ˆ

Ogłoszenia o pracy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-03-21
Termin składania dokumentów
2023-04-17 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2023-03-17
Termin składania dokumentów
2023-04-07 14:30:00
Stanowisko
zastępca kierownika
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2023-03-14
Termin składania dokumentów
2023-04-07 14:30:00
Stanowisko
stanowisko pracownika socjalnego
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy