ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2021-10-19 14:26:43
Numer
2021/BZP 00237465/01
Temat
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2021/2022”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2021-10-19 11:33:23
Numer
2021/BZP 00236560/01
Temat
Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia świątecznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.52.2021.MG]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2021-10-19 11:32:01
Numer
Temat
Warsztaty wyjazdowe pn. „Czas na zmiany” dla Uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” oraz ich otoczenia.
Nazwa jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2021-10-19 12:29:23
Numer
2021/BZP 00236902/01
Temat
Dostawa materiałów szewnych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz.
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2021-10-19 12:36:00
Numer
Temat
Dostawa Zintegrowanego System Alarmowania i Ochrony Ludności oraz sprzętu ratowniczo gaśniczego dla gminy Szprotawa
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2021-10-19 14:29:53
Numer
2021/BZP 00237282/01
Temat
„Przebudowa pomieszczeń na archiwum w budynku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli zlokalizowanego przy ul. Moniuszki 3B”
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2021-10-19 13:10:14
Numer
2021/BZP 00236743/01
Temat
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2021-10-19 11:38:08
Numer
2021/BZP 00236578/01
Temat
Przebudowa ulicy Różanej w Gubinie
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2021-10-19 14:59:45
Numer
Temat
,,Dostawa produktów spożywczych suchych i napojów do Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Nr 38 w 2022r.’’
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie 38
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2021-10-19 14:43:28
Numer
2021/BZP 00237198/01
Temat
Budowa Hali Sportowej w m. Tomaszowo Gmina Żagań
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2021-10-19 12:09:57
Numer
2021/BZP 00236390/01
Temat
Termomodernizacja budynku Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 zlokalizowanego przy ulicy Piłsudskiego 16 w Żaganiu w ramach części III zadania pn. Termomodernizacja budynków Przedszkola Miej ...
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2021-10-18 13:52:25
Numer
2021/BZP 00235114/01
Temat
Świadczenie usług w zakresie prania i dzierżawy bielizny pościelowej oraz odzieży szpitalnej
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2021-10-18 10:25:04
Numer
2021/BZP 00233986/01
Temat
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2021-10-18 13:31:38
Numer
2021/BZP 00234943/01
Temat
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu odpadów komunalnych wraz z podstawieniem pojemników na terenach należących lub administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.
Nazwa jednostki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2021-10-18 15:41:07
Numer
2021/BZP 00235672/01
Temat
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych – II postępowanie
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2021-10-18 11:33:14
Numer
2021/BZP 00234303/01
Temat
„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1414F W MIEJSCOWOŚCI BUSZÓW”
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2021-10-18 13:20:02
Numer
2021/BZP 00234881/01
Temat
„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1423F GAJEWO MYSTKI”
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2021-10-18 13:53:29
Numer
2021/BZP 00235099/01
Temat
Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. nr 111 (Jarogniewice).
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2021-10-16 20:21:02
Numer
Temat
ZP.271.1.7.2021 Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi „Budowa budynku wielorodzinnego na działce nr 1180/6 przy ul. Kasztanowej w Pszczewie”
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2021-10-15 11:01:05
Numer
Temat
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji