ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2022-11-25 12:32:56
Numer
Temat
Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Podgórna, m.Połupin
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2022-11-25 12:30:40
Numer
2022/BZP 00459340/01
Temat
Ochrona osób i mienia budynków w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.64.2022.JB]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2022-11-25 11:38:53
Numer
Temat
„Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Żagań”. Projekt współfinasowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2022-11-25 13:12:41
Numer
2022/BZP 00459458
Temat
Usługi polegające na stwierdzeniu zgonu, wystawieniu karty zgonu oraz ustalenia jego przyczyny osobom zmarłym w granicach administracyjnych Powiatu Gorzowskiego
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2022-11-25 10:15:49
Numer
2022/BZP 00458623/01
Temat
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybuduj
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2022-11-25 13:43:00
Numer
Temat
Świadczenie usługi gminnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w mieście Żary
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2022-11-24 09:57:05
Numer
2022/BZP 00456091/01 z dnia 2022-11-24
Temat
Wykonanie zabudowy meblowej do pracowni gastronomicznej, obsługi konsumenta oraz warsztatu gastronomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2022-11-24 15:09:06
Numer
2022/BZP 00457796/01
Temat
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2022-11-24 10:40:54
Numer
2022/BZP 00456144/01
Temat
Dostawa paliw dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.272.24.2022
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2022-11-24 14:10:51
Numer
2022/BZP 00455731/01
Temat
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją drogi w m. Przewóz od ul. Spacerowej do ul. Wojska Polskiego w Przewozie
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2022-11-24 13:33:21
Numer
2022/BZP 00456961/01
Temat
Przebudowa drogi gminnej nr 000509F i 000507F w miejscowości Bojadła
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2022-11-24 11:22:58
Numer
Temat
Sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót na przebudowę drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bielów
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2022-11-23 11:04:00
Numer
Temat
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kursów/szkoleń dla uczniów w ramach projektu " Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim" _ Br.informatyczna
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2022-11-23 13:02:36
Numer
Temat
Dostawa leków oraz innych produktów leczniczych i opatrunkowych dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie w 2023 r.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2022-11-23 07:55:45
Numer
2022/BZP 00451972/01
Temat
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa budynku przedszkola w Babimoście
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2022-11-23 09:43:11
Numer
2022/BZP 00453257/01
Temat
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klubu Seniora
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2022-11-23 13:53:34
Numer
2022/BZP 00454647/01
Temat
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2022-11-23 11:17:43
Numer
4/ZO/2023
Temat
Dostawa artykułów spożywczych
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2022-11-23 11:09:51
Numer
3/ZO/2023
Temat
Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2022-11-23 11:26:21
Numer
5/ZO/2023
Temat
Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji