ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/410/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
LI/410/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/404/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
L/404/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/400/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
Nr aktu prawnego
L/400/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/398/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
L/398/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/397/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
L/397/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/396/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2023
Nr aktu prawnego
L/396/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/395/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
L/395/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/390/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2022 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej (ulica Sikorskiego)
Nr aktu prawnego
XLIX/390/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/389/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2022 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej (ulica Dąbrowskiego)
Nr aktu prawnego
XLIX/389/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/387/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych i publicznych szkołach podstawowych
Nr aktu prawnego
XLIX/387/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji