ˆ

Wydziały

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydziały i referaty Urzędu Miejskiego w Szprotawie

Akapit nr 1 - brak tytułu

SEKRETARIAT
Katarzyna Łętek-Sołtysiak
tel. +48 68 376 25 11,
 
SKARBNIK GMINY
Skarbnik Gminy Magdalena Małolepsza
 tel. +48 68 376 07 91, 
 
 
WYDZIAŁ FINANSOWY
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 
SEKRETARZ GMINY
 
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 •     obsługi sekretariatu – Katarzyna Łętek-Sołtysiak, biuro nr 6 (I piętro), tel. 68 376 25 11,
 •     spraw organizacyjnych – Beata Radziszowska, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 77,
 •     administracyjno-gospodarczego – Ewa Chomiak, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 54,
 •     obsługi kadrowej – Maria Chramęga, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 86,
 •     obsługi rady – Małgorzata Pachurka, biuro nr 20 (II piętro), tel. 68 376 07 74,
 •     spraw obronnych, wojskowości i BHP – Marta Wojtkowiak, biuro nr 26 (parter), tel. 68 673 05 87,
 •     zarządzania kryzysowego – Janusz Dyba, biuro nr 26 (parter), tel. 68 676 07 66,
 •     obsługi klienta – Dominika Walasek, Biuro Obsługi Klienta (parter), biuro nr 1, tel. 68 376 38 11, ; Elżbieta Krasowska, tel. 68 376 12 90, ; Elżbieta Mikołajczyk, tel. 68 376 38 11,
 •     informatyki – Tomasz Mierzwiak, parter, tel. 68 376 07 97,
 
Audytor wewnętrzny – Rafał Kruk, biuro nr 19c (II piętro), 
 
WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PROMOCJI I TURYSTYKI
 
Kierownik Maciej Boryna, tel. 68 376 27 63
Z-ca Kierownika Małgorzata Serafin 
tel. +48 68 376 11 25,
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • promocji gminy, turystyki, współpracy z zagranicą i organizacjami pozarządowymi – Joanna Dudek, Cenmtrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 306, tel. 68 376 07 72,
 • ewidencji działalności gospodarczej, obsługi inwestora, promocji gospodarczej i polityki informacyjnej – Anna Ignaszak, Cenmtrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 313, tel. 68 376 05 86,
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu, polityka informacyjna – Monika Zarzecka, Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 305, tel. 68 376 07 67,
 • obsługa Punktu Informacji Turysztycznej – Maciej Boryna, Cenmtrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, tel. 68 376 27 63,
 • funduszy unijnych, środków pomocowych i kontroli zarządczej – Barbara Wierzbicka, biuro nr 19c (II piętro), tel. 68 376 07 96, , Anna Bahrij, biuro 19c (II piętro), tel. 68 376 07 96,
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY
 
Kierownik  Jan Litwinka
tel. +48 68 376 07 92,
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • zamówień publicznych – Marek Rzeszutek, biuro nr 16b (II piętro), tel. 68 376 05 80,
 • dróg, mostów, komunikacji publicznej, obiektów sportowych – Mirosław Nykiel , biuro nr 15 (II piętro), tel. 518 074 835,
 • monitorowania realizowanych inwestycji – Ewelina Poźniak-Woźna, biuro nr 16b (II piętro), tel. 68 376 13 88,
 • gospodarki przestrzennej – Małgorzata Święcicka, biuro nr 16 (II piętro), tel. 68 376 07 70,
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Kierownik - Piotr Wciórka
tel. +48 68 376 07 95,
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • zastępca kierownika – Arkadiusz Zarzecki biuro nr 27 (parter), tel. 68 376 07 81, ,
 • gospodarki gruntami i użytkowania wieczystego – Aneta Kuczak, biuro nr 3a (I piętro), tel. 68 376 07 78,
 • sprzedaży nieruchomości lokalowych – Klaudia Poźniak, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 05 81,
 • ochrony środowiska – Agnieszka Katan, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 07 79,
 • obrotu nieruchomościami, gospodarki komunalnej – Paweł Chramęga, biuro nr 3a(I piętro) , tel. 68 376 07 80,
 • rolnictwa – Dariusz Jakubiak, biuro nr 5 (I piętro), tel. 68 376 07 93,
 • melioracji wodnych, lasów i parków komunalnych oraz edukacji ekologicznej – Jan Ryszawy, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 07 94,
 • kadr pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych ul. Kościuszki 25, tel. 68 376 11 66 – Grażyna Boczniewicz
 • organizacji i nadzoru robót publicznych i prac interwencyjnych ul. Kościuszki 25 – Waldemar Juszczak, tel. 68 376 49 72
 
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
 
Kierownik - Magdalena Zdebelak-Kosmala
tel. +48 68 376 38 15,
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, z-ca Kierownika USC - Renata Kabzińska, biuro nr 29 (parter), tel. 68 376 07 55,
 • ewidencji ludności – Justyna Korzeniowska, biuro nr 2 (parter), tel. 68 376 27 55,
 • dokumentów tożsamości – Józef Korczyński,  biuro nr 2 (parter), tel. 68 376 38 14,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szprotawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Pachurka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-05 08:41:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Serafin
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-05 08:42:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Ignaszak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-15 10:21:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »