ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2023-03-30 09:01:48
Numer
Temat
Usługa wykonania gadżetów promujących doradztwo edukacyjno-zawodowe nadruk i opracowanie graficzne materiałów na potrzeby projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim” w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2023-03-30 08:45:31
Numer
2023/BZP 00156819/01
Temat
„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Kościuszki w Kożuchowie”.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2023-03-29 08:45:03
Numer
Temat
„Utrzymanie terenów zielonych oraz czystości i porządku w Sołectwie Trzebiszewo”
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2023-03-29 08:21:24
Numer
Temat
Sporządzenie dokumentacji projektowej na zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1160F od skrzyżowania z drogą krajową nr 29 do m. Skórzyn
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2023-03-30 08:35:15
Numer
Temat
Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby pracowni logistycznej w CKZiU w Międzyrzeczu, w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim” w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2023-03-29 13:02:59
Numer
2023/BZP 00155445/01
Temat
Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Słubickiego (Starostwa wraz z jednostkami organizacyjnymi).
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2023-03-29 14:15:26
Numer
2023/BZP 00156163/01
Temat
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w Kargowej II
Nazwa jednostki
Gmina Kargowa
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2023-03-30 08:43:57
Numer
Temat
Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów kształcących się w zawodzie kucharz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzeczu, w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim” w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2023-03-28 13:33:59
Numer
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00153912/01
Temat
Budowa drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie – gmina Stare Kurowo od km 2+440 do km 3+820,00 km
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2023-03-28 13:33:04
Numer
2023/BZP 00153968/01
Temat
Przebudowa ciągu pieszego wraz z kładką, prowadzącego do budynków muzeum i mostu zamkowego.
Nazwa jednostki
Muzeum w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2023-03-28 13:34:40
Numer
2023/BZP 00153948/01
Temat
Remont dróg gminnych na terenie gminy Kargowa
Nazwa jednostki
Gmina Kargowa
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2023-03-27 12:11:35
Numer
2023/BZP 00151672/01
Temat
„Budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żary (Lubanice, Surowa, Drozdów)”
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2023-03-27 16:04:27
Numer
2023/BZP 00152678/01
Temat
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa – etap V
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2023-03-24 11:00:04
Numer
2023/BZP 00149691/01
Temat
Prace remontowe – budynek przy ul. Al. Niepodległości 10.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2023-03-23 15:18:10
Numer
Temat
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z podstawieniem pojemników na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2023/2024 z obiektów gminnych, terenów sołectw, oraz terenów rekreacyjnych przy jeziorach
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2023-03-23 13:35:10
Numer
2023/BZP 00146452/01 z dnia 22.03.2023 r.
Temat
Rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawu w Wolimirzycach
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2023-03-22 14:28:28
Numer
2023/BZP 00146782/01
Temat
Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.12.2023.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2023-03-22 12:57:29
Numer
2023/BZP 00146245/01
Temat
„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Łużycka wraz z infrastrukturą i wyposażeniem”
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2023-03-22 12:22:38
Numer
2023/BZP 00146250
Temat
„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań”
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2023-03-22 10:43:07
Numer
2023/BZP 00145671
Temat
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KLENICY
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji