ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-11-15
Termin składania dokumentów
2022-12-02 14:30:00
Stanowisko
stanowisko pracownika socjalnego
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-09-14
Termin składania dokumentów
2022-10-07 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-09-14
Termin składania dokumentów
2022-10-07 14:30:00
Stanowisko
stanowisko pracownika socjalnego
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 4
Data ogłoszenia
2022-09-14
Termin składania dokumentów
2022-10-07 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 5
Data ogłoszenia
2022-08-18
Termin składania dokumentów
2022-09-07 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 6
Data ogłoszenia
2022-08-18
Termin składania dokumentów
2022-09-07 15:30:00
Stanowisko
stanowisko pracownika socjalnego
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 7
Data ogłoszenia
2022-08-18
Termin składania dokumentów
2022-09-07 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 8
Data ogłoszenia
2022-08-18
Termin składania dokumentów
2022-09-07 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 9
Data ogłoszenia
2022-06-02
Termin składania dokumentów
2022-06-24 14:30:00
Stanowisko
pracownik socjalny
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 10
Data ogłoszenia
2022-05-05
Termin składania dokumentów
2022-05-27 14:30:00
Stanowisko
pracownik socjalny
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy

Nawigacja między stronami listy informacji