ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Transmisja

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Szprotawie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Transmisję na żywo z obrad Rady Miejskiej w Szprotawie, jak równiez nagrania archiwalne można oglądać poprzez kanał eSesja.tv pod adresem
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z TRANSMITOWANIEM I NAGRYWANIEM OBRAD RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
 
Wywiązując się z obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO, Burmistrz Szprotawy informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z transmitowaniem i nagrywaniem obrad Rady Miejskiej w Szprotawie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz przysługujących w związku z tym prawami osób nagrywanych:
 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: , listownie: ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
 3. Dane osobowe w zakresie wizerunku i wypowiedzi będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. transmisji i utrwalania, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, obrad Rady Miejskiej w Szprotawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 650, art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
 4. W związku z realizacją celu określonego w pkt. 3 podanie danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej w Szprotawie staje się obligatoryjne.
 5. Transmisje obrad Rady Miejskiej w Szprotawie są dostępne w sieci internet. Nagrania on-line z sesji zamieszczane są na stronie eSesja.tv. Retransmisje są udostępniane na stronie internetowej eSesja.tv i BIP bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem treści i zasobów portalu, na którym przechowywane są nagrania, jak również za utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie nagrań wykonanych przez osoby trzecie.
 7. Odbiorcami danych osobowych utrwalonych podczas obrad Rady Miejskiej w Szprotawie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk będą użytkownicy stron wskazanych w pkt. 5 oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 8. Osoby, których dane osobowe są  utrwalane (przetwarzane) podczas obrad Rady Miejskiej w Szprotawie, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości otrzymania ich kopii, prawo do usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO.
 9. Z uwagi na fakt, że transmisje prowadzone są na żywo brak jest możliwości technicznych anonimizowania wizerunku. Jednakże w przypadku obrazów już zarejestrowanych (retransmitowanych i archiwizowanych), o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają  Administratorowi realizacji tych praw, osoby zarejestrowane podczas obrad Rady Miejskiej w Szprotawie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, które nie uczestniczą czynnie w obradach sesji oraz nie pełnią funkcji publicznej mają prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach.
 10. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji miedzynarodowych.
 12. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będzie się to jednak wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szprotawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Mierzwiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Mierzwiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-29 10:32:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Mierzwiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-29 10:32:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Mierzwiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-10 12:57:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji