ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 czerwca 2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
X/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 maja 2019r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
VIII/57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
VII/50/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Potok Sucha"
Nr aktu prawnego
VII/53/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Szprotawa na 2019 roku”
Nr aktu prawnego
VII/52/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 kwietnia 2019r. w sprawie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy
Nr aktu prawnego
VII/51/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 22 lutego 2019r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
V/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 22 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/208/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szprotawie
Nr aktu prawnego
V/41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 22 lutego 2019r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szprotawie
Nr aktu prawnego
V/40/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Henryków
Nr aktu prawnego
V/37/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji