ˆ

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 1,
67-300 Szprotawa
tel. 68 376 25 26, fax: 68 376 59 37
czas pracy: pn. – pt. 700 − 1500 kasa czynna: 730 − 1400">'); // -->
czas pracy: pn. – pt.  7.00 − 15.00
kasa czynna:  7.30 − 14.00
 
Całodobowe wodne i kanalizacyjne pogotowie techniczne:
tel. 68 376 25 68, 609 438 923
 

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. szczegółowo opisany został w Akcie założycielskim Spółki. Podstawowe obowiązki wynikające z zapisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a w szczególności należy zaliczyć:
  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną gminy Szprotawa,
  • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z gminy Szprotawa,
Zadaniem Spółki jest również utrzymanie standardu usług poprzez zapewnienie w najwyższym stopniu niezawodnego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, którymi Spółka zarządza. Do priorytetów w tym zakresie należy zaliczyć:
  • zapewnienie ciągłości produkcji, dystrybucji oraz jakości dostarczanej wody (dostawa wody pod odpowiednim ciśnieniem, z wymaganą wydajnością i o jak najlepszych parametrach bakteriologicznych oraz fizyko-chemicznych) uwzględniając równolegle racjonalność kosztów inwestycyjnych i przyszłych – eksploatacyjnych,
  • zapewnienie ciągłości odbioru ścieków,
  • optymalizacja procesu oczyszczania ścieków,
  • optymalizacja kosztów energotwórczych oraz kosztów utrzymania infrastruktury towarzyszącej prowadzonej działalności podstawowej.
Spółka oferuje również dodatkowy pakiet usług związanych z gospodarką wodno-ściekową. Są to między innymi:
  • wymiany i legalizacje wodomierzy,
  • likwidacja zatorów w kanałach i usuwanie wycieków w przewodach wodociągowych,
  • wykonywanie sieci  wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych,
Prawną podstawą działalności firmy w zakresie wymienionym wyżej jest Zezwolenie Burmistrza Szprotawy wydane w formie Decyzji Nr GR.7002.1.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku.

Organizacja

Organ uprawniony do reprezentacji Spółki: Zarząd
osoby: Jolanta Dobrowolska – Prezes Zarządu
   
Organ nadzoru: Rada Nadzorcza
osoby: Przewodniczący – Michał Zwolak
  Członek Rady –  Michał Stambulski
  Członek Rady – Marcin Siemiątkowski
   
Wspólnicy i posiadane udziały: Gmina Szprotawa – 100,00% kapitału zakładowego
Zgromadzenie Wspólników: funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego: – Burmistrz Gminy Szprotawa
   
Kompetencje organów Spółki: zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i Umową Spółki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szprotawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Serafin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Serafin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-22 12:08:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Serafin
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-22 12:09:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Zarzecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26 11:58:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »