ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-05-12
Termin składania dokumentów
2023-05-31 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy