkursowy 378
2017 703
2018 1590
2019 251
2020 52
Dokumenty strategiczne 1676
Gminny Program Rewitalizacji 598
Sprawozdania z realizacji GPR 840
Ogłoszenia 97
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2768
Studium uwarunkowań 641
Strategia Rozwoju Gminy 276
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 822
Wieloletni Plan Inwestycyjny 278
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 320
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 507
2017 503
2018 221
2019 431
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 177
Ogłoszenia, konsultacje, inne 2855
Obwieszczenia 557
2017 3833
2018 1531
2019 1685
2020 641
Ogłoszenia różne 814
2017 7517
2018 782
Konsultacje społeczne 357
2017 1290
2018 609
Rejestr działalności regulowanej 235
Informacja publiczna 2809
Ochrona środowiska 2492
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 755
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 519
Program Ochrony Środowiska 553
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 585
Obwieszczenia 528
2016 866
2017 2327
2018 1618
2019 1189
2020 713
Ogłoszenia 925
Konsultacje 775
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 816
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 307
2017 1597
2019 180
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 404
Wnioski 2016 700
Decyzje 2016 740
Wnioski 2017 3451
Decyzje 2017 3174
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 716
Decyzje 2014 489
Decyzje 2016 1114
Wnioski 2017 1944
Decyzje 2017 1885
Wnioski 2018 1478
Decyzje 2018 1452
Wnioski 2019 1483
Decyzje 2019 923
Wnioski 2020 262
Decyzje 2020 53
Raport OS 248
2017 437
2019 273
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 210
Zaproszenie do składania ofert 4273
Ochrona Danych Osobowych 2337
Wybory 6365
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 678
2019 2001
Wybory Prezydenta RP 550
2020 2070
Wybory ławników 288
2019 467
Wybory samorządowe 9862
2018 2333
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1139
2019 1207
Referendum 239
Oświadczenia majątkowe 6726
Urząd Miejski 1096
Złożone w 2017 r. 6527
Złożone w 2018 r. 8491
Złożone w 2019 r. 4831
Złożone w 2020 r. 754
Rada Miejska 1111
Złożone w 2017 r. 7682
Złożone w 2018 r. 11820
Złożone w 2019 r. 4703
Złożone w 2020 r. 429
Jednostki podległe 841
Złożone w 2017 r. 7034
Złożone w 2018 r. 7319
Złożone w 2019 r. 5455
Złożone w 2020 r. 543
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 847
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0
Rolnictwo 462
Deklaracja dostępności cyfrowej 99

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 1160
Statystyki 4669
Kanały RSS 589
Kontakt 10798
Zespół redakcyjny 2026
« powrót do poprzedniej strony