ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa czterech samochodów osobowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 808 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 56.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF, 116 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 50.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw (PDF, 33.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 62.8 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 2.4 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.4 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna (PDF, 112.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 64.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 33.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonywanych dostaw (PDF, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 231 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 2.5 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie ZG (DOCX, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa ZG (DOCX, 22.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz dostaw (DOCX, 19.7 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.6 MiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 2.6 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-09-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa czterech samochodów osobowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 804.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 612.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 332.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw (PDF, 270.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 2.1 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę czterech samochodów osobowych (PDF, 1.2 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2016-10-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa chromatografu gazowego dwukanałowego z detektorami wychwytu elektronów (ECD) i płomieniowo - jonizacyjnym (FID).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ-chromatograf (PDF, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ-12.10.2016 (PDF, 915.3 KiB)
 • WAZ.272.1.2016.SJ - wynik (PDF, 647.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2015-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów będących na wyposażeniu WIOŚ w Zielonej Górze na lata 2016-2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 4.2 MiB)
 • Zmiana treści specyfikacji (PDF, 305.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 829.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (PDF, 286.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2015-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa chromatografu jonowego z wyposażeniem, instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (PDF, 134.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 5.4 MiB)
 • Zawiadomienie o pytaniach do treści siwz (PDF, 244.1 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści siwz z 26.08.2015 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 700.1 KiB)
 • Zawiadomienie o zapytaniach i wyjaśnienie treści siwz (PDF, 245.2 KiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia treści siwz (PDF, 40.1 KiB)
 • Zmiana treści siwz (PDF, 540.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z bzp (PDF, 333.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 228.5 KiB)