ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2021-04-13 09:27:49
Numer
Temat
„Wykonanie usługi polegającej na odnowieniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego koloru białego na terenie miasta Skwierzyna”.
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2021-04-13 14:01:55
Numer
2021/BZP 00031620/01
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2021-04-13 12:12:21
Numer
Temat
Utworzenie dwóch klubów Seniora w obiekcie OSP w Górecku i sali wiejskiej w Przysiece
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2021-04-12 08:41:37
Numer
Temat
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2021-04-09 14:50:48
Numer
2021/BZP 00030280/01
Temat
Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2021-04-09 15:03:04
Numer
Temat
Świadczenia usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z podstawieniem pojemników na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2021/2022 z obiektów gminnych, terenów sołectw, oraz terenów rekreacyjnych przy jeziorach
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2021-04-09 14:50:04
Numer
Temat
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Popiełuszki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2021-04-09 15:51:00
Numer
ZP.271.1.1.2021
Temat
Budowa wiaty śmietnikowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1204/6 w obrębie ewid. Pszczew, gmina Pszczew
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2021-04-09 11:57:44
Numer
2021/BZP 00030083/01
Temat
Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie, Os. Słoneczne w systemie zaprojektuj i wybuduj
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2021-04-08 14:16:01
Numer
2021/BZP 00029630/01
Temat
Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2021-04-08 11:39:02
Numer
2021/BZP 00029282/01
Temat
Budowa oświetlenia na ul. Śląskiej na odcinku od ul. Smoczyka do Al. Wojska Polskiego
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2021-04-07 12:29:26
Numer
2021/BZP 00028596/01
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Wylotowej od granicy z miastem Gorzów Wlkp. do skrzyżowania z ul. Lipową w m. Osiedle Poznańskie.
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2021-04-02 11:45:21
Numer
2021/BZP 00027287/01
Temat
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. "Budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu"
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2021-04-01 08:28:44
Numer
Temat
Opracowanie kompleksowej dokumentacji rewitalizacji parku miejskiego w Strzelcach Krajeńskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2021-04-01 13:31:27
Numer
Temat
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa – Wyszanów z w formule zaprojektuj i wybuduj
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2021-04-01 09:19:44
Numer
2021/BZP 00026282/01
Temat
Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Przytoku
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2021-04-01 07:58:08
Numer
2021/BZP 00026278/01
Temat
Przebudowa drogi wewnętrznej i utwardzenie powierzchni gruntu wraz z zielenią urządzoną przy ul. Reja w Zielonej Górze w ramach przedsięwzięcia: „Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2021-04-01 09:33:05
Numer
2021/BZP 00026380/01
Temat
Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2021-03-31 12:46:01
Numer
2021/BZP 00025703/01
Temat
Przebudowa alejek spacerowych w Parku Poniatowskiego w Kożuchowie.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2021-03-31 10:16:25
Numer
2021?BZP/00025530/01
Temat
Modernizacja obiektu przy ul. Wróblewskiego – remont sali gimnastycznej ZSP nr 2 w Nowej Soli
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji