ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/283/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi w Witkowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/283/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/282/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi w Wiechlicach do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/282/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/281/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie zaliczenia drogi w Henrykowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/281/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/280/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wiechlice
Nr aktu prawnego
XXXVIII/280/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/279/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 września 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/279/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/278/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 września 2021 r. o zmianie uchwały sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXXVIII/278/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/272/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXXVII/272/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-08-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/276/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szprotawa, na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXVI/267/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-07-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIV/259/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 20 lipca 2021 r.o zmianie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/259/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/247/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXXII/247/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji