ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-02-19
Data rozstrzygnięcia
2021-03-19
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 22.03.2021 r. do 31.12.2021 r. ''
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wyniki (PDF, 67.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-17
Data rozstrzygnięcia
2020-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wyniki otwartego konkursu ofert (PDF, 67.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-17
Data rozstrzygnięcia
2020-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wyniki otwartego konkursu ofert (PDF, 67.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-11-18
Data rozstrzygnięcia
2019-12-19
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wyniki otwartego konkursu ofert (PDF, 169.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-11-18
Data rozstrzygnięcia
2019-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wyniki otwartego konkursu ofert (PDF, 160.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-11-15
Data rozstrzygnięcia
2018-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wyniki otwartego konkursu ofert (PDF, 278.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2017-11-16
Data rozstrzygnięcia
2017-12-08
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobą uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2017-07-17
Data rozstrzygnięcia
2017-08-31
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynikiogloszenia (PDF, 313.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2017-06-09
Data rozstrzygnięcia
2017-07-06
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-04-14
Data rozstrzygnięcia
2017-05-15
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta pod nazwą: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. - konkurs uzupełniający na 2017 r."
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wyniki konkursu (PDF, 284 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji