ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiechlicach
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki