ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019
Nr aktu prawnego
II/16/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
II/15/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
II/14/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
II/13/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
II/12/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2018-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIII/412/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 15 października 2018r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Szprotawa godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Nr aktu prawnego
LXIII/412/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2018-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIII/411/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 15 października 2018r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowa Kopernia
Nr aktu prawnego
LXIII/411/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2018-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIII/406/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 15 października 2018r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
Nr aktu prawnego
LXIII/406/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2018-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIII/403/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 17 października 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szprotawy
Nr aktu prawnego
LXIII/403/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2018-08-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/391/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 31 sierpnia 2018r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szprotawa
Nr aktu prawnego
LX/391/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji