ˆ

Dodatki energetyczne – informacje ogólne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dodatki energetyczne – informacje ogólne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od dnia 1 stycznia 2014 r. na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2013 r. poz. 984/  odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /t.j. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm./. Ustawa ta reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków energetycznych.
Zgodnie z ustawą  odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba:
  • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133/,
  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. 
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. /M.P. z 2021 r. poz. 393/ wysokość dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:
  1. prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 12,09 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób –   wynosi 16,79 zł/miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 20,15 zł/miesiąc.
Dodatek energetyczny przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz druki wniosków o przyznanie dodatku energetycznego można uzyskać   w godzinach urzędowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów nr 10 H, pokój nr 12 lub pod numerem telefonu 68 3833360.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kossowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-09 12:58:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Smykaj
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-09 12:58:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Smykaj
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27 14:14:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »